Öppet brev till idrottsrörelsen med anledning av Nya Rösparksskolan

Åmåls kommun, genom det kommunala fastighetsbolaget Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB), bygger en ny grundskola för åldrarna förskoleklass till årskurs 3. I samband med det har vi fått synpunkter från lokala idrottsföreningar och distriktsförbundet om att storleken på idrottshallen vid Nya Rösparksskolan är för liten. Föreningar vill se en fullstor idrottshall istället för den planerade mindre idrottshallen som är anpassad för de unga elevernas behov.

 

Vi har fått många kloka synpunkter och relevanta frågeställningar och vi vill med det här brevet förklara varför vi har valt att bygga en idrottshall anpassad för skolans behov. Jag vill betona att idrottsföreningarna och idrottsrörelsen är en ovärderlig tillgång för oss som lever och verkar i Åmåls kommun. Det är något som såväl politiker som tjänstepersoner i vår organisation håller med om. Vi vill också presentera våra tankar kring en bra lösning för både kommunen och föreningslivet.

 

Vi har utvärderat alternativen

Vi har tagit besluten kring den nya skolan efter att noggrant har utvärderat olika alternativ. Vi har lyft blicken och tittat på det större perspektivet, både i fråga om fysisk placering och den tidsmässiga planeringen. De finns de som påstår att beslutet om att bygga en något mindre idrottshall vid Nya Rösparksskolan skulle bero på snålhet eller bristfälliga överväganden från politiker och tjänstepersoner. Det stämmer inte och vi vill gärna förklara varför vi inte bygger en fullstor idrottshall vid Nya Rösparksskolan.

 

Tomtens beskaffenhet begränsar möjligheterna

För att bygga en stor idrottshall behöver inte själva golvytan utökas med mer än några meter. Men en stor idrottshall behöver ha en stor läktare för att kunna arrangera idrottsarrangemang. Den kräver entréer, förrådsförvaring och andra serviceutrymmen. En mindre ökning av golvytan medför byggnadstekniska problem och inte minst ökade kostnader för kommunen. Den aktuella tomten är kraftigt sluttande med betydande inslag av berg. Att spränga och schakta bort den extra mängd berg som skulle krävas skulle kosta ett antal miljoner kronor. Byggherren uppger dessutom att det trots en sprängning skulle bli svårt att få plats med fullstor idrottshall på den långsmala tomtytan.

 

Skolans behov i första hand

När kommunen bygger en skola för förskoleklass till årskurs tre är utgångspunkten att lokalerna ska vara så bra som möjligt för det som de är avsedda för, det vill säga pedagogisk undervisning för grundskolans lägre åldrar. Att kunna använda lokalerna till annat är önskvärt, men om andra behov står emot skolans behov så måste skolans behov komma i första hand.

 

Eleverna på Nya Rösparksskolan har behov av en mer begränsad yta. De använder fasta redskap, till exempel ribbstolar, bom och ringar. Att kombinera det med en fullstor hall optimerad för matchspel är inte enkelt. En stor läktare skapar inte bra förutsättningar för undervisningen för små barn eftersom det kan upplevas som distraherande. Likaså utformas duschrum och andra utrymmen på ett annat sätt för att fungera bra för yngre barn snarare än för vuxna idrottare.

 

Trafik och service

För att en fullstor idrottshall ska fungera bra krävs mer än själva byggnaden. Det måste finnas god tillgång på parkeringsplatser så att större turneringar kan arrangeras. Det bör också finnas vaktmästeri för bemanning under kvälls- och helgtid. Trafiken ökar i samband med större arrangemang. Den måste kunna fungera bra och inte störa exempelvis närliggande bostäder. Stora idrottsarrangemang kräver utrymmen för cafeteria med försäljningsplats och det behövs enklare köksfaciliteter. Vår bedömning är att det inte går att bygga in på ett naturligt sätt i anslutning till Nya Rösparksskolan.

 

Bättre lösningar inom snar framtid

Hur ser då alternativen ut? Om vi nu tycker att idrottsrörelsen är viktig och ser behovet av en fullstor idrottshall, hur tänker vi oss att den bästa lösningen ser ut?

 

Vi vet att Karlbergsgymnasiet, men framförallt Kristinebergsskolan, står inför renoveringar och utbyggnad inom en snar framtid. Det är också här vi ser de stora möjligheterna. I vår planering för kommunens anläggningar står Kristinebergsskolan på tur efter att Nya Rösparksskolan är färdigställd. Vi bedömer att den idrottshall som skolan har idag är betydligt enklare att utöka till att en bli fullstor idrottshall. Det blir sannolikt betydligt billigare än att spränga och schakta bort berg vid Nya Rösparksskolan.

 

Högstadiets idrottsundervisning är mer lik vuxenidrott, vilket gör att en fullstor hall med läktare inte är något hinder. Dessutom finns gott om parkeringar i närheten. Skolan har egna parkeringsplatser och det finns parkeringsmöjligheter vid Mossängen och i närområdet.

 

Vi i den politiska ledningen hoppas att byggstarten för en renovering och utökning Kristinebergsskolan endast ligger cirka 3-5 år bort. Det vore därför ansvarslöst av oss att stressa fram en lösning som är dyrare och sämre för alla inblandade parter, inte minst idrottsrörelsen och våra lokala föreningar.


Med vänlig hälsning

Michael Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande

 

 

 

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?