Begränsning av trafik nattetid i centrala Åmål

Bild på trafikskylt

Från början av januari till och med 30 september 2019 införs förbud mot trafik med motordrivna fordon nattetid mellan klockan 00-05 på tre gator i centrala Åmål. Förbudet införs på Kungsgatan mellan Torggatan och Hjeltegatan. Den andra sträckan är Norra Långgatan mellan Kungsgatan och infarten till stadshotellets varumottagning. Den tredje sträckan är Måkebergsvägen, från Hålskogsgatan till in- och utfarten till båthusen. Förbuden införs på prov och ska utvärderas efter perioden.

Berörda vägsträckor har under de senaste åren varit föremål för buskörningar och från bilar har det spelats musik på hög volym. Detta har föranlett ett antal klagomål hos polismyndigheten och Åmåls kommun, framför allt från besökande på hotell, men även lokala företagare och boende längs de aktuella gatorna har blivit störda. Problemet har varit speciellt stort under perioden april-augusti.

Förbudet gäller motordrivna fordon förutom moped klass II och med följande undantag:

  1. taxitrafik till eller från gatudel
  2. varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande på gatudel
  3. transporter av gods eller boende till eller från adress på gatudel
  4. transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande på gatudel
  5. transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress på gatudel
  6. service-, underhålls-, reparations-, byggnads-, anläggningsarbete eller liknande arbete i anslutning till gatudel eller
  7. vaktbolags fordon eller
  8. postens och övriga tidningsdistributions-fordon
  9. båthusägares fordon (gäller endast på Måkebergsvägen)
  10. fordon såsom elrullstol och liknande

Det var kommunstyrelsen som den 7 november 2018 fattade beslutet om att begränsa trafiken på de aktuella vägsträckorna. Uppdraget att genomföra begränsningarna har gått till teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål.

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?