ÅMÅL, KARLSKRONA OCH ÖSTERSUND – FINALISTER TILL ÅRETS STADSKÄRNA 2019

Idag har vi fått det glada beskedet från Svenska stadskärnor att Åmål är en av tre nominerade städer till utmärkelsen Årets stadskärna 2019. Nu väntar ett intensivt arbete fram till den 23 maj då vi ställer oss på scenen hos fjolårsvinnaren Linköping och presenterar Åmåls arbete med utveckling av stadskärnan. Förutom en snyggt presenterad dokumentation ska vi visa en film om samarbetet i utvecklingen av Åmåls stadskärna. Oavsett hur det går i finalen kan alla vi i Åmål känna oss som vinnare! Det var 2002 som Åmål senast blev utnämnd till årets stadskärna. Nu jobbar vi för en ny utnämning.

För att bli nominerad till Årets Stadskärna krävs ett giltigt kvalitetscertifikat på samverkan, QM – Quality Mark och resultat baserat på strategier och handlingsplaner med tydliga mål, budget och genomförande. Graden av samverkan mellan den offentliga och privata sektorn är direkt avgörande för stadens och stadskärnans attraktionskraft och tillväxtpotential. En viktig drivkraft i städernas målmedvetna arbete är att få utmärkelsen Årets Stadskärna 2019.

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?