Information om Covid-19, läs mer här.


Åmål en del av vård- och omsorgscollege

Tareg

1. När slutade du utbildningen?
Jag tog examen juni 2020
2. Vad gav vård- och omsorgsutbildningen dig?
Innan utbildningen kände mig osäker då jag jobbade inom vården.
3. Vad är det positiva med att jobba med människor?
Utbildningen gav mig möjlighet till att förstå hur man skall hantera brukare på ett professionellt sätt. Lärarna gjorde ämnena begripliga och handledare gav mig möjligheter att bättre förstå jobbet. Detta gav mig trygghet, ökat självförtroende och förståelse om olika situationer som händer i jobbet. Att vara med och stötta, hjälpa brukare så att de blir delaktiga är tillfredsställande och gör mig glad. Jobbet ger mig även möjligheter till att utveckla mitt språk ännu mera.
4. Har du några framtidsdrömmar?
Efter att jag lämnat mitt land och hade förlorat allt där och kom till Sverige började jag tänka på min framtid och hur jag skulle kunna fortsätta mitt liv igen. Bestämde då att utbilda mig för att få ett jobb inom vården. Det känns bra för mig att få jobba och få respekt av samhället som jag bor i. Trots att jag jobbar väldigt mycket drömmer jag om att snart få en fast tjänst.

Josefin

1. När slutade du utbildningen?
Jag tog examen juni 2020
2. Vad gav vård- och omsorgsutbildningen dig?
Anledningen till att jag sökte programmet var för att kurserna var intressanta, målet var inte att bli undersköterska. Så länge jag minns har jag varit intresserad av ämnet psykologi, filosofi. Vad som är intressant inom psykologin är att ämnet är så subjektiv inte mätbart, motsatsen till medicin som är mer mätbart/objektivt. Att få chansen att praktisera inom ämnet var bra, där jag kunde tillämpa kunskapen. Min sista APL gjorde jag på Rättspsykiatrin i Vänersborg.
3. Vad är det positiva med att jobba med människor?
Förutom att man är stödjer en persons utveckling och process till det bättre, så får jag själv ett bredare perspektiv och en personlig utveckling.
4. Har du några framtidsdrömmar?
Många…. Just nu läser jag in ytterligare ämnen för att bli behörig till Universitetet. Planen är att jag skall vidareutbilda mig inom psykologi, beteendevetenskap. Jag har drömmar om att ev. starta eget inom “människors mentala hälsa”, kanske kunna kombinera konst i behandling.

Fakta om vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en förening som fungerar som en plattform för samverkan inom vård- och omsorgssektorn på lokal, regional och nationell nivå. Det är också en kvalitetsstämpel som visar att den som utbildat sig inom ett Vård- och omsorgscollege har gått en utbildning i nära samverkan med arbetslivet. Efter avslutad utbildning får den studerande ett diplom.

Åmål tillhör vård- och omsorgscollege Fyrbodal Östra tillsammans med Vänersborg, Uddevalla, Mellerud, Bengtsfors och Dals-Ed. Under de kommande åren kommer kommunerna tillsammans att bland annat utveckla områdena marknadsföring, handledarkompetens, elev/yrkesambassadörer osv.

Länk till vård- och omsorgcollege hemsida

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?