Information om Covid-19, läs mer här.


Beslut om uppsägning

Majoriteten av kommunstyrelsen i Åmåls kommun har idag beslutat att säga upp kommundirektör Anders Sandén med omedelbar verkan.

- Vi har gjort en helhetsbedömning av Anders Sandéns förutsättningar att leda kommunens arbete framåt och kommit fram till att det behövs ett nytt ledarskap.
Det förtroende som krävs i rollen som kommundirektör saknas, säger Michael Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Anders Sandén rekryterades till Åmål i maj 2019.

Parterna har gjort en överenskommelse om ett avgångsvederlag om 16 månadslöner, som kommunstyrelsens beslut befäst.

Oppositionen deltog inte i beslutet.

Processen med att rekrytera en ny kommundirektör inleds omedelbart och leds av personalchef Per Ljungberg. Politisk rekryteringsgrupp är kommunstyrelsens arbetsutskotts ordinarie ledamöter samt en representant från Sd.

Jan-Erik Samuelsson, idag biträdande kommundirektör, går tills vidare in som tillförordnad kommundirektör.

För mer information, kontakta Kristoffer Ljung, Näringslivs- och kommunikationschef.
kristoffer.ljung@amal.se
0532-174 48

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?