Publicerad 2021-01-01

Höga vattenflöden i sjöar och vattendrag

Vattenflödet är just nu högt i sjöar och vattendrag i kommunen och Åmålsån är starkt påverkad. Åmåls kommun har full beredskap för eventuella åtgärder på alla dammar och flöden. Flera gång- och cykelvägar har av säkerhetsskäl redan stängts av. Det förs kontinuerlig dialog med alla anläggningar och fastighetsägare längs berörda platser kring ån. 


Publicerad 2020-12-30

Gång- och cykelvägen under järnvägen mellan Västra Bangatan och Hjeltegatan är avstängd

På grund av den höga vattennivån i Åmålsån så är gång- och cykelvägen under järnvägen mellan Västra Bangatan och Hjeltegatan avstängd. Vi har också idag stängt av Hälsostigen längs Åmålsån genom Engelska parken.


Publicerad 2020-12-29

Vaccinationsstarten mot Covid-19

Åmåls kommun tillsammans med Medpro Clinic arbetar nu hårt med förberedandet av vaccinationsstarten mot Covid-19.

Under måndagens pressträff den 21 december lämnade EU:s läkemedelsorgan EMA beskedet att de godkänner Pfizer/Biontech vaccin mot covid-19 och under kvällen godkändes vaccinet även av EU-kommissionen. För Åmåls kommuns medborgare innebär det att vaccinering påbörjas inom några veckor.

Vi ber vänligen alla att behålla lugnet och inte ringa vårdcentralen för mer information, utan invänta kallelsen som kommer gå ut till alla berörda i den ordning som rekommenderats med all information samlat. Medpro Clinic känner nu ett starkt tryck på inkommande telefonsamtal om frågor gällande vaccineringen som tyvärr gör att mer akuta frågor hamnar i telefonkö.

All information kommer gå ut löpande i press och media samt egna kanaler.


Publicerad 2020-12-21

Sophämtning under jul-och nyårshelgen

Information om sophämtningen under jul- och nyårshelgen.

Julhelgen

• Har du ordinarie hämtdag 24/12 eller 25/12 töms ditt kärl på dessa dagar.

Nyårshelgen
• Har du ordinarie hämtdag 31/12 töms ditt kärl på denna dag.
• Har du ordinarie hämtdag 1/1 töms ditt kärl 31/12.
• Har du ordinarie hämtdag 6/1 töms ditt kärl på denna dag.


Publicerad 2020-12-19

Skärpta restriktioner inför julhelgen (uppdaterad 21 december)

Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari. Åmåls kommun kommer att vidta flera åtgärder med anledning av de nya restriktionerna 


Publicerad 2020-12-14

Arbetet med LIS-planen tar paus i väntan på nya strandskyddsregler

Samhällbyggnadsenheten kommer att ”pausa” arbetet med den reviderade LIS-planen för Åmåls kommun med anledning av regeringens utredning med förslag på nya strandskyddsregler. Utredningen överlämnades till regeringen idag den 14 december. 


Publicerad 2020-12-10

Begränsa ditt umgänge under storhelgerna!

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i regionerna. 


Publicerad 2020-12-01

Ovanligt många besökare på Östby miljöstation

Just nu är det ovanligt många besökare på Östby miljöstation. Det leder emellanåt till köer. Hjälp oss att förhindra smittspridning genom att planera ditt besök.


Publicerad 2020-12-01

Engångsbeloppet - för tidigare månadsanställda

Har du arbetat som månadsanställd under perioden 1 maj - 31 oktober 2020, exempelvis som vårdbiträde eller som stödassistent? Observera att detta inte gäller för tillsvidareanställda.

Då kan du ha rätt till att ta del av engångsbeloppet! För mer information och anmälan klicka på länken till anmälningsblanketten. Observera att du måste skicka in anmälan skriftligen senast den 1 april 2021.

Länk till anmälningsblanketten  pdf (pdf 124 KB)

Publicerad 2020-12-01

Från och med 1 december gäller familjekarantän även för barn under 15 år/Family quarantine also applies to children under 15 years of age/بخصوص الحجر الصحي العائلي

Från och med idag, den 1 december gäller familjekarantän även för barn under 15 år.

As of today, December 1, family quarantine also applies to children under 15 years of age. Click link below for more information.


Publicerad 2020-11-26

Rättelse i Åmålsmagasinet

Idag delas kommuntidningen Åmålsmagasinet ut till hushållen. I en artikel finns information om salubodar på torget i samband med första advent-firande. På grund av de skärpta råden för antalet deltagare på offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kommer det inte att vara försäljning i bodar. I övrigt genomförs dagen som planerat.

Läs mer på Åmål handels hemsida.


Publicerad 2020-11-24

Bron mellan Rösskogen och Hanebol är nu åter öppnad för gång- och cykeltrafik

Bro för gående och cyklister som sammanbinder Rösskogen och Hanebols fritidsområde är nu åter öppnad. Bron blev påkörd av ett skogsbilsekipage på morgonen den 24 november men skadorna är nu inspekterade och man kunde konstatera att de inte påverkat brons konstruktion eller hållbarhet.

/Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål


Publicerad 2020-11-23

Max åtta personer tillåts i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Västra Götaland från 24 november

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta (8) deltagare. Detta gäller även om deltagarna sitter med behörigt avstånd till varandra. Enda undantaget är begravningar. Beslutet gäller från och med den 24 november.


Publicerad 2020-11-23

Returenbutiken tillfälligt stängd

Återvinningsbutiken Returen i Åmål är tillfälligt stängd på grund av coronapandemin.