Information om Covid-19, läs mer här.


Åtta tågturer och enklare biljetthantering

Det blir strukturella förbättringar gällande kollektivtrafiken och dess biljetthantering i framtiden. Det framkom under måndagens möte mellan med kommunerna Åmål, Mellerud, Säffle och Västtrafik, SJ och Region Värmland.  Det spelar ingen roll om du köpt biljetten av SJ, Västtrafik eller Värmlandstrafik när du reser mellan våra städer i framtiden, enligt tänkt tidplan redan från och med mitten av december i år. Biljetten gäller på samtliga avgångar. Detta förenklar avsevärt för resenärerna. Dessutom kommer det att finnas åtta tågturer mellan Karlstad och Göteborg på vardagarna.

Parterna träffades för att diskutera de störningar som har uppkommit efter den krock med boskap som skedde i slutet av augusti 2019 på spåret söder om Säffle och som tyvärr har haft negativ effekt på höstens tågtrafik mellan Göteborg – Karlstad.

Åmåls kommunalråd Michael Karlsson (S) betonade vikten av att infrastrukturen fungerar.

-Näringslivet och vår arbetsmarknad är helt beroende av att tåg- och busstrafiken är intakt, säger han.

Och de övriga kommunernas representanter var inte sena att haka på med krav på att tidtabellerna skall hålla.

Trafikoperatörerna gav sin förklaring till varför störningen fick så stor effekt för resenärerna.

- Med ett av fyra fordon ur trafik har det blivit påverkan för resenärer under hösten. Mycket har gjorts för att försöka erbjuda en så bra trafik som möjligt, Vi har ersatt med andra fordon, både lok & vagn och X2000 har körts i trafiken. Eftersom tåg är så pass mycket mer effektivt än buss på den sträckan så har det vart viktigt att prioritera tåg som första alternativet, säger Mikael Landberg, trafikchef på SJ.

Dessutom hyrdes det in ett lånefordon från Transitio under perioden november – januari och man har arbetat med att sätta in ersättningsbussar.

De störningar som uppstod efter incidenterna under hösten har i det stora hela rättats till. Dock är det tåg som var inblandat i krocken med korna fortfarande inte i trafik.

- Vi kan inte säga att det inte kommer att hända igen men vi kan bli bättre på att snabbare hantera situationen. Under hösten har vi arbetat för att få fram mer kundvänliga lösningar och framförallt få ut information till våra kunder snabbare. Vi kommer fortsatt arbeta för att bli bättre på att ge våra kunder relevant och agerbar information i tid, säger Michael Lindskog, Trafikchef SJ. 

I den nya upphandlingen som pågår har Region Värmland och Västtrafik, som beställare av trafiken, lyft fram vikten av hög kvalité på både underhåll av fordon och ersättningstrafik. Det nya avtalet är tänkt att gälla från och med december 2020.

- Det blir extra tydligt när händelser som denna krock, där ett fordon blir borta sju månader, att det finns bra reservplaner som snabbt kan aktiveras vid störning, uppmanade Dag Rogne, kommunstyrelsens ordförande i Säffle.

- Det är viktigt för oss att kunderna upplever trafiken som både effektiv och pålitlig, det är då man väljer tåget före andra alternativ. Vi samarbetar gärna med kommunerna kring att få resandet att öka ännu mer framåt, säger Maja Rapp, Affärschef SJ.

 

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?