Stort steg mot nya Rösparksskolan

Bild på tjänstemän som tittar på bygglovshandlingar

Vd för Åmåls kommunfastigheter AB Magnus Dalsbo överlämnar bygglovshandlingarna till vår planingenjör Fatima Åhl Sjöberg och bygglovsingenjör Thomas Carlson. Med på bilden är även Åkabs projektledare Björn Wennerström.

Illustration av nya Rösparksskolan i Åmål

Illustration av hur nya Rösparksskolan kan komma att se ut från korsningen Åsgatan-Läroverksgatan.

Efter att bygglovsansökan idag lämnades in på plan-och byggkontoret ska bland annat berörda grannar få tycka till om förslaget. Ansökan kommer slutligen att behandlas av bygg-och miljönämnden. Om allt går enligt planerna är målsättningen att komma igång med rivningsarbetet av den gamla skolan efter julhelgerna.

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?