Nyhetslista

Publicerad 2019-03-20

Näringslivsfrukost fredag 29 mars

Inbjudan till näringslivsfrukost fredagen den 29 mars kl 07.27, Åmåls Stadshotell.

Vi lyssnar på:

Saga Bio
Många vill ha biografen kvar, men man går inte på bio. Vi vill ta reda på vad som kan locka en större publik till Saga Bio. Stefan Jacobson, kulturchef berättar.

Åmåls Auktioner AB
Idag är det inte hållbart att kasta bort kära familjeklenoder eller gamla trotjänare som blivit lite nötta i kanten, någon annan kan uppskatta föremålet i fortsättningen. Åmåls Auktioner ser till att dina saker får nya ägare. Mats Ögren berättar.

Från Gotland till Åmål
Ett år som nya ägare till Åmåls Stadshotell. Vad har hänt och hur ser framtiden ut? Lasse Orava berättar.


Välkommen med din anmälan till Marianne senast dagen innan.

Tillväxtenheten, Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare.
0532-170 26, 0708-68 59 60, marianne.carlsson@amal.se


Publicerad 2019-03-20

Anmälan öppen till banteknikerutbildning

Fram till den 9 april går det att ansöka till nästa kurs för bantekniker som startar 22 april. Se vuxenutbildningens film som beskriver vad en bantekniker jobbar med. Kontakta vuxenutbildningen för mer information om kursen och hur ansökan går till, telefon 0532-172 15.


Publicerad 2019-03-19

Åmål kan bli nominerad till tävlingen Årets stadskärna

Den senaste tiden har vi jobbat med en ansökan för att Åmåls återigen ska utnämnas till årets stadskärna. Den 26 mars kommer juryn till Åmål för ett besök och vi hoppas förstås kunna visa upp ett rent och snyggt centrum. Inför besöket kommer teknik och fritid därför att tidigarelägga sandupptagningen på Kungsgatan. Den 29 mars utses tre nominerade platser till årets stadskärna.


Publicerad 2019-03-08

Telefonförsäljning gällande rengöring av im- och ventilationskanaler

Enligt uppgift ringer ett företag just nu runt till villaägare i Åmåls kommun för att sälja rengöring av im- och ventilationskanaler. Som fastighetsägare är du fri att köpa de tjänster du vill, men räddningstjänsten vill tydliggöra att det inte föreligger något lagkrav att rengöra och rensa imkanaler och frånluftsventilation i privata bostäder.

Rengöring av imkanaler i bostäder är inget lagstadgat krav. Det är upp till fastighetsägaren att besluta om och när rengöring ska göras.

Sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och tillhörande rökkanaler i villor och lägenheter är däremot ett krav enligt lagen om skydd mot olyckor. Sådan får endast genomföras av företag som arbetar på uppdrag av kommunen. I Åmåls kommun utförs sotning och brandskyddskontroll av Sotning och Ventilation i Säffle-Åmål AB.

De aviserar aldrig per telefon utan endast via brev.

Regelbunden rengöring av imkanaler kan vara bra och kan minska risken för brandspridning till imkanal, vid brand på spis. En stor del av rengöringen kan man utföra själv enligt instruktionerna för den egna anläggningen.

Ordförklaring

Imkanal = ventilationskanalen som går från köksfläkten


Publicerad 2019-03-06

Örnässkogen gallras för att främja bokskogen

Vi har en jättefin bokskog i Åmål? Alla som brukar ta promenader i Örnässkogen i området bakom gamla kyrkogården och bort till Furuhällsområdet vet var den ligger. Nu vill vi göra den vackra bokskogen ännu mer framträdande och inbjudande. För att gynna bokträdsbeståndet kommer en gallring att ske. Det handlar om ett 25-tal tallar som tas ner. Några av tallkronorna växter tätt ikapp med bokträdens kronor och är ett hinder för dessa. Gallringen kommer att ske under april. Vi kommer att informera närmare här och på hemsidan när vi vet vilka datum som gäller.


Publicerad 2019-02-22

Foto, ledarskapsutbildning och ekonomiredovisning på näringslivsfrukost

Idag anordnade vi en näringslivsfrukost på Åmåls stadshotellet. Inbjudna föreläsare den här gången var Svenhage Consulting, Fotograf Martin Gustavsson och Schullström ekonomitjänst. Maria, Martin och Marielle presenterade sig själva och sina företag. Stort tack till er, övriga deltagare och till Åmåls Stadshotell. Läs gärna mer om företagen på deras hemsidor: https://www.svenhageconsulting.se/
https://www.schullstromekonomi.se/
http://www.fotomartin.se/


Publicerad 2019-02-21

Prao- en första kontakt med arbetslivet

Under vecka 20 och 21 kommer årskurs 8 På Kristinebergskolan att bege sig ut på olika arbetsplatser. Är du som arbetsgivare eller chef nyfiken på möjligheten att ta emot en elev är du välkommen att kontakta vår praosamordnare.


Publicerad 2019-02-18

Åmåls kommun söker kommunchef

Som kommunchef är du kommunens ledande tjänsteman, du är direkt underställd kommunstyrelsen och du säkerställer att de politiska besluten i Åmål realiseras. I rollen ingår ett operativt chefsansvar för ledningsgruppen och kommunledningskontoret.

Läs mer om tjänsten här


Publicerad 2019-02-14

Nominera till Unga Landsbygdspriset i Väst 2019

Nu öppnar nomineringsperioden för Unga Landsbygdspriset i Väst 2019. Två unga företagare har chans att vinna 25 000 kronor vardera och Västra Götalandsregionen behöver din hjälp att sprida information om priset. Driver du företag på landsbygden eller känner någon ung entreprenör som gör det? Nominera senast 17 mars 2019.

Grundläggande kriterier
Pristagarna ska på ett framgångsrikt sätt ha startat eller drivit sitt företag med den huvudsakliga omsättningen på landsbygden eller i tätorter med under 10 000 invånare. Det kan vara såväl traditionellt lantbruksföretagande eller företagande inom helt andra branscher. Priset värdesätter även ekonomiskt framgångsrikt företagande, miljöhänsyn, sociala aspekter, samhällsnytta och skapande av arbetstillfällen.

Ålder på pristagaren: 15-30 år. Priset delas ut för insatser gjorda till och med 2018 års slut.

Läs mer och nominera via hemsidan:
www.vgregion.se/landsbygdspriset


Publicerad 2019-02-12

Varför ska jag duscha före bad?

Det här veckan genomförs en temavecka om badhushygien. Vattnet som vi har i våra bassänger innehåller klor. Klorets jobb är att ”äta upp” bakterier och smuts som hamnar i vattnet. Om du duschar utan badkläder och tvålar in dig ordentligt innan du badar så försvinner upp till 80 procent av smutsen och då har kloret mycket mindre att äta och vi kan ha mindre mängd klor i vattnet. Detta är bättre för dig som badar och för oss som jobbar i badet.


Publicerad 2019-02-08

Reshjälpskortet - ett extra stöd till dig som har färdtjänst

Du som är berättigad till färdtjänst kan ansöka om Reshjälpskortet från Västtrafik. Innehavare av kortet kan ta med en person som reshjälp utan extra kostnad på sin resa med den allmänna kollektivtrafiken.

1. Information om Reshjälpskortet https://www.vasttrafik.se/globalassets/media/dokument/infobrev-reshjalpskort.pdf

2. Ansökningsblankett https://www.vasttrafik.se/globalassets/media/dokument/blankett-reshjalpskort.pdf


Publicerad 2019-02-06

Dags att nominera till Dalslandsmedaljen

Nu är dags att starta nomineringsarbetet inför utdelande av 2019 års Dalslandsmedalj. Medaljen har delats ut sedan 1960 och hittills har 102 medaljer delats ut, senast 2018 till Benny Ruus, vd för Dalslands Kanal AB. Medaljkommittén består av tre representanter från Dalslandskommunerna inklusive Vänersborgs kommun, en (1) representant från Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund samt en (1) representant från Dalslands konstförening. Dalslands Turist AB (DTAB) har det administrativa ansvaret för medaljen.

Medalj kan utdelas till personer/föreningar/organisationer som genom framstående förtjänster har gagnat landskapet Dalsland. Förslag av mottagare av medalj skall motiveras.

Alla har rätt att nominera/föreslå. Nomineringar skall vara DTAB tillhanda senast 30 april till: johan.abenius@dalsland.com alternativt

Dalslands Turist AB
att. Johan Abenius
Centrumvägen 2
666 30 Bengtsfors.Publicerad 2019-02-04

Även privata fastighetsägare tillåts tippa snö vid Måkeberg mot viss ersättning

De stora snömängderna som fallit kan innebära att även privata fastighetsägare behöver köra bort snö. Kommunen tillåter därför att även privata fastighetsägare mot viss ersättning får tippa snö vid kommunens snötipp på Måkebergsvägen, öster om husbilsparkeringen. Den som vill tippa snö vid Måkebergsvägen ska kontakta Rolf Johansson på LBC Värm-Dal på telefon 070-537 34 72 som ser till att ni ges tillåtelse.  Att tippa kostar 100 kr per lastbilslass och betalas till LBC. Avgiften avser bara att täcka de omkostnader det blir för att lasta ihop snön för att skapa plats.

Med vänlig hälsning
Niklas Ekberg
Gatuchef


Publicerad 2019-02-04

LSS söker sommarvikarier

Verksamheten för Stöd och funktion (LSS) söker medarbetare till sommaren 2019! Vi har sommarjobben som gör skillnad!


Publicerad 2019-02-01

Beslut om kostnadsramar för nya skolan i maj-juni 2019

Inför vårterminen 2022 ska den nya F-3 skolan på Rösparksskolans markområde vara inflyttningsklar. Inom kort skickas ansökan om rivningstillstånd in för den gamla skolan. I maj eller juni kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om kostnadsramarna för den nya skolan.


Publicerad 2019-02-01

Besked om nya skolan F-3

Igår uttalade sig den politiska majoriteten i Åmål om planerna för den nya skolan som ska ersätta Rösparksskolan som stängdes 2014 på grund av mögelskador. Hör inslaget i P4 Radio Väst. På vår hemsida kan du läsa mer om den januariöverenskommelse i kommunfullmäktige som nämns i inslaget.


Publicerad 2019-01-30

Föreningarna i Åmål kan söka idrottsstrategiskt uppdrag

Nu finns möjligheter för idrottsföreningarna i Åmåls kommun att ansöka om ett idrottsstrategiskt uppdrag. Uppdragen kan gälla för en enskild händelse eller för en säsong. Ett uppdrag kan vara marknadsföring av kommunen i program, på matchdräkt och vid arena. Ett uppdrag kan också vara att tävlande föreningsmedlemmar marknadsför kommunen vid tävlingar utanför kommunen.

Länk till mer information om idrottsstrategiskt uppdrag


Publicerad 2019-01-28

Ett års studier i USA för Karlbergselev

Vi säger grattis och lycka till Emelie Karlsson, elev på Karlbergsgymnasiet, som i år tilldelas Åmåls kommuns internationella utbytesstipendium (helår). Hon får nu möjligheten att studera i kommunens vänort i De Pere, USA ett helt läsår.


Publicerad 2019-01-25

Näringslivsfrukost på Harrys

Idag arrangerade vi årets första näringslivsfrukost och vi säger stort tack till Ulrika Skålén, platschef på Harrys för den trevliga frukosten. Ett 40-tal personer från lokala företag och organisationer deltog.


Publicerad 2019-01-22

Över 500 personer fick ta del av kraften i Dalsland

Under två intensiva dagar fick över 500 besökare träffa kommuner, företagare och olika organisationer från Dalsland på Junibacken i Stockholm. Den gemensamma satsningen Dalsland kommer på besök visade sig mycket lyckad.
-Det var ett genuint intresse för Dalsland och Åmål. Ett stort tack till alla som kom och besökte oss, säger Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare i Åmåls kommun.


Publicerad 2019-01-17

E-handel 28 januari – för dig som startat, funderar på att starta med näthandel eller vill komplettera din fysiska butik med näthandel

Nyföretagarcentrum Väst arrangerar ett seminarium den 28 januari i Åmål. Lars Svensson går igenom grunderna för e-handel och vad man skall tänka på när man har en butik på nätet. Vad finns det för plattformar och betalningslösningar? Vad finns det för fallgropar? Efter en generell genomgång fokuserar vi på just dina frågor och funderingar. Maila gärna in dina frågor i förväg till lars.svensson@nyforetagarcentrum.se eller ta med dem så diskuterar vi kring detta under kvällen. Måndagen den 28 januari, kl 18.00-21.00, stadshuset, Åmåls kommun. Anmälan senast 23 januari till Ulrika Abrahamsson, 0532-17445, ulrika.abrahamsson@amal.se


Publicerad 2019-01-16

Inbjudan till 2019 års första näringslivsfrukost

Välkommen till Harrys i Åmål, fredagen den 25 januari kl 07.27

- Vi kör en presentationsrunda bland oss som är där.
- Ulrika Skålén, berättar om restaurang Harrys första år i Åmål.
- Hur gick det när Dalsland kom på besök till Junibacken i Stockholm den 20 januari. Marianne Carlsson, Tillväxtenheten, berättar.

Vi inleder med god frukost.

Anmälan till Marianne senast tisdagen den 22 januari.

Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare
0532-170 26, 0708-68 59 60, marianne.carlsson@amal.se


Publicerad 2019-01-09

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem.

Läs mer om de nya reglerna


Publicerad 2019-01-08

Delta i enkätundersökning om tillgängligheten i Åmåls kommun

Åmåls kommun är intresserad av att veta hur tillgängligheten upplevs i kommunen. Undersökningen fokuserar på kommunala byggnader och offentliga miljöer (ej privata aktörer).
Du är välkommen att lämna dina synpunkter för att eventuellt kunna påverka din situation i vardagen. Enkäten är öppen fram till 31 januari 2019. Om du önskar kan du få enkäten sänd till dig via post. Kontakta då 0532-170 00. Alla svar är anonyma. Klicka på länken nedan för att komma till enkäten:

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=640793X145666125X42336


Publicerad 2019-01-02

Begränsning av trafik nattetid i centrala Åmål

Under perioden 1 januari till och med 30 september 2019 införs begränsningar av trafik nattetid mellan klockan 00-05 på två vägsträckor i centrala Åmål. Den ena vägsträckan är Måkebergsvägen från Hålskogsgatan ut till reningsverket. Den andra sträckan är Kungsgatan mellan Torggatan och Norra Långgatan. Åtgärderna införs på prov och ska utvärderas efter perioden.


Publicerad 2019-01-02

Ett stort tack till er alla för att ni var med och gjorde Åmåls 375-årsjubileum till ett fantastiskt år. Vi önskar er ett riktigt Gott Nytt År!


Publicerad 2019-01-02

Vård och omsorg byter namn till välfärd och arbetsmarknad

Från och med årsskiftet genomför vi en omorganisation som innebär att vård- och omsorgsnämnden och dess förvaltning byter namn till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden respektive välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen. Den nya organisationen införs på prov och ska utvärderas 2020.


Publicerad 2019-03-26

Sandupptagning startar vecka 13

Sandupptagning på kommunens gator har nyligen påbörjats lite men från och med vecka 13 går det med full insats. Det är av största vikt att du som fastighetsägare utför din del av vårstädningen före vi kommer. Fastighetsägare påminns om renhållning av gångbaneutrymme (trottoar) utmed era fastigheter. I de fall kantsten eller annan markering för gångbaneutrymme saknas räknas ett 1,2 m brett utrymme som gångbaneutrymme.
 
Alla fastighetsägare uppmanas att sopa ut sand från gångbane-utrymmet för att förbipasserande sopmaskin ska kunna omhänderta sanden.

OBS.Inget häckrens eller övrigt grovt trädgårdmaterial får sopas ut i gatan. Löv och kvistar kan skada maskinen och sandupptagning därmed ej slutföras som önskat på dessa sträckor.
 
Efter att gatan sopats uppmanas fastighetsägarna att själva omhänderta gångbanans sand och inte sopa ut det i gatan.

Arbetet förväntas pågå 5-6 veckor och utförs i följande turordning:
Gång- och cykelbanor, centrum, genomfartsleder, sydvästra Åmål, sydöstra,  nordvästra, nordöstra, Kasenberg, Tösse, Fengersfors, Fröskog, Edsleskog, Ånimskog.


Vid eventuella frågor kontakta teknik- och fritidsförvaltningens kundtjänst på telefon 0532-173 02, e-post: kundtjanst.teknikfritid@saffle.se

Se även information under www.amal.se

/Teknik- och Fritidsförvaltningen Säffle-Åmål


 

KONTAKTINFORMATION

Kommunikatör
Jan Andersson
Telefon 0532-173 61
E-post jan.andersson@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-01-16

Synpunkter på sidan?