Nyhetslista

Publicerad 2019-07-18

Badvattnet vid Kyrkviken

Provtagning av badvatten vid Kyrkviken (viken mellan Harrys och Strandcaféet) 2019-07-16 visade på för höga halter av Intestinala Enterokocker (tarmbakterier). Bad avrådes i avvaktan på nytt provresultat.


Publicerad 2019-07-15

Trafikmätning på Östby miljöstation

Under perioden 1 augusti till 31 oktober 2019 kommer en trafik- och besöksmätning att göras vid infarten till återvinningscentralen på Östby miljöstation.


Publicerad 2019-07-15

Översvämningar av fastigheter i Åmål

Ett flertal fastigheter i Åmål drabbades under gårdagen av källaröversvämning i samband med mycket kraftig nederbörd. Personal från räddningstjänsten samt kommunens tekniska enheter jobbade intensivt under kvällen med att avhjälpa situationen.

Samtliga fastighetsägare uppmanas att kontrollera sina fastigheter i syfte att identifiera om vatten trängt in. Befinner man sig ej på plats bör närstående kontaktas för denna kontroll.

I det fall fastigheten konstaterats ha översvämmats kontaktas VA-enheten via kundtjänst på tel. 0533-68 17 50. Vidare ska så fort som möjligt ert försäkringsbolag kontaktas för att anmäla eventuell skada.

Personal från kommunens VA-enhet kommer nu att kontakta varje fastighetsägare som rapporterat att deras fastighet drabbats av översvämning i syfte att genomföra en orsaksutredning. Orsaksutredningen har till syfte att bekräfta om VA- och gatuanläggningen är korrekt utformad och uppfyller gällande dimensioneringskrav. Vidare avses utredningen ligga till grund för identifiering av ytterligare skyddsåtgärder för att minimera risken för att motsvarande skada ska inträffa igen.

Mer information om översvämningar


Publicerad 2019-07-09

Förändring av läsårstider 2019/2020

Med anledning av utbildning för alla pedagoger i grundskola, gymnasieskola och särskola är lovdagen den 8 januari 2020 flyttad till 30 september 2019.

Läsårstider 2019/2020 pdf (pdf 394 KB)


Publicerad 2019-06-27

Gällande antagning till Karlbergsgymnasiet

Till alla blivande elever på Karlbergsgymnasiet och vårdnadshavare.
I dagarna har många av er fått brev från antagningen Fyrbodal där det står att ni är antagna och kallade till upprop i augusti i någon annan kommun än där ni sökt i 1:a hand. Kom då ihåg att Karlbergsgymnasiet visserligen ligger i Fyrbodal, men att antagningen till Karlberg går via antagningskansliet i Karlstad.
Ni som vet att ni sökt Karlbergsgymnasiet måste logga in på https://varmland.ist-asp.com/Varmland/Default.asp… 
med det lösenord du fick via brev från antagningskansliet i Karlstad för att få besked om du kommit in på programmet du sökt.

Vi har pratat med flera elever som sökt till Karlbergsgymnasiet och som förvirrats av informationen i brevet från Fyrbodal. Vi ber er därför att logga in på http://gyansokan.se/dexter.html eller om vidare frågor uppstår kontakta studie-och yrkesvägledare Ann-Christin Hard tel.nr 0532-17249, ann-christin.hard@amal.se (t.o.m v. 28) eller via mail till verksamhetschef Mats Aronsson (mats.aronsson@amal.se) eller rektor Jonathan Lindström (jonathan.lindstrom@amal.se)


Publicerad 2019-06-26

Psalmstig på Kungsberget

Åmåls kommun håller på att utveckla Kungsberget till en levande mötesplats dit alla Åmålsbor och besökare ska känna sig välkomna och låta sig inspireras av den vackra miljön och utsikten.
Vi började med en medborgardialog 2016 där alla fick komma till tals via kommunens Facebook och hemsida, digital förslagslåda, vykort samt utställning. Detta har legat till grund för de insatser som gjorts som stadsodlingslådor, färgglada fågelholkar, hängmattor, entréskyltar, informationsskyltar, pergola med klängrosor och belysning, bokskåp, solstolar och i höst planeras renovering av stentrappan.

Vi arbetar efter ett gestaltningsförslag och i början av hösten kommer det att föras en dialog med Åmåls Missionsförsamling gällande de religiösa budskapen. Kungsberget är kommunal mark och en allmän plats öppen för alla.

När det gäller nedmonteringen av skyltarna har det tyvärr blivit en kommunikationsmiss från vår sida. Vi ber om ursäkt och på grund av missförståndet kommer skyltarna att sättas tillbaka i väntan på möte mellan Åmåls kommun och Åmåls Missionsförsamling där vi tillsammans kommer att hitta en bra lösning för båda parter.

Michael Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande
Ulrika Abrahamsson, centrumutvecklare


Publicerad 2019-06-19

Ny tobakslag 1 juli 2019

Den juli 2019 börjar en ny tobakslag att gälla. Bland annat införs tillståndsplikt i detaljhandeln vid försäljning till konsument och det är kommunen som ansvarar för hanteringen.


Publicerad 2019-06-19

Not Quite-konstnärer skapar väggmålning i De Pere

Just nu befinner sig de två konstnärerna Funny Livdotter och Emelie Rygfelt Wilander från Not Quite i kommunens vänort De Pere, USA för att delta i ett väggmålningsprojekt.


Publicerad 2019-06-14

Sommarlovsaktiviteter 2019

Åmåls kommun, barn-och utbildningsförvaltningen, bjuder in till fria sommarlovsaktiviteter på temat KULTUR-FRILUFTSLIV-RÖRELSE på vardagar under sommarlovet Aktiviteterna pågår under veckorna 25-32 och riktar sig till barn-och ungdomar i åldern 6-15 år som är folkbokförda i kommunen. Läs mer om aktiviteterna


Publicerad 2019-06-12

Sommarblommor i Åmål

Den här veckan pågår utsättning av årets sommarblommor i Åmål. Se listan över alla vackra blommor som välkomnar i alla lådor, urnor och amplar. 


Publicerad 2019-06-11

Att prata med dina barn om alkohol är viktigt

Snart är det dags för skolavslutning och sommarlov. För många ungdomar är det starten på en lång och härlig sommar, men skolavslutningstider är också en period då många unga kommer i kontakt med alkohol för första gången.


Publicerad 2019-06-10

Utpekande av landsbygdsutveckling i strandnära läge

Åmåls kommun vill bjuda in till ett informationsmöte i Tösse bygdegård den 19 juni kl. 18.00 där vi kommer att informera om strandskydd, vad LIS innebär samt vilka möjligheter och begränsningar det finns för nya LIS-områden inom kommunen.


Publicerad 2019-06-07

Gymnasieantagning hösten 2019 för elever i åk 9 skrivna i Åmåls kommun

Alla gymnasieansökningar behandlas nu av antagningskansliet i Karlstad. Vecka 26 presenteras den slutliga antagningen på Dexter och eleverna får sina antagningsbesked.

Frågor om antagningen besvaras av antagningskansliet, Jerry Bergling 054-5401303 eller Dajana Dajic 054-5401308.

PRIV-antagning sker vecka 32 och reservantagning vecka 31-37.

Frågor kring specifika utbildningar besvaras av sökt gymnasieskola.

 

Karlbergsgymnasiet har öppet enligt följande

V. 25 mån-tor kl 09.00-11.00 tel 17249

V. 26 mån-tor kl 09.00-11.00 tel 17249

V. 27 mån-tor kl 09.00-11.00 tel 17249

V. 28 mån-tor kl 09.00-11.00 tel 17249

V. 29-31 Stängt

V. 32 mån-tor kl 09.00-11.00 tel 17249

V. 33 mån-tor kl 09.00-11.00 tel 17249


Publicerad 2019-05-23

Därför arbetar kommunen internationellt

Med anledning av kritiska synpunkter, bland annat i lokaltidningen, på kommunens internationella utbyten med vänorter och partnerstäder kommer här ett svar från kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden.


Publicerad 2019-05-22

Åmål delad tvåa i Årets stadskärna 2019!


Filmen som Åmål tävlande med i finalen i tävlingen Årets stadskärna

Åmål kom tillsammans med Karlskrona tvåa i tävlingen Årets stadskärna 2019. Vinnaren Östersund och andrapristagarna korades på Svenska stadskärnors konferens i Linköping på onsdagskvällen. Finalplatsen visar att Åmål arbetar på rätt sätt med att utveckla Åmåls stadskärna.

-Alla i Åmål kan känna sig som vinnare. Utan alla eldsjälar, företagare, föreningar i Åmål hade vi inte varit där vi är nu. jag vill tacka alla som varje dag är med och bidrar till utvecklingen, säger kommunens centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson.


Publicerad 2019-05-10

Kommunen godkänd för vård- och omsorgscollege

Idag fredag 10 maj firade vi formellt att vår ansökan till vård- och omsorgscollege blivit godkänd och att vi numera är certifierade medlemmar. I ansökningsprocessen har arbetsgivare, Karlbergsgymnasiet, vuxenutbildningen och fackförbundet Kommunal deltagit.

Vård- och omsorgscollege är en förening som fungerar som en plattform för samverkan inom vård- och omsorgssektorn på lokal, regional och nationell nivå. Det är också en kvalitetsstämpel som visar att den som utbildat sig inom ett Vård- och omsorgscollege har gått en utbildning i nära samverkan med arbetslivet. Efter avslutad utbildning får den studerande ett diplom.


Publicerad 2019-05-08

Inget lagkrav på rengöring av imkanal i privatbostäder

Enligt uppgift som vi har fått ringer ett företag just nu runt till villaägare i Åmåls kommun för att sälja rengöring av im- och ventilationskanaler. Företaget anger att det är kommunen som ställer krav på rengöring. Något sådant krav finns inte för privatbostäder.


Publicerad 2019-05-07

Information om sommarlovskort 2019

Det blir inget sommarlovskort 2019 med fria resor för skolelever i årskurs sex till andra året på gymnasiet. I år finns det inget statligt bidrag till kommunerna för att anordna dessa sommarlovskort. Det erbjudande som Åmåls kommun för närvarande har till elever som går på högstadiet i årskurs 8 och 9 samt gymnasieskolan (elever under 20 år) är att man har möjlighet att ansöka om fritidskort.


Publicerad 2019-04-29

Rooth Skogsvård AB årets företagare i Åmål

I fredags arrangerades året upplaga av Näringslivsgalan, i år på Harrys. Drygt 80 gäster fick en mycket trevlig kväll med glada och rörda pristagare. Priset Årets Företag i Åmål gick till bröderna Hans och Roger Rooth, Rooth Skogsvård AB.


Publicerad 2019-04-16

Sandupptagning i Åmåls kommun

Sopning av cykelbanor, centrum, sydöstra Åmål och stor del av nordöstra Åmål är klara. Genomfartsleder förväntas bli helt klara imorgon, onsdag 17/4. På grund av praktiska skäl kördes några villaområden i annan ordning än vi meddelat i turordningslistan. 

Sopning i sydvästra Åmål står näst på tur och arbetet hinner förmodligen starta före påsk.
Sopning i Tösse, Fengersfors, Fröskog, Edsleskog och Ånimskog körs med annan maskin och dessa arbeten kommer starta före eller efter påskhelgen.

Tänk på att det är viktigt att ni som fastighetsägare sopar ut sand från gångbanan före kommunen kommer förbi med sopmaskinen.

Arbetet förväntas pågå 5-6 veckor från 1 april.
.......................................

Turordning
cykelbanor
centrum
genomfartsleder
sydvästra Åmål
sydöstra Åmål
nordvästra Åmål
nordöstra Åmål
Kasenberg
Tösse
Fengersfors
Fröskog
Edsleskog
Ånimskog


Publicerad 2019-04-16

Näringslivsfrukost fredagen den 26 april

Välkommen på näringslivsfrukost fredagen den 26 april, kl 07.27.

Denna gång står Sten Nilsson som värd och vi kliver ombord på m/s Vänervåg för en tur på Vänern. Under turen berättar Sten om sin verksamhet och om Vänern.
Anna Hjelmberg, turismutvecklare, berättar om Vänersamarbetet, projektet lake Vänern grand tour och sommarens aktiviteter.

Vi kastar loss kl 07.27 och är i hamn kl 09.00. Du hittar m/s Vänervåg vid kajen mellan turistbyrån och Harrys.
Under turen bjuds vi på kaffe och smörgås. Lämplig klädsel och bekväma skor rekommenderas.

OBS! Begränsat antal så anmälan till Marianne är obligatorisk och senast onsdagen den 24 april.


Hälsningar från oss på Tillväxtenheten
genom
Marianne Carlsson
Näringslivsutvecklare
0532-170 26, 0708-68 59 60
marianne.carlsson@amal.se


Publicerad 2019-04-12

Återvinningsstation flyttas

Företaget Förpacknings och tidningsinsamling, FTI, har beslutat att avveckla återvinningsstationen vid Rösparksskolan. FTI har gjort bedömningen att det finns säkerhetsrisker i samband med tömning av behållarna eftersom många barn vistas i området vid skolan. Stationen började av avvecklas idag fredag 12 april och kommer att vara helt avvecklad på måndag 15 april. Återvinningsstationen kommer att flyttas till en annan plats i norra delen av Åmål. Det är ännu oklart var det nya platsen blir. Vid frågor om detta kontakta renhållningschef Veronica Carlsson-Ulff, telefon 0533- 681780,  e-post: veronica.carlsson-ulff@saffle.se

Fakta FTI
FTI har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar och se till att de återvinns i så hög grad som möjligt. Insamlingssystemet finansieras huvudsakligen med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar. Företaget ägs av fem materialbolag; MetallKretsen, Plastkretsen, Pressretur, Returkartong och Svensk Glasåtervinning.


Publicerad 2019-04-12

Dags att söka feriepraktik

Nu är det dags för ungdomar att söka feriepraktik för sommaren 2019. Feriepraktik kommer att erbjudas till ungdomar som gått ur 8:an, 9:an samt 1:a och 2:a året på gymnasiet, är folkbokförda i Åmåls kommun och som inte har något annat sommarjobb.

Ansökan är öppen och finns här >

Det kommer att finnas möjlighet att få hjälp med ansökan och ställa frågor på Hubben (Young Innovation HUB, Kyrkogatan 11) den 16/4 mellan kl 15.30-19.

Sista ansökningsdag är 5 maj!

Frågor besvaras av:
Kajsa Ljusegren
tel. 0532-170 06
E-post: ferie.praktik@amal.se


Publicerad 2019-04-09

Information om vårdcentralen


Uppdatering 12 april kl 8.00

Idag fredag 12 april kl 8 öppnar Medpro Clinic vårdcentral på Södra Långgatan 12,1 tr. Telefon 0532-709400
Mer information finns på Medpros hemsida https://medpro.se/


Uppdatering 11 april kl 8.00

Telefonnummer till regionen för frågor om vårdcentralen i Åmål.

0702-052430Publicerad 2019-04-09

Åmål topp tre i företagsklimat

I 2018 års undersökning av Insikt – en servicemätning av kommunens myndighetsutövning – kommer Åmål på plats tre!

- Vi är otroligt glada över det fina resultatet. Det visar att vi arbetar i rätt riktning och att våra handläggare har ett bra förhållningssätt i vårt myndighetsutövande och i kontakter med våra företag, säger kommunens näringslivsutvecklare Marianne Carlsson.

Stort grattis till Höganäs för förstaplatsen och Tomelilla för andraplatsen!
Fördelar med undersökningen
  • Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka
  • Det är endast företagare och andra kunder som haft en kontakt med kommunen som deltar
  • Resultaten utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete 
  • Kommunen ser resultaten i webbportalen i nära anslutning till fattat beslut 
  • Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner.

Länk till öppna jämförelser i företagsklimat pdf (pdf 385 KB)


Publicerad 2019-04-05

Event Åmål tar över efter Evenemangsservice

I samband med att Evenemangsservice upphörde tog kommunen över verksamheten som en del av tillväxtenheten under namnet Event Åmål. Ulf-Inge Dahlgren som har lång erfarenhet från tiden med Evenemangsservice kommer att arbeta med bokning och uthyrning av material för evenemang. Det finns bland annat långbord och bänkar, bajamajor och en transportabel scen. Det nya är att den som hyr materiel får själv ordna med lastning/lossning och transport till och från evenemanget. Vi önskar Ulf-Inge varmt välkommen till tillväxtenheten och Event Åmål!

De som är intresserade av att hyra utrustning kan kontakta Event Åmål på telefon, 0532-170 60, e-post: ulf-inge.dahlgren@amal.se


Publicerad 2019-04-04

Fria sommarlovsaktiviteter 2019

Även under sommaren 2019 kommer Åmåls Kommun genom barn- och utbildningsförvaltningen att erbjuda fria sommarlovsaktiviteter under veckorna 25-32.
Planeringen pågår för fullt, mer information kommer."


Publicerad 2019-04-02

Viktig information till föräldrar och vuxna

Det har kommit till vår kännedom att barnporrfilm har spridits på Snapchat bland elever i framförallt åk 4 - 6 i Åmåls kommun och kringliggande kommuner. Det kan även finnas risk att elever har blivit kontaktade via Snapchat och där blivit uppmanade att filma sig själva när de utför sexuella handlingar. Det kan i detta sammanhang även ha förekommit hot. Elevhälsan och skolans personal är inkopplad för samtal med klasser och elever och alla föräldrar uppmanas att prata med sina barn om sociala medier och kontrollera så att det inte har något på sina konton som de upplever obehagligt. Barnpornografi och grooming ska polisanmälas och det är vårdnadshavarna som gör anmälan. Informera gärna skolan om ditt barn har varit utsatt så att stöd från elevhälsan kan ges.

Om du har frågor eller om det är något du funderar över, ta kontakt med ditt barns klassföreståndare/mentor/elevhälsopersonal.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Verksamhet Grundskola


Publicerad 2019-03-29

Jubileumsåret 2018

I samband med årets födelsedag vill vi visa upp 375-årsjubileet som firades under hela 2018.

Måndag 1 april kl 12.00 på Åmåls kulturhus öppnar kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) utställningen. Välkomna att titta på bilder, bildspel, jubileumsprodukter, mingla och ta en kopp kaffe. Kaffe serveras till kl 14.00.

Utställningen pågår 1-3 april.

Lansering av jubileumsboken
Hela jubileumsåret har dokumenterats av fotogruppen Tilt samt av Jan Andersson. Texterna är skrivna av Sten Lindström. Layout/design av Daniel Hofling.

Boken finns till försäljning från kl 12.00 på biblioteket och Åmåls Bok- och Pappershandel.


Publicerad 2019-03-28

Omval till kommunfullmäktige i Falun

Mellan den 28 mars och den 5 april kan du som är folkbokförd i Falu kommun förtidsrösta i Åmåls kommun. Förtidsröstningen hålls på Stadshuset i Åmåls kommun. Anmäl dig i receptionen på våning 2 om du vill rösta.

Öppettider Stadshuset, Kungsgatan 26 i Åmål:
Måndag-fredag: kl 08.00-12.00, 13.00-16.00


Publicerad 2019-03-27

Anders Sandén tillträder som ny kommunchef i Åmåls kommun

Anders Sandén tillträder tjänsten som kommunchef i Åmåls kommun. Kommunstyrelsen fattade beslutet vid ett extra sammanträde på onsdagen 27 mars. Anders Sandén har sin bakgrund i både offentlig och privat sektor. Nu senast som egenföretagare inom public affairs (rådgivning inom politik, kommunikation och organisation). 


Publicerad 2019-03-26

Sandupptagning startar denna veckan, v 13

Sandupptagning på kommunens gator har nyligen påbörjats lite men från och med den här veckan, v 13 pågår sandupptagning med full insats. Det är av största vikt att du som fastighetsägare utför din del av vårstädningen före vi kommer. Fastighetsägare påminns om renhållning av gångbaneutrymme (trottoar) utmed era fastigheter. I de fall kantsten eller annan markering för gångbaneutrymme saknas räknas ett 1,2 m brett utrymme som gångbaneutrymme.
 
Alla fastighetsägare uppmanas att sopa ut sand från gångbaneutrymmet för att förbipasserande sopmaskin ska kunna omhänderta sanden.

OBS.Inget häckrens eller övrigt grovt trädgårdsmaterial får sopas ut i gatan. Löv och kvistar kan skada maskinen och sandupptagning därmed ej slutföras som önskat på dessa sträckor.
 
Efter att gatan sopats uppmanas fastighetsägarna att själva omhänderta gångbanans sand och inte sopa ut det i gatan.

Arbetet förväntas pågå 5-6 veckor och utförs i följande turordning:
Gång- och cykelbanor, centrum, genomfartsleder, sydvästra Åmål, sydöstra,  nordvästra, nordöstra, Kasenberg, Tösse, Fengersfors, Fröskog, Edsleskog, Ånimskog.


Vid eventuella frågor kontakta teknik- och fritidsförvaltningens kundtjänst på telefon 0532-173 02, e-post: kundtjanst.teknikfritid@saffle.se

Se även information under www.amal.se

/Teknik- och Fritidsförvaltningen Säffle-Åmål


Publicerad 2019-03-19

Åmål kan bli nominerad till tävlingen Årets stadskärna

Den senaste tiden har vi jobbat med en ansökan för att Åmåls återigen ska utnämnas till årets stadskärna. Den 26 mars kommer juryn till Åmål för ett besök och vi hoppas förstås kunna visa upp ett rent och snyggt centrum. Inför besöket kommer teknik och fritid därför att tidigarelägga sandupptagningen på Kungsgatan. Den 29 mars utses tre nominerade platser till årets stadskärna.


Publicerad 2019-03-08

Telefonförsäljning gällande rengöring av im- och ventilationskanaler

Enligt uppgift ringer ett företag just nu runt till villaägare i Åmåls kommun för att sälja rengöring av im- och ventilationskanaler. Som fastighetsägare är du fri att köpa de tjänster du vill, men räddningstjänsten vill tydliggöra att det inte föreligger något lagkrav att rengöra och rensa imkanaler och frånluftsventilation i privata bostäder.

Rengöring av imkanaler i bostäder är inget lagstadgat krav. Det är upp till fastighetsägaren att besluta om och när rengöring ska göras.

Sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och tillhörande rökkanaler i villor och lägenheter är däremot ett krav enligt lagen om skydd mot olyckor. Sådan får endast genomföras av företag som arbetar på uppdrag av kommunen. I Åmåls kommun utförs sotning och brandskyddskontroll av Sotning och Ventilation i Säffle-Åmål AB.

De aviserar aldrig per telefon utan endast via brev.

Regelbunden rengöring av imkanaler kan vara bra och kan minska risken för brandspridning till imkanal, vid brand på spis. En stor del av rengöringen kan man utföra själv enligt instruktionerna för den egna anläggningen.

Ordförklaring

Imkanal = ventilationskanalen som går från köksfläkten


Publicerad 2019-03-06

Örnässkogen gallras för att främja bokskogen

Vi har en jättefin bokskog i Åmål? Alla som brukar ta promenader i Örnässkogen i området bakom gamla kyrkogården och bort till Furuhällsområdet vet var den ligger. Nu vill vi göra den vackra bokskogen ännu mer framträdande och inbjudande. För att gynna bokträdsbeståndet kommer en gallring att ske. Det handlar om ett 25-tal tallar som tas ner. Några av tallkronorna växter tätt ikapp med bokträdens kronor och är ett hinder för dessa. Gallringen kommer att ske under april. Vi kommer att informera närmare här och på hemsidan när vi vet vilka datum som gäller.


Publicerad 2019-02-22

Foto, ledarskapsutbildning och ekonomiredovisning på näringslivsfrukost

Idag anordnade vi en näringslivsfrukost på Åmåls stadshotellet. Inbjudna föreläsare den här gången var Svenhage Consulting, Fotograf Martin Gustavsson och Schullström ekonomitjänst. Maria, Martin och Marielle presenterade sig själva och sina företag. Stort tack till er, övriga deltagare och till Åmåls Stadshotell. Läs gärna mer om företagen på deras hemsidor: https://www.svenhageconsulting.se/
https://www.schullstromekonomi.se/
http://www.fotomartin.se/


Publicerad 2019-02-21

Prao- en första kontakt med arbetslivet

Under vecka 20 och 21 kommer årskurs 8 På Kristinebergskolan att bege sig ut på olika arbetsplatser. Är du som arbetsgivare eller chef nyfiken på möjligheten att ta emot en elev är du välkommen att kontakta vår praosamordnare.


Publicerad 2019-02-12

Varför ska jag duscha före bad?

Det här veckan genomförs en temavecka om badhushygien. Vattnet som vi har i våra bassänger innehåller klor. Klorets jobb är att ”äta upp” bakterier och smuts som hamnar i vattnet. Om du duschar utan badkläder och tvålar in dig ordentligt innan du badar så försvinner upp till 80 procent av smutsen och då har kloret mycket mindre att äta och vi kan ha mindre mängd klor i vattnet. Detta är bättre för dig som badar och för oss som jobbar i badet.


Publicerad 2019-02-08

Reshjälpskortet - ett extra stöd till dig som har färdtjänst

Du som är berättigad till färdtjänst kan ansöka om Reshjälpskortet från Västtrafik. Innehavare av kortet kan ta med en person som reshjälp utan extra kostnad på sin resa med den allmänna kollektivtrafiken.

1. Information om Reshjälpskortet https://www.vasttrafik.se/globalassets/media/dokument/infobrev-reshjalpskort.pdf

2. Ansökningsblankett https://www.vasttrafik.se/globalassets/media/dokument/blankett-reshjalpskort.pdf


Publicerad 2019-02-04

LSS söker sommarvikarier

Verksamheten för Stöd och funktion (LSS) söker medarbetare till sommaren 2019! Vi har sommarjobben som gör skillnad!


Publicerad 2019-02-01

Beslut om kostnadsramar för nya skolan i maj-juni 2019

Inför vårterminen 2022 ska den nya F-3 skolan på Rösparksskolans markområde vara inflyttningsklar. Inom kort skickas ansökan om rivningstillstånd in för den gamla skolan. På mötet den 19 juni kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om kostnadsramarna för den nya skolan.


Publicerad 2019-02-01

Besked om nya skolan F-3

Igår uttalade sig den politiska majoriteten i Åmål om planerna för den nya skolan som ska ersätta Rösparksskolan som stängdes 2014 på grund av mögelskador. Hör inslaget i P4 Radio Väst. På vår hemsida kan du läsa mer om den januariöverenskommelse i kommunfullmäktige som nämns i inslaget.


Publicerad 2019-01-30

Föreningarna i Åmål kan söka idrottsstrategiskt uppdrag

Nu finns möjligheter för idrottsföreningarna i Åmåls kommun att ansöka om ett idrottsstrategiskt uppdrag. Uppdragen kan gälla för en enskild händelse eller för en säsong. Ett uppdrag kan vara marknadsföring av kommunen i program, på matchdräkt och vid arena. Ett uppdrag kan också vara att tävlande föreningsmedlemmar marknadsför kommunen vid tävlingar utanför kommunen.

Länk till mer information om idrottsstrategiskt uppdrag


Publicerad 2019-01-28

Ett års studier i USA för Karlbergselev

Vi säger grattis och lycka till Emelie Karlsson, elev på Karlbergsgymnasiet, som i år tilldelas Åmåls kommuns internationella utbytesstipendium (helår). Hon får nu möjligheten att studera i kommunens vänort i De Pere, USA ett helt läsår.


Publicerad 2019-01-25

Näringslivsfrukost på Harrys

Idag arrangerade vi årets första näringslivsfrukost och vi säger stort tack till Ulrika Skålén, platschef på Harrys för den trevliga frukosten. Ett 40-tal personer från lokala företag och organisationer deltog.


Publicerad 2019-01-22

Över 500 personer fick ta del av kraften i Dalsland

Under två intensiva dagar fick över 500 besökare träffa kommuner, företagare och olika organisationer från Dalsland på Junibacken i Stockholm. Den gemensamma satsningen Dalsland kommer på besök visade sig mycket lyckad.
-Det var ett genuint intresse för Dalsland och Åmål. Ett stort tack till alla som kom och besökte oss, säger Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare i Åmåls kommun.


Publicerad 2019-01-17

E-handel 28 januari – för dig som startat, funderar på att starta med näthandel eller vill komplettera din fysiska butik med näthandel

Nyföretagarcentrum Väst arrangerar ett seminarium den 28 januari i Åmål. Lars Svensson går igenom grunderna för e-handel och vad man skall tänka på när man har en butik på nätet. Vad finns det för plattformar och betalningslösningar? Vad finns det för fallgropar? Efter en generell genomgång fokuserar vi på just dina frågor och funderingar. Maila gärna in dina frågor i förväg till lars.svensson@nyforetagarcentrum.se eller ta med dem så diskuterar vi kring detta under kvällen. Måndagen den 28 januari, kl 18.00-21.00, stadshuset, Åmåls kommun. Anmälan senast 23 januari till Ulrika Abrahamsson, 0532-17445, ulrika.abrahamsson@amal.se


Publicerad 2019-01-16

Inbjudan till 2019 års första näringslivsfrukost

Välkommen till Harrys i Åmål, fredagen den 25 januari kl 07.27

- Vi kör en presentationsrunda bland oss som är där.
- Ulrika Skålén, berättar om restaurang Harrys första år i Åmål.
- Hur gick det när Dalsland kom på besök till Junibacken i Stockholm den 20 januari. Marianne Carlsson, Tillväxtenheten, berättar.

Vi inleder med god frukost.

Anmälan till Marianne senast tisdagen den 22 januari.

Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare
0532-170 26, 0708-68 59 60, marianne.carlsson@amal.se


Publicerad 2019-01-09

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem.

Läs mer om de nya reglerna


Publicerad 2019-01-08

Delta i enkätundersökning om tillgängligheten i Åmåls kommun

Åmåls kommun är intresserad av att veta hur tillgängligheten upplevs i kommunen. Undersökningen fokuserar på kommunala byggnader och offentliga miljöer (ej privata aktörer).
Du är välkommen att lämna dina synpunkter för att eventuellt kunna påverka din situation i vardagen. Enkäten är öppen fram till 31 januari 2019. Om du önskar kan du få enkäten sänd till dig via post. Kontakta då 0532-170 00. Alla svar är anonyma. Klicka på länken nedan för att komma till enkäten:

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=640793X145666125X42336


Publicerad 2019-01-02

Begränsning av trafik nattetid i centrala Åmål

Under perioden 1 januari till och med 30 september 2019 införs begränsningar av trafik nattetid mellan klockan 00-05 på två vägsträckor i centrala Åmål. Den ena vägsträckan är Måkebergsvägen från Hålskogsgatan ut till reningsverket. Den andra sträckan är Kungsgatan mellan Torggatan och Norra Långgatan. Åtgärderna införs på prov och ska utvärderas efter perioden.


Publicerad 2019-01-02

Ett stort tack till er alla för att ni var med och gjorde Åmåls 375-årsjubileum till ett fantastiskt år. Vi önskar er ett riktigt Gott Nytt År!


Publicerad 2019-01-02

Vård och omsorg byter namn till välfärd och arbetsmarknad

Från och med årsskiftet genomför vi en omorganisation som innebär att vård- och omsorgsnämnden och dess förvaltning byter namn till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden respektive välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen. Den nya organisationen införs på prov och ska utvärderas 2020.


 

KONTAKTINFORMATION

Kommunikatör
Jan Andersson
Telefon 0532-173 61
E-post jan.andersson@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-01-16

Synpunkter på sidan?