Nytt fokus på arbetet med landsbygdsutvecklingen

Nu inleds arbetet med att revidera kommunens övergripande plan för mark- och vattenområden. Det handlar om kommunens översiktsplan som visar hur bebyggelsemiljön kan utvecklas. Samtidigt kommer vi att genomföra bygdeanalyser för att sätta fokus på utvecklingen av landsbygden. Kommunstyrelsen gav vid det senaste sammanträdet kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att gör en aktualitetsprövning av gällande översiktsplan. Kommunstyrelsen beslutade även att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ny fördjupad översiktsplan för Åmåls stad samt bygdeanalyser för Edsleskog, Fengersfors, Fröskog, Mo, Tösse och Ånimskog. Kommunen kommer att bjuda in intressenter från alla Åmåls kommunorter för att inleda arbetet med att gemensamt identifiera lämpliga LIS-områden attraktiva för framtida boendemiljöer.

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?