Fortsatt renovering av Åmålsån

Under perioden 12-24 augusti kommer vi att fortsätta arbetet med att restaurera delar av Åmålsån i centrala Åmål. Parkeringsplatser på och i anslutning till torget kommer att behövas stängas av i likhet med förra årets arbete. Vi kommer i den mån vi kan behålla så många p-platser som möjligt. P-platserna för elbilarna kommer inte att påverkas. Gång- och cykelbanan och ett antal p-platser utmed Kungsgatan stängs av under perioden 12-16 augusti i samband med arbeten i Åmålsån utanför biblioteket. Ett antal parkeringsplatser på torget är avstängda under perioden 19 -24 augusti i samband med arbeten i Åmålsån vid bron på Kyrkogatan (Fåfängebron). Vi hoppas att detta inte kommer att orsaka alltför stora störningar för framkomligheten. Bilderna nedan visar vilka ytor som kommer att påverkas.

Kartbild över centrala Åmål
Det färgmarkerade ytan visar avstängningen under arbetet i Åmålsån.

Kartbild över delar av centrala Åmål
Det färgmarkerade ytan visar avstängningen under arbetet i Åmålsån.

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?