Information om Covid-19, läs mer här.


Begränsa ditt umgänge under storhelgerna!

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i regionerna. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om de skärpta nationella föreskrifterna

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?