Information om Covid-19, läs mer här.


Att vistas i spårområdet är förbjudet och livsfarligt!

Åmåls kommun har uppmärksammats på att många genar över järnvägsspåret söder om Strömstadsvägen för att komma till Industrigatan i stället för att gå runt via bron över järnvägen. Vi vill därför upplysa om att detta är förenat med livsfara då ett tåg inte har någon chans att stanna. Bromssträckan är många hundra meter. Att vistas i spårområdet är förbjudet och livsfarligt! Åmåls kommun har informerat Trafikverket som är ansvariga för spåranläggningen.

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?