Not Quite-konstnärer skapar väggmålning i De Pere

Bild på väggmålning
Två Not Quite-konstnärer kommer att medverka i en stor väggmålning i Åmåls kommuns partnerstad.
Här en illustration av motivet.

Just nu befinner sig de två konstnärerna Funny Livdotter och Emelie Rygfelt Wilander från Not Quite i kommunens vänort De Pere, USA för att delta i ett väggmålningsprojekt. Not Quite fick förfrågan av Åmåls kommun redan 2018 om intresse fanns att delta i projektet och skapa en väggmålning som skulle komma att symbolisera samarbetet städerna emellan. De båda konstnärerna visade sitt intresse och kom med förslag på målning och beskrivning av vad målningen skulle symbolisera. Förslaget presenterades för styrgruppen för internationellt arbete som ställde sig positiv till det.

Genom sin målning vill de båda konstnärerna visa på vattnet som en naturlig länk mellan De Pere och Åmål, och skapa en grund i sin målning som simulerar livet. Målningen kommer även att bestå av en fläta. Flätan symboliserar två textiltekniker, flätning och rep tillverkning. Repet ska stå för styrkan i ett samhälle och flätan de omsorgsfulla egenskaperna som finns i ett hem, såsom flätning av ett barns hår eller att knyta någons skor. De båda konstnärerna skriver i sin beskrivning av konstverket att flätan även ska symbolisera det starka samarbetet och nya förbindelser städerna emellan. Den rosa färgen sticker ut från de naturliga tonerna för att framhäva mänskliga dygder.

Konstnärernas väggmålning blir en av flera inom ramen för stadens arbete att utveckla stadskärnan. Funny och Emelie kommer även att få möjlighet att träffa andra lokala konstnärer och knyta kontakter under sin tid i De Pere, USA.

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?