Återvinningsstation flyttas

Företaget Förpacknings och tidningsinsamling, FTI, har beslutat att avveckla återvinningsstationen vid Rösparksskolan. FTI har gjort bedömningen att det finns säkerhetsrisker i samband med tömning av behållarna eftersom många barn vistas i området vid skolan. Stationen började av avvecklas idag fredag 12 april och kommer att vara helt avvecklad på måndag 15 april. Återvinningsstationen kommer att flyttas till en annan plats i norra delen av Åmål. Det är ännu oklart var det nya platsen blir. Vid frågor om detta kontakta renhållningschef Veronica Carlsson-Ulff, telefon 0533- 681780,  e-post: veronica.carlsson-ulff@saffle.se

Fakta om FTI
FTI har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar och se till att de återvinns i så hög grad som möjligt. Insamlingssystemet finansieras huvudsakligen med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, det vill säga företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar. Företaget ägs av fem materialbolag; MetallKretsen, Plastkretsen, Pressretur, Returkartong och Svensk Glasåtervinning.

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?