Sandupptagning startar denna veckan, v 13

Sandupptagning på kommunens gator har nyligen påbörjats lite men från och med den här veckan, v 13 pågår sandupptagning med full insats. Det är av största vikt att du som fastighetsägare utför din del av vårstädningen före vi kommer. Fastighetsägare påminns om renhållning av gångbaneutrymme (trottoar) utmed era fastigheter. I de fall kantsten eller annan markering för gångbaneutrymme saknas räknas ett 1,2 m brett utrymme som gångbaneutrymme.
 
Alla fastighetsägare uppmanas att sopa ut sand från gångbaneutrymmet för att förbipasserande sopmaskin ska kunna omhänderta sanden.

OBS.Inget häckrens eller övrigt grovt trädgårdsmaterial får sopas ut i gatan. Löv och kvistar kan skada maskinen och sandupptagning därmed ej slutföras som önskat på dessa sträckor.
 
Efter att gatan sopats uppmanas fastighetsägarna att själva omhänderta gångbanans sand och inte sopa ut det i gatan.

Arbetet förväntas pågå 5-6 veckor och utförs i följande turordning:
Gång- och cykelbanor, centrum, genomfartsleder, sydvästra Åmål, sydöstra,  nordvästra, nordöstra, Kasenberg, Tösse, Fengersfors, Fröskog, Edsleskog, Ånimskog.


Vid eventuella frågor kontakta teknik- och fritidsförvaltningens kundtjänst på telefon 0532-173 02, e-post: kundtjanst.teknikfritid@saffle.se

Se även information under www.amal.se

/Teknik- och Fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?