Viktig information till föräldrar och vuxna

Det har kommit till vår kännedom att barnporrfilm har spridits på Snapchat bland elever i framförallt åk 4 - 6 i Åmåls kommun och kringliggande kommuner. Det kan även finnas risk att elever har blivit kontaktade via Snapchat och där blivit uppmanade att filma sig själva när de utför sexuella handlingar. Det kan i detta sammanhang även ha förekommit hot. Elevhälsan och skolans personal är inkopplad för samtal med klasser och elever och alla föräldrar uppmanas att prata med sina barn om sociala medier och kontrollera så att det inte har något på sina konton som de upplever obehagligt. Barnpornografi och grooming ska polisanmälas och det är vårdnadshavarna som gör anmälan. Informera gärna skolan om ditt barn har varit utsatt så att stöd från elevhälsan kan ges.

Om du har frågor eller om det är något du funderar över, ta kontakt med ditt barns klassföreståndare/mentor/elevhälsopersonal.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Verksamhet Grundskola

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?