Det finns rekryteringsbehov nu och på längre sikt visar undersökning

På fredagen 2 november anordnades näringslivsfrukost på stadshotellet. Vår näringslivsutvecklare Marianne Carlsson presenterade resultatet av den enkät som gått ut till näringslivet där vi efterhörde företagens rekryterings- och kompetensbehov. Resultatet visar ett rekryteringsbehov både inom den närmsta tiden, men också på längre sikt. Yrken som efterfrågas finns inom olika branscher men där yrkesgrupperna inom industri ändå dominerar. På frukostmötet fick deltagarna också information om eDIT, ett Dalsland i tillväxt. Ulrika Hedkrok berättade om hur eDIT kan bistå näringslivet i Dalsland med kompetensförsörjning. Medverkade gjorde även Malin Rahmn och Alisia Johansson från Arbetsförmedlingen. Vi anordnar näringslivsfrukost en gång per månad. Företagare som vill delta på näringslivsfrukostar kontaktar Marianne via e-post: marianne.carlsson@amal.se

/Tillväxtenheten

Sidan uppdaterades 2018-11-16

Synpunkter på sidan?