Information om Covid-19, läs mer här.


Bron mellan Rösskogen och Hanebol är nu åter öppnad för gång- och cykeltrafik

Bro för gående och cyklister som sammanbinder Rösskogen och Hanebols fritidsområde är nu åter öppnad. Bron blev påkörd av ett skogsbilsekipage på morgonen den 24 november men skadorna är nu inspekterade och man kunde konstatera att de inte påverkat brons konstruktion eller hållbarhet.

/Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?