Information om Covid-19, läs mer här.


Felaktiga uppgifter till fastighetsägare om spolningsuppdrag i fastigheter

Meddelande från Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål. Det har kommit till vår kännedom att fastighetsägare har blivit kontaktade av en entreprenör som uppger sig utföra spolningsuppdrag av fastighetsavloppsledningar på uppdrag av kommunen. Vi vill upplysa fastighetsägare om att detta är felaktigt. Inga sådana åtaganden finns mellan entreprenören och kommunen. Kommunen avråder därför ifrån att beställa några tjänster från företaget. Den som har frågor om detta kan kontakta kundtjänsten på teknik och fritid, tel: 0532-173 02.
 
Med vänliga hälsningar
Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Sidan uppdaterades 2021-01-05

Synpunkter på sidan?