Åmål klättrar mest i länet i Svenskt Näringslivs ranking

Årets resultat visar att Åmåls kommun har stigit från plats 232, 2018 till plats 187 i årets totala ranking av det lokala företagsklimatet. Tittar man på delrankingar klättrar Åmåls kommun hela 155 placeringar till plats 62 när det gäller Tillämpningar av lagar och regler. På enkätfrågan Tillgång till kompetens har företagsklimatet i Åmåls kommun förbättrats med 115 placeringar till plats 97 med jämförbara kommuner i landet. Även när det gäller kommunens service till företagen som framför allt handlar om bemötande och handläggningstider klättrar Åmål på rankinglistan med 69 placeringar till plats 110 bland landets kommuner. Kommunens näringslivsutvecklare Marianne Carlsson konstaterar att den framskjutna placeringen stämmer väl överens med de återkommande fina resultaten från SKL:s ranking Insikt. Nu visar även Svenskt Näringslivs ranking att Åmåls målmedvetna näringslivsarbete börjar bära frukt.

 - Ytterligare ett steg i arbetet med att förbättra företagsklimatet är SKLs utbildning Förenkla helt enkelt som pågår under året där många tjänstemän och politiker deltar. Efter utbildningen ska kommunen ha en handlingsplan med förbättringsåtgärder, säger kommunens näringslivsutvecklare Marianne Carlsson.

Åmåls kommun får ett sämre resultat jämfört med fjolåret på fem av totalt 18 faktorer. Dessa omfattar både ranking utifrån enkätfrågor och statistik. De fem faktorerna är: Tele- och IT-nät, Allmänhetens attityder till företagande, Medias attityder till företagande, Nyföretagsamhet och Marknadsförsörjning. Faktorer där Åmål klättrar är: Tillämpning av lagar och regler, Tillgång till kompetens, Service till företag, Tjänstemäns attityder till företagande, Skolans attityder till företagande, Konkurrens från kommunen, Kommunpolitikernas attityder till företagande, Sammanfattande omdöme, Vägnät, tåg- och flyg, Företagande, Entreprenader, Kommunalskatt, Andel i arbete.

Åmåls kommunchef Anders Sandén kommenterar årets ranking:

- Det är mycket glädjande att Åmål är den kommun som förbättrar sig mest i hela Västsverige. Vi är på rätt väg när det gäller näringslivsfrågorna, men det återstår mycket att göra. Vi är fortfarande långt nere på rankinglistan, men vi ökar nu takten i arbetet med att förbättra det lokala näringslivsklimatet, säger Anders Sandén.

Läs mer om rankingen på Svenskt Näringslivs hemsida

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?