Reshjälpskortet - ett extra stöd till dig som har färdtjänst

Du som är berättigad till färdtjänst kan ansöka om Reshjälpskortet från Västtrafik. Innehavare av kortet kan ta med en person som reshjälp utan extra kostnad på sin resa med den allmänna kollektivtrafiken.

1. Information om Reshjälpskortet https://www.vasttrafik.se/globalassets/media/dokument/infobrev-reshjalpskort.pdf

2. Ansökningsblankett https://www.vasttrafik.se/globalassets/media/dokument/blankett-reshjalpskort.pdf

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?