Uppropstider skolstart

Läsåret 2019/2020 börjar måndagen den 19
augusti 2019. Upprop hålls enligt följande tider
och platser:

Karlbergsgymnasiet
Årskurs 1, aulan kl. 08.30
Årskurs 2, aulan kl. 09.30
Årskurs 3, aulan kl. 10.00
Gymnasiesärskolan, klassrum kl. 08.30
Introduktionsprogrammet, klassrum kl. 08.30
Efter uppropet samlas elever och klassföreståndare för
ytterligare information.

Kristinebergskolan
Årskurs 7, klassrum kl. 08.30
Årskurs 8, klassrum kl. 08.30
Årskurs 9, klassrum kl. 08.30
Förberedelseklasser åk 7-9, klassrum kl. 08.30
Grundsärskolan Omega, klassrum kl. 08.30
Därefter undervisning enligt schema.

Södra skolan
Årskurs 4, samling i matsalen kl. 08.15
Årskurs 5, klassrum kl. 08.15
Årskurs 6, klassrum kl. 08.15
Grundsärskolan, klassrum kl. 08.15
Därefter undervisning enligt schema.

Rösparksskolan
F-klass - årskurs 3, klassrum kl. 08.30
Förberedelseklass åk F-3, klassrum kl. 08.30
Därefter undervisning enligt schema.

Tösse skola
F-klass - årskurs 6, klassrum kl. 08.30
Därefter undervisning enligt schema.

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?