Näringslivsfrukost 27 september 2019

Inbjudan till företagare i Åmåls kommun

Så tycker näringslivet om företagsklimatet i Åmåls kommun
Anton Oskarsson från Svenskt Näringsliv presenterar resultatet av årets enkätundersökning om det lokala företagsklimatet i Åmåls kommun.
Vi går igenom hur företagsklimatet i Åmåls kommun har utvecklats de senaste åren utifrån enkätfrågorna och för en dialog om vad som är viktigt inför framtiden. I år har även kommunfullmäktige svarat på enkäten – därmed redovisar vi skillnaderna i betygsättningen mellan företagarna och politikerna. 

Datum: Fredagen den 27 september
Plats: Åmåls Stadshotell
Tid: Kl 07.27

Vi inleder med frukost och anmälan görs till Marianne Carlsson senast dagen före.

Välkommen!

Tillväxtenheten
Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare
0532-170 26, 0708-68 59 60, marianne.carlsson@amal.se 

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?