Prao- en första kontakt med arbetslivet

Praktisk arbetslivsorientering (prao) är ett sätt att öka elevers kunskap om arbetslivet och olika yrkesområden
Under 2018 har prao återinförts i grundskolan, enligt riksdagsbeslut omfattas alla elever från och med årskurs 8. På Kristinebergskolan kommer årskurs 8 att bege sig ut på olika arbetsplatser under vecka 20 och 21.

Ungdomar behöver tidigt få insyn i hur det fungerar i arbetslivet, vilken kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden och vilka möjligheter som finns. Ökad samverkan mellan skola och arbetsliv gör det möjligt för eleverna att vidga sitt perspektiv, vilket skapar bättre förutsättningar att göra välgrundade val av fortsatt studie- och yrkesinriktning.

Genom visa upp sin verksamhet skapas god reklam som kan resultera i att elever väljer att utbilda sig inom just det yrkesområdet. Prao kan fungera som en länk mellan skola och arbetsliv och kan komma att spela en viktig roll för framtida studie- och yrkesval. Det blir en möjlighet för arbetsgivare att påverka sin kompetensförsörjning på sikt. Arbetsgivare får chansen att lära känna sin framtida arbetskraft och väcka intresse för just sin bransch!

Är du som arbetsgivare eller chef nyfiken på möjligheten att ta emot en elev är du välkommen att kontakta praosamordnare:

 

Marielle Ödman

Tel. 0532-17280

Marielle.odman@amal.se

Vägledare vid Grundskolan Åmåls kommun

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?