Information om Covid-19, läs mer här.


Åmåls kommun är näst bäst i Sverige på myndighetsutövning

Åmåls kommun rankas som nr. 2 i Sverige när det gäller myndighetsutövning. Det visar Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) servicemätning - Insikt.

Åmål når en topplacering i 2019 års upplaga av Insikt, en undersökning där Åmål redan tidigare fått höga resultat. Totalt landar Åmål på index 84 av 100 i nöjd-kund-index, NKI. I det totala resultatet för 2019 ingick för Åmåls del områdena brandskydd, bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll.

I servicemätningen för brandskydd och bygglov fick Åmål index 79. För serviceområdet miljö- och hälsoskydd fick Åmål index 73. Servicemätningen för livsmedelskontroll hamnade på en topplacering (3:a) med index 90.

- Vi i Åmåls kommun ska vara riktigt stolta över resultatet i Insikt. Denna undersökning speglar vad företag som faktiskt har varit i kontakt med kommunen fått för service, och är inte en allmän attitydmätning.

- Vårt hårda arbete med projektet Förenkla helt enkelt, som syftar till att det ska vara enkelt och effektivt att vara i kontakt med kommunen, ger resultat. Nu fortsätter vi utvecklingsarbetet i högt tempo och mäter oss med andra i Kommunkompassen. Vi ska bli ännu bättre och bli en kommun med riktigt gott företagsklimat, säger kommunchef Anders Sandén.

Om undersökningen
188 kommuner och 17 gemensamma förvaltningar/förbund deltar i undersökningen 2019.
Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.
Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI). 

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?