Nyhetslista

Publicerad 2021-03-05

Skolornas undervisning i Åmål från vecka 10

Information om de kommunala skolorna i Åmåls kommun från vecka 10: Rösparksskolan, Södra skolan och Tösse skola (låg och mellanstadiet) läser på plats i skolan enligt ordinarie schema.

Eleverna på Kristinebergskolan (högstadiet) och Karlbergsgymnasiet har fjärrundervisning enligt tidigare individuell information till eleverna. 


Publicerad 2021-03-05

Nya lokala rekommendationer för att minska risken för smittspridning

Smittläget är fortsatt allvarligt, och vi ber er därför iaktta stor försiktighet när ni vistas i parker, badplatser eller vid kommunala grillplatser. Nu när vädret blir varmare lockas vi till att samlas ute, och risken för smittspridning ökar. Tänk då på att undvika trängsel för allas säkerhet.


Publicerad 2021-03-05

Vägbom på Måkebergsvägen

Från och med idag kommer vägbommen över Måkebergsvägen att aktiveras. Det innebär att vägen på sträckan från ställplatsen ut till reningsverket kommer att vara avstängd för trafik på kvälls- och nattid kl. 18-06.  


Publicerad 2021-03-01

Sportlov i Åmål

Sportlovsprogrammet ser lite annorlunda ut i år på grund av pandemin. Vi har samlat lite tips på olika aktiviteter som kan vara lämpliga under rådande omständigheter. Tipsen hittar du på besöksportalen västsverige.com

Trevligt sportlov! 


Publicerad 2021-02-26

Frågor och svar om kommunens vaccinationer

Vi har träffat kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS), Anna-Karin Lindblom och Marco Niemelä, verksamhetschef för äldreomsorgen, för att få veta mer om de vaccinationer som berör kommunens vårdtagare och personal utifrån ett antal frågeställningar. Detta hoppas vi ska ge svar på många frågor och funderingar som finns ute bland våra medborgare och i våra verksamheter.


Publicerad 2021-02-25

Regionala rekommendationer för Västra Götaland 17 februari till 14 mars

Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Avstå helst från icke nödvändiga resor.

På Västra Götalandsregionens hemsida finns alla de regionala rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars.


Publicerad 2021-02-24

För företagare med anledning av covid-19

Regeringen har samlat information för dig som är företagare om de åtgärder som har vidtagits för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. 


Publicerad 2021-02-22

Prova en ny resvana – sök till Elcyklist våren 2021

Nu har du möjlighet att ansöka om en plats i Västtrafiks projekt ”Elcyklist”, en hållbart resande för både kropp och själ. Syftet med projektet är att ge dig som funderat på en ny resvana till och från jobbet, möjlighet att testa på en elcykel under sex veckor. 


Publicerad 2021-02-17

Nya regionala rekommendationer i länet. Rekommendationerna gäller omedelbart, det vill säga från och med idag och till och med den 14 mars

Spridningen av covid-19 har åter börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller omgående. Rekommendationerna gäller från och med idag till och med 14 mars.


Publicerad 2021-02-10

Kostnadsfri e-handelsutbildning

Vill du nå ut till fler kunder och bli mer digital? Då är denna e-handelsutbildning något för dig - helt kostnadsfri! 


Publicerad 2021-02-10

På väg: Folkhälsoenkät om hälsa under pandemin

Hur mår befolkningen i Västra Götaland under pandemin? I 2021 års enkät undersöker Västra Götalandsregionen tillsammans med Folkhälsomyndigheten den frågan och andra för att se skillnader i hälsa och livsvillkor.


Publicerad 2021-02-08

Nya möjligheter till anstånd med skatten för krisdrabbade företag

Regeringen har nu utfärdat den lag som förlänger och förstärker anståndsmöjligheten för krisdrabbade företag. Personer 65+ prioriteras i vaccinationsarbetet och äldre ungdomar får delta i idrotts- och fritidsaktiviteter. 


Publicerad 2021-02-03

Projektledare sökes till Campus Dalsland

Dalslandskommunerna tillsammans med Årjängs kommun har ställt sig bakom ett förslag om ett högskolecampus i Dalsland. Behovet av att öka utbildningsnivån och tillgodose efterfrågan av personer med eftergymnasial utbildning ligger till grund för satsningen. Campus Dalsland söker nu en projektledare. 

På Bengtsfors kommuns hemsida kan du läsa mer om tjänsten och lämna ansökan.


Publicerad 2021-02-01

Dags att söka vägbidrag

Ansökan om bidrag till enskilda vägar inom Säffle och Åmåls kommuner avseende år 2020 ska vara oss tillhanda senast 2021-03-15. Från och med i år kan ni även ansöka digitalt, då med förlängt datum till 2021-05-15.


Publicerad 2021-01-08

Svar på insändare i PD 24 december

Kommunens tvärpolitiska arbetsgrupp i projektet för etablering av en kriminalvårdsanstalt i Åmåls kommun svarar på en insändare i PD från den 24 december 2020. 


Publicerad 2021-01-08

Biblioteket öppnar för avhämtning av böcker

Från och med 11 januari fram till 24 januari öppnar biblioteket igen för tidsbokad avhämtning av reserverade böcker. Mer information finns på bibliotekets hemsida.


Publicerad 2021-01-05

Viktig information till Kristinebergskolans elever och deras vårdnadshavare


Grundsärskolan åk 7-9 börjar skolan torsdag 7 januari 
med läsning enligt ordinarie schema.
Skolskjutsar går som vanligt och skollunch serveras.

Grundskolans elever åk 7-9 börjar vårterminen måndag 11 januari
(istället för torsdag 7 januari) med läsning enligt ordinarie schema.
Skolbussar, skolskjutsar går som vanligt och skollunch serveras.

Har du frågor, ta kontakt med din mentor eller rektor.

Publicerad 2021-01-04

Höga vattenflöden i sjöar och vattendrag

Vattenflödet är just nu högt i sjöar och vattendrag i kommunen och Åmålsån är starkt påverkad. Åmåls kommun har full beredskap för eventuella åtgärder på alla dammar och flöden. Flera gång- och cykelvägar har av säkerhetsskäl redan stängts av. Det förs kontinuerlig dialog med alla anläggningar och fastighetsägare längs berörda platser kring ån. 


Publicerad 2021-01-04

Gång- och cykelvägen under järnvägen mellan Västra Bangatan och Hjeltegatan är avstängd

På grund av den höga vattennivån i Åmålsån så är gång- och cykelvägen under järnvägen mellan Västra Bangatan och Hjeltegatan avstängd. Vi har också idag stängt av Hälsostigen längs Åmålsån genom Engelska parken.


Publicerad 2021-01-04

Vaccinationsstarten mot Covid-19

Åmåls kommun tillsammans med Medpro Clinic arbetar nu hårt med förberedandet av vaccinationsstarten mot Covid-19.

Under måndagens pressträff den 21 december lämnade EU:s läkemedelsorgan EMA beskedet att de godkänner Pfizer/Biontech vaccin mot covid-19 och under kvällen godkändes vaccinet även av EU-kommissionen. För Åmåls kommuns medborgare innebär det att vaccinering påbörjas inom några veckor.

Vi ber vänligen alla att behålla lugnet och inte ringa vårdcentralen för mer information, utan invänta kallelsen som kommer gå ut till alla berörda i den ordning som rekommenderats med all information samlat. Medpro Clinic känner nu ett starkt tryck på inkommande telefonsamtal om frågor gällande vaccineringen som tyvärr gör att mer akuta frågor hamnar i telefonkö.

All information kommer gå ut löpande i press och media samt egna kanaler.


Publicerad 2021-01-04

Sophämtning under jul-och nyårshelgen

Information om sophämtningen under jul- och nyårshelgen.

Julhelgen

• Har du ordinarie hämtdag 24/12 eller 25/12 töms ditt kärl på dessa dagar.

Nyårshelgen
• Har du ordinarie hämtdag 31/12 töms ditt kärl på denna dag.
• Har du ordinarie hämtdag 1/1 töms ditt kärl 31/12.
• Har du ordinarie hämtdag 6/1 töms ditt kärl på denna dag.


Publicerad 2021-01-04

Skärpta restriktioner inför julhelgen (uppdaterad 21 december)

Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari. Åmåls kommun kommer att vidta flera åtgärder med anledning av de nya restriktionerna 


 

KONTAKTINFORMATION

Kommunikatör
Jan Andersson
Telefon 0532-173 61
E-post jan.andersson@amal.se

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?