Trafikförbudet på Kungsgatan, Norra Långgatan och Måkeberg förlängs tre månader

De lokala trafikföreskrifterna för Kungsgatan, Norra Långgatan och Måkebergsvägen upphör att gälla den 30 september. Gatuenheten förlänger besluten i tre månader i väntan på resultatet av utvärderingen om förbjudet för trafik nattetid ska bli permanent.

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?