Inget lagkrav på rengöring av imkanal i privatbostäder

Enligt uppgift som vi har fått ringer ett företag just nu runt till villaägare i Åmåls kommun för att sälja rengöring av im- och ventilationskanaler. Företaget anger att det är kommunen som ställer krav på rengöring. Som fastighetsägare är du fri att köpa de tjänster du vill, men räddningstjänsten vill tydliggöra att det inte föreligger något lagkrav att rengöra och rensa imkanaler och frånluftsventilation i privata bostäder. Rengöring av imkanaler i bostäder är inget lagstadgat krav. Det är upp till fastighetsägaren att besluta om och när rengöring ska utföras.
Sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och tillhörande rökkanaler i villor och lägenheter är däremot ett krav enligt lagen om skydd mot olyckor. Sådan får endast genomföras av företag som arbetar på uppdrag av kommunen. I Åmåls kommun utförs sotning och brandskyddskontroll av Sotning och Ventilation i Säffle-Åmål AB. De aviserar aldrig per telefon utan endast via brev. Regelbunden rengöring av imkanaler kan vara bra och kan minska risken för brandspridning till imkanal, vid brand på spis. En stor del av rengöringen kan man utföra själv enligt instruktionerna för den egna anläggningen.
 
Ordförklaring:
Imkanal = ventilationskanalen som går från köksfläkten.

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?