Begränsning av trafik nattetid i centrala Åmål

Under perioden 1 januari till och med 30 september 2019 införs begränsningar av trafik nattetid mellan klockan 00-05 på två vägsträckor i centrala Åmål. Den ena vägsträckan är Måkebergsvägen från Hålskogsgatan ut till reningsverket. Den andra sträckan är Kungsgatan mellan Torggatan och Norra Långgatan. Åtgärderna införs på prov och ska utvärderas efter perioden.

Berörda vägsträckor har under de senaste åren varit föremål för buskörningar och från bilarna har musik spelats på hög volym. Detta har föranlett ett antal klagomål hos polismyndigheten och Åmåls kommun, framför allt från besökande på hotell, men även lokala företag och boende längs berörda vägsträckor har blivit störda. Problemet har varit speciellt stort under perioden april-augusti.

Det var kommunstyrelsen som den 7 november 2018 fattade beslutet om att begränsa trafiken på de aktuella vägsträckorna. Uppdraget att genomföra begränsningarna har gått till teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål.

Sidan uppdaterades 2018-12-13

Synpunkter på sidan?