Information om Covid-19, läs mer här.


Åmåls kommun är en stark samhällsbyggare

Åmåls kommun har för första gången på länge (förra gången var 2004) genomfört Sveriges kommuner och regioners (SKR) utredning kommunkompassen.
Och redovisningen pekar på ett bra resultat. Sammantaget 453 poäng. Det genomsnittliga resultatet för alla kommuner som gjort en första kompass är ca 375 poäng. Åmål placerar sig en bit ovanför snittet av de kommuner som genomfört undersökningen. Det starkaste området för Åmåls kommun är ”Kommunen som samhällsbyggare” där är vi med 81 poäng i paritet med stora kommuner som Västerås, Helsingborg och Huddinge.

-Detta visar att kommunen kan känna stolthet över sitt arbete som gett gott resultat, men detfinns så klart områden som kan och ska förbättras, säger Anders Sandén kommunchef.

Kommunen kommer arbeta med att utveckla informationen när det gäller resultat, att vara tydliga och enkelt visa vad våra medborgare får för skattepengar och vara transparenta när det gäller våra tjänsters innehåll och visa på konkreta förbättringar. Det är viktigt att våra medborgare vet vad de kan förvänta sig av våra tjänster.


Kommunen har arbetat med ”förenkla helt enkelt” vilket innebär att alla ska tänka på sitt bemötande mot medborgaren i varje situation. Arbeta på att alltid lotsa till rätt person, förenkla och förtydliga, hjälpa till med andra ord.
Åmåls kommun får bra poäng när det gäller tydlighet i våra delegationer och ansvarsfördelningen mellan politisk nivå och tjänstemannanivån. Viktigt att offentliggöra våra kvalitetsmätningar.


Ledarutveckling är också ett område där kommunen får bra poäng och vi uppmuntras att fortsätta med utvecklingen av den påbörjade ledarskapsstrategin. Detta gäller även arbetet med kompetensförsörjning och utbildningsplaner.
Kommunkompassens utredare pekar också på möjligheten att utveckla en strategi alternativt plan för att skapa en mer hållbar utveckling under kommunens ansvar som samhällsbyggare.

Sidan uppdaterades 2021-08-27

Synpunkter på sidan?