Kommunen utbildas för bättre företagskontakter

För att vi i kommunen ska bli bättre och effektivare i våra kontakter med näringslivet genomför vi SKL:s utbildning förenkla helt enkelt. Utbildning är uppdelad på flera olika delar och spänner över ett (1) år. I början av året genomförde SKL en introduktion med centrala ledningsgruppen och politiker från kommunens nämnder. I steg 2 deltog 140 personer i en stor utbildningsdag med föreläsningar utifrån olika perspektiv när företagaren möte kommunen. Både tjänstepersoner och politiker från hela kommunen deltog i utbildningsdagen. Dagen hade temat företagen, kommunen och framtiden och tog frågor om attityder och bemötande, ökad förståelse för företagens behov och mötet med företagen. Teatergruppen Forumbyrån spelade upp belysande exempel hur det kan upplevas att vara företagare eller ungdom med idéer att få hjälp på kommunen. Nästa steg är en fördjupningsdag i maj. Den delen kommer att handla om effektiv förvaltning och myndighetskommunen. Det som deltar är tjänstepersoner som jobbar med myndighetsutövningen. Det kan vara till exempel vara tillstånds- eller bygglovsärenden. Nästa steg i utbildningen blir en heldag till hösten, i november. Då kommer arbetsgrupper från de olika myndighetsdelarna jobba med att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet.  

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?