Information om Covid-19, läs mer här.


Beslut om fjärr-/distansundervisning från och med fredag 13/11

Det är en ökad spridning av Covid-19 i närområdet och detsamma gäller bland skolans elever, så för att alla ska kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer måste vi vidta denna åtgärd. Skolans ledning har haft återkommande samtal med Smittskyddet i Västra Götalandsregionen, och de säger att detta kan vara ett klokt beslut utifrån behovet att stoppa smittspridningen.

Vi som skolledning känner oss trygga med beslutet då ni alla redan är vana vid fjärrundervisning/distansundervisning och då skolans lärare är skickliga på att tillgodose alla era behov.

Vi förstår att detta skapar en hel del frågor och kanske oro. Har ni frågor eller är ni bekymrade så måste ni ta kontakt med någon i skolledningen, er mentor, lärare eller någon från elevhälsan. Vi finns alla här för er så tveka inte.

  • Ni som går i årskurs 2 får idag ta med er allt material som ni behöver för att klara av fjärrundervisningen/distansundervisningen.
  • Ni som går i årskurs tre får komma till skolan imorgon, fredag, för att hämta det material ni eventuellt inte har hemma redan.
  • För er i årskurs 1 så är det på måndag ni får komma in och hämta det material ni kan komma att behöva.
  • Eftersom lärare behöver en dag för att förbereda sig för fjärrundervisning/distansundervisning, så kommer ingen undervisning att bedrivas under morgondagen, fredag 13/11, om inte din lärare kontaktat er och ni har en plan att ses digitalt.
  • Elever på yrkesprogram med pågående APL (åk 3) fortsätter denna enligt plan. Vid oro kontaktar ni skolan.
  • Gällande yrkeselever med pågående APL, men som saknar APL-plats, kommer skolan att kontakta er för ett upplägg gällande resterande del av APL-perioden.

Vi kommer att återkomma nästa vecka för att ge er besked om hur matlådor ska hanteras under perioden fram till jullovet.

Vi vill såklart allra helst ha er alla på plats hela tiden och vi är mycket ledsna över att behöva vidta denna åtgärd men som sagt så är vi ändå trygga med att vi kommer kunna möta allas behov av stöd så att ni når era mål.

/Skolledningen på Karlbergsgymnasiet

Länk till Karlbergsgymnasiets hemsida

Sidan uppdaterades 2021-02-17

Synpunkter på sidan?