Åmål organiserar om näringslivfrågorna

Nu ökar Åmåls kommun tempot i arbetet med näringslivsutveckling. Ett nytt näringslivsprogram ska tas fram de kommande månaderna. Den översiktliga planeringen för framtidens Åmål tar ytterligare fart. Nya och reviderade detaljplaner för bostäder och företagsverksamhet tas fram. Arbetet med centrumutveckling och destinationsutveckling får en mer strategisk inriktning. Med anledning av detta tar jag som kommunchef över ledningen av tillväxtenheten under en tid. På så sätt lyfter vi upp näringslivsfrågorna ytterligare och en rad förändringsprocesser sätts i sjön. Därefter tar en ny chef med ansvar för näringslivsfrågorna över. Det beräknas ske i början på 2020. Efter överenskommelse går den nuvarande chefen för tillväxtenheten in som bygglovsingenjör, en tjänst som han tidigare har haft och som är vakant för tillfället. Genom denna förändring åstadkoms två viktiga saker. Näringslivsutvecklingen sätts i fokus och vi förstärker plan- och bygglovskapaciteten, något som är helt nödvändigt när planarbetet nu accentueras.

Anders Sandén
Kommunchef
Åmåls kommun

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?