Information om Covid-19, läs mer här.


Bevattningsförbudet i Tösse upphävt

Bevattningsförbudet i Tösse är upphävt och vattenförbrukningen kan återupptas som normalt. Vattentäkten i Tösse har nu återhämtat sig, och vattentillgången är därmed återställd till en god och stabil nivå. Vattenverket har därmed beslutat att upphäva det bevattningsförbud som gällt sedan tidigare i sommar. I och med detta kan vattenförbrukningen tills vidare återupptas som normalt.

Med vänliga hälsningar Vattenverket

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?