Därför arbetar kommunen internationellt

Stolta över vårt internationella arbete
Åmåls kommun har ett stort internationellt arbete och det är vi stolta över. Vi har både vänorter och kommunala samarbetspartners. De kommunala partnerskapen sker med utvecklingsländer och finansieras till del av statliga biståndspengar. Att främja demokrati är alltid en del av vårt uppdrag i de utbytena, men också att utveckla vår egen verksamhet. Ett exempel är Kina, där Åmål samarbetar med staden Dunhuang. Vi hjälper Kina i tankarna kring etisk bedömning av välfärdsteknologi och kunde, med hjälp av de statliga pengarna, genomföra en stor utbildningsinsats för cirka 300 vårdanställda i Åmål den 16 maj.
Samarbetet med vänorten De Pere i USA sker i nuläget främst inom skolan. Varje läsår tar De Pere High School emot en utbytesstudent från Karlbergsgymnasiet. Saint Norbets College, en högskola i De Pere, har omfattande utbyte med Karlbergsgymnasiet. Bland annat har högskolan lagt en av sina kurser i Åmål vilket gör att sex högskolestudenter just nu (för egna pengar) bor i Åmål i några veckor och lär sig mer om svenska samhället och välfärdssystem. 103 elever på Södra skolan brevväxlar och har videosamtal med skolklasser i De Pere. Detta är ett axplock ur samarbetet mellan Åmål och De Pere.
Alla kommunens internationella samarbeten sker utifrån den internationella strategi som fullmäktige beslutat om. Varje gång kommunen inleder ett nytt samarbetsområde eller projekt fattas beslut av den ansvariga politiska nämnden. Utöver det finns det en internationell styrgrupp. När kommunen fick en inbjudan från borgmästaren i De Pere, var det den internationella styrgruppen som beslutade att kommunstyrelsens ordförande, dåvarande tillförordnad kommunchef, och internationell samordnare skulle få åka. Ingen som åkte var själv med att fatta beslutet i styrgruppen.
I april reste delegationen från Åmål till De Pere. De besökte två grundskolor, gymnasieskolan och högskolan. På grundskolorna överlämnades handskrivna brev från barnen i Åmål och eleverna fick chansen att ställa frågor om Åmål och Sverige. På gymnasiet och högskolan pratade delegationen med rektorer och lärare om vikten av vårt samarbete och om hur vi kan fördjupa samarbetet. Stadsutveckling var ytterligare ett ämne som man fördjupade sig i. Båda kommunerna delade med sig av sina erfarenheter. Delegationen besökte också två företag, planerade för konstnärligt utbyte mellan Åmål och De Pere och mycket annat.
Vi anser att Åmåls kommuns anställda, elever/brukare och inte minst Åmålsborna får mycket mervärde på grund av kommunens internationella arbete till en förhållandevis låg kostnad.


Lotta Robertsson Harén (MP), fullmäktiges ordförande
Michael Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?