Nytt insamlingssystem för kärl- och säckavfall i Säffle och Åmål

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutade den 17 september 2019 om att införa ett nytt insamlingssystem för kärl- och säckavfall i Säffle och Åmåls kommuner. Det innebär att separat insamling av matavfall från hushåll kommer att påbörjas under år 2021. Omställningen till insamling av matavfall kommer att ske etappvis i kommunerna under en treårsperiod. Själva insamlingen kommer att ske med hjälp av ett separat kärl för matavfall och papperspåsar för hushållen att lägga matavfallet i. För att trygga den framtida insamlingsverksamheten beslutade teknik- och fritidsnämnden även att insamlingen av kärl- och säckavfall, i både Säffle och Åmål, från och med 1 juli 2021 kommer att ske i egen regi, med egen personal och fordon.

Den politiska motiveringen: ”Det kommunala renhållningsansvaret är en mycket viktig och lagstyrd samhällsfunktion som kräver en långsiktighet vid införande av nytt insamlingssystem och när nya och högre krav ställs på verksamheten utifrån miljö, hållbarhet och service. Trenden, nationellt, är att andelen kommuner som väljer att driva renhållningsverksamheten i egen regi ökar av just ovanstående anledningar. Säffle och Åmåls kommuner är även små vilket medför en risk om att få eller inga anbud lämnas in vid en upphandling. Det bedöms då osäkert att gå ut i ett anbudsförfarande när det gäller denna samhällsviktiga verksamhet. Östby Miljöstation är en viktig anläggning och är navet i kommunernas samlade avfallshantering.  Just nu pågår ett arbete med att förbereda anläggningen för kommande uppdrag och där ingår bland annat hantering av fler fraktioner av avfall.”

Teknik- och fritidsförvaltningen kommer nu att påbörja arbetet med att planera och förbereda verksamheten inför det nya uppdraget. Mer information och svar på vanliga frågor gällande införande av matavfallsinsamling hittar du här: Länk till pdf-fil Vanliga frågor

Frågor och svar om det nya insamlingen pdf (pdf 70 KB)

 

Fredrik Bengtsson                                Nina Andersson

Ordförande                                          Vice ordförande

Teknik- och fritidsnämnden                    Teknik- och fritidsnämnden

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?