Jättesatsning på jobb och mot utanförskap

Bakgrund

Allt fler människor i Åmåls kommun har blivit beroende av ekonomiskt bistånd för att trygga sin försörjning. Många personer uppbär ekonomiskt bistånd på grund av att de inte har ett arbete. Med den mycket höga kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd står Åmåls kommun inför en både social och ekonomisk utmaning.

   Utvecklingsjobben innebär en framtidsinvestering. Utöver de direkta ekonomiska effekterna för kommunen syftar förändringsplanen till att långsiktigt nå socioekonomiska effekter genom att minska utanförskapet i samhället och öka individernas grad av självförsörjning.

   För att bryta utvecklingen och minska antalet personer som får ekonomiskt bistånd presenteras en färdplan för att skapa arbetstillfällen i kommunen för dem som i dag står utanför arbetsmarknaden och uppbär ekonomiskt bistånd. Utvecklingsjobb Åmål är en av flera insatser som kommunledningen sjösätter för att ta krafttag mot utvecklingen.

Syfte

Syftet är att skapa förutsättningar för egen försörjning genom att erbjuda arbetsmarknadsanställningar under ett års tid i kombination med individuell kartläggning och handledning. Detta ska leda till att fler personer utvecklas och finner ordinarie försörjning via arbete eller studier istället för att leva i ett passivt bidragsberoende med utanförskap.

Kriterier för att kvalificera sig

Ålder 20-65 år

Uppbära ekonomiskt bistånd från Åmåls kommun

Vara inskriven på Arbetsförmedlingen

Vara långtidsarbetslös eller vara berättigad till den högsta ersättningen för arbetsförmedlingens nystartsjobb

Som förälder ska man ha ordnad barnomsorg innan insatsens start

Målsättningar och förväntade effekter

  • Målet är att under 2020 till 2023 minska andelen invånare i Åmåls kommun som är beroende av ekonomiskt bistånd.
  • Öka andelen invånare i Åmåls kommun som har ett arbete.
  • På sikt minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

Frågor och svar

Hur många omfattas av satsningen?

Ca 100 personer

Hur mycket kostar det?

När projektet är fullt genomfört förväntas man ha brutit kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd och på sikt förväntas man minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

Är inte detta bara ett sätt att spara pengar?

Åmåls kommun står inför en både social och ekonomisk utmaning. Det är lika viktigt för kommunen att få fler i arbete, den som kan jobba ska jobba, som att bryta kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd.

Vad händer om man tackar nej?

Då blir man utan jobb och utan försörjningsstöd.

Vad ska de göra?

Kvalitetshöjande insatser i de kommunala förvaltningarna och bolagen. Insatserna konkurrerar inte ut befintlig personal, insatserna blir utöver det som görs idag.

När startar projektet?

Beslut om finansiering fattas i samband med budgeten. Förberedelser sker under första halvåret 2020 och de första går ut i jobb i september 2020.

Fakta Utvecklingsjobb Åmål pdf (pdf 795 KB)

 

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?