Information om Covid-19, läs mer här.


Begränsad framkomlighet på Järngatan

Under kommande helg, 26-27 september, samt under nästa vecka, vecka 40, råder det begränsad framkomlighet utmed Järngatan på grund av markarbeten. Slutjustering inför asfaltering utförs på gång- och cykelbana och gör att området stängs av inför asfalteringen. Den beräknas ske slutet på nästa vecka. På grund av arbetet är hastighetsbegränsningen tillfälligt nedsatt till 30 kilometer i timmen på sträckan. Gående hänvisas till Malmgatan. Vi beklagar eventuella störningar som uppkommer.

/Teknik och fritid

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?