Psalmstig på Kungsberget

Åmåls kommun håller på att utveckla Kungsberget till en levande mötesplats dit alla Åmålsbor och besökare ska känna sig välkomna och låta sig inspireras av den vackra miljön och utsikten.
Vi började med en medborgardialog 2016 där alla fick komma till tals via kommunens Facebook och hemsida, digital förslagslåda, vykort samt utställning. Detta har legat till grund för de insatser som gjorts som stadsodlingslådor, färgglada fågelholkar, hängmattor, entréskyltar, informationsskyltar, pergola med klängrosor och belysning, bokskåp, solstolar och i höst planeras renovering av stentrappan.

Vi arbetar efter ett gestaltningsförslag och i början av hösten kommer det att föras en dialog med Åmåls Missionsförsamling gällande de religiösa budskapen. Kungsberget är kommunal mark och en allmän plats öppen för alla.

När det gäller nedmonteringen av skyltarna har det tyvärr blivit en kommunikationsmiss från vår sida. Vi ber om ursäkt och på grund av missförståndet kommer skyltarna att sättas tillbaka i väntan på möte mellan Åmåls kommun och Åmåls Missionsförsamling där vi tillsammans kommer att hitta en bra lösning för båda parter.

Michael Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande
Ulrika Abrahamsson, centrumutvecklare

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?