Företagare här i Åmåls kommun

Ni har dagarna fått ut Svenskt Näringslivs enkät om vårt lokala företagsklimat i Åmål. Era svar på enkäten är viktiga, de ger oss ett bra underlag att fortsätta vårt arbete för ett bättre företagsklimat.

Ta några minuter och besvara frågorna så hjälper du oss att göra skillnad.

I årets enkät behöver företagarna bara svara på politikernas, tjänstemännens och allmänhetens attityder till näringslivet. Tidigare ingick även skola och media.

Brott och otrygghet är ett nytt område i frågeformuläret. Allt fler företagare upplever att det påverkar verksamheten negativt och är ett område som bör prioriteras i många kommuner.

En nyhet i underlaget är området kommunal upphandling vilket numera inkluderas i rankingen.

Även den statistiska delen av rankingen får nya inslag. Från att titta på hur många som bor i en kommun och har ett jobb ändras fokus till hur många jobb som skapas i kommunen.

Klicka på länken för mer information om enkäten från Svenskt Näringsliv: Företagsklimat 

Sidan uppdaterades 2020-01-23

Synpunkter på sidan?