Besöksförbud råder på alla äldreboenden och särskilda boenden i Åmåls kommun

På rekommendation från kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar välfärds- och arbetsmarknadsnämnden att besöksförbud råder på alla äldreboenden i Åmåls kommun. Besöksförbudet gäller från och med idag den 12 mars 2020 kl 15:00. Bakgrunden till beslutet är den pågående smittspridningen av covid-19.

Sidan uppdaterades 2020-09-25

Synpunkter på sidan?