Kommunen agerar i fastighetsärende

Åmåls kommun har under flera år tillbaka gjort tillsyner på en fastighet i Åmål. Efter tillsynerna har fastighetsägaren informerats om vad som behöver åtgärdas, men fortfarande framkommer uppgifter om att fastigheten är missött. I samband med tidningen Expressen reportage om fastigheten har det framkommit nya uppgifter som gör att kommunen på nytt kommer att agera och genomföra tillsyner på fastigheten. Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) har fattat ett ordförandebeslut som ger räddningstjänsten möjlighet att prioritera om i sina tillsynsplaner och prioritera tillsyn på aktuell fastighet. 

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?