Nyhetslista

Publicerad 2023-03-24

Sophämtning under påsk

Påskhelgen närmar sig och här finns information om hämtning av sopkärlen:

Vecka 14
Ställ ut ditt kärl en dag tidigare än ordinarie hämtdag, och låt det stå kvar tills det är tömt

Vecka 15
Ställ ut ditt kärl på ordinarie hämtdag och låt det stå kvar tills det är tömt

Ställ ut ditt kärl senast klockan 06:00 den aktuella dagen, och låt det stå kvar tills det blir tömt.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss i vår chatt. Du kan även skicka e-post till: varenhallning@saffle.se, eller ringa oss på 0533-68 15 89. Våra öppettider är kl. 09:30-12:00.

Glad påsk önskar renhållningen!

Publicerad 2023-03-24

Åmål släcker för klimatet

På lördag 25 mars mellan kl 20:30 och 21:30 kommer gatubelysningen i Åmåls centrum att släckas i samband med Earth Hour 2023. Earth Hour är en gemensam symbol för engagemanget, då världen släcker för klimatet och den biologiska mångfalden. Belysningen vid trottoarer, gång- och cykelvägar berörs inte av nedsläckningen.

Publicerad 2023-03-23

Ledningsarbete påverkar trafiken på Drottninggatan

På grund av ett ledningsarbete vid Bettys Gata i Åmål behöver vi leda om trafiken på Drottninggatan i Åmål, fr.o.m. 2023-03-27 t.om. 2023-03-31.

Vid frågor kontakta Driftledare, Maud Andersson:

Maud.Andersson@saffle.se

Telefon 0533-68 15 42

Publicerad 2023-03-23

Hur kan Åmål öka attraktionskraften?

Hur utvecklar vi Åmål som plats och vilken bild av kommunen önskar vi kommunicera ut? Vad behöver vi satsa på för att öka attraktionskraften, stoltheten och glädjen av att verka, bo och besöka Åmål? 

Inspirationskväll i Gamla kyrkan

Alla Åmålsbor är inbjudna till den första träffen som är en inspirationskväll med föredrag och dialog i Gamla Kyrkan. Under våren 2023 jobbar vi med Åmål som attraktiv plats och vi kommer att arrangera flera träffar för att med gemensamma
krafter utveckla vår kommun!

Datum och plats: 4 april kl. 18:30-20:30 i Gamla kyrkan.

Läs mer om kvällens innehåll och anmäl dig på vår hemsida

Publicerad 2023-03-21

Störningar hos Västtrafik påverkar sjukrese-, färdtjänst- och skoltaxiresenärer

Västtrafik meddelar att det är tekniska störningar som påverkar sjukrese-, färdtjänst- och skoltaxiresenärer, främst i Fyrbodal och Göteborgsregionen.

Läs mer om störningsläget på Västtrafiks hemsida https://www.vasttrafik.se/

Publicerad 2023-03-20

Samråd om detaljplan för del av Åmål 4:1, intill rastplatsen

Den 8 mars 2023, KS § 72, beslutade kommunstyrelsen att godkänna samrådshandlingar samt att rubricerad plan kan sändas ut på samråd enligt PBL (plan- och bygglagen, 2010:900) 5 kap 11 §.

Samrådstiden är 23 mars – 20 april 2023 och planförslaget med tillhörande handlingar finns tillgängliga på:

Synpunkter på detaljplanen ska lämnas skriftligen senast den 20 april 2023 och de kan lämnas på följande sätt:

  • Via brev: Åmåls kommun, Samhällsbyggnadsenheten, Box 62, 662 22 Åmål.
  • Via e-post: bygg.miljo@amal.se

Det kommer även hållas ett möte om detaljplanen och dess innehåll för allmänheten måndagen den 3 april kl. 17:00 i KF-salen i stadshuset (Kungsgatan 26).

Publicerad 2023-03-15

Vänertinget 2023 hålls i Åmål

Vi hälsar drygt 150 gäster varmt välkomna till Åmål och årets upplaga av Vänertinget. Det är en årlig tvådagars konferens som turnerar runt vårt vackra innanhav och tar upp viktiga Vänerfrågor för alla som bor och verkar vid Vänern. I år är det Åmåls tur att vara värd. I år handlar Vänertinget mycket om hållbarhetsfrågor: hållbar vattenreglering, hållbart fiske, hållbar besöksnäring och hållbar Vänersjöfart. Vänertinget pågår 16-17 mars.

Publicerad 2023-03-01

Ansökan för kulturföreningar är öppen

Nu går det att ansökan om verksamhetsbidrag för kulturföreningar för 2023. Ansökningar kan endast göras via vår e-ansökan. Vi behöver ha ansökan tillsammans med bilagor senast 31 mars 2023.

Publicerad 2023-02-24

SJ återinför tidigt pendlartåg till Åmål

En glad nyhet för alla tågresenärer, pendlare och företag. Den 1 mars återinför SJ tåg 350 med avgångstid 05:14 från Göteborg som anländer i Åmål 06:40 och Karlstad 07:44. 

Publicerad 2023-02-09

Dags att söka vägbidrag

Nu är det dags att söka vägbidrag och nu kan du söka ditt bidrag till enskilda vägar digitalt.

Publicerad 2023-02-06

Byggnation av nytt vattenverk i Åmål

Inom VA-verksamheten planeras för stora investeringar för att trygga Åmåls kommuns vattenförsörjning i framtiden, där ibland byggnation av ett nytt vattenverk. Den stora kostnaden för ett nytt vattenverk medför att VA-taxan behöver ses över. 

Publicerad 2023-02-02

Tyck till om förlaget på nya översiktsplan

Åmåls kommun har tagit fram ett förslag på en ny översiktsplan som går ut på granskning 19 januari till 31 mars 2023. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Välkommen till:

 • Tösse 6 februari, i föreningslokalen hos Tösse IF
 • Ånimskog 7 februari, kl 10:00 - 11:30 i Ånimskogs bygdegård.
 • Ånimskog 8 februari, kl 17:00 - 19:00 i Ånimskogs bygdegård.
 • Mo 9 februari, kl 17:00 - 19:00 i Mo bygdegård.
 • Mo 10 februari, kl 10:00-11:30 i Mo bygdegård.
 • Edsleskog 15 februari, i Edsleskogs prästgård.
 • Fengersfors 16 februari, i Folkets hus.
 • Åmål 21 februari, i kommunfullmäktigesalen (päronsalen) vån 2, stadshuset

Tider: klockan 10:00-11:30 och 17:00-19:00 på samtliga orter om inget annat anges.

På Åmåls bibliotek finns det en utställning över förslaget till översiktsplan som är öppen under hela granskningsperioden. Samhällsbyggnadsenheten bjuder på fika i samband med mötena.

Du kan läsa mer om arbetet med ny översiktsplan.

Publicerad 2023-01-31

Vattenverket genomför inventering av dagvattenanslutningar

Under perioden vecka 6 till 10 kommer vattenverket i samarbete med företaget Pollex att utföra inventering av dagvattenanslutningar längs gator som ansluter till Fryxellsgatan och Odengatan i Åmål. För de fastigheter som berörs är det bra att fylla på era vattenlås för att motverka att röken tränger in i fastigheten. Röken är helt ofarlig. Meddelande kommer att gå ut till berörda fastighetsägare i respektive område inför åtgärder via sms alternativt via brevlådor. Vid frågor kan ni vattenverket via kundtjänst på telefon 0533-68 17 50.

Med vänlig hälsning
Vattenverket

 

Publicerad 2023-01-30

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

Publicerad 2023-01-30

Möjlighet för föreningar att ta emot feriepraktikanter

Nu har ni som förening möjlighet att ta emot feriepraktikanter under sommaren 2023. Kommunen står för ersättning och försäkring till praktikanterna. ni står för arbetsuppgifter och handledning. En praktikplats är 76 timmar. Period 1 är vecka 25-28, period 2 är vecka 29-32. Period och arbetstider går också att anpassa efter er arbetsplats.

Vill ni ta emot praktikanter eller veta mer, maila till ferie.praktik@amal.se eller ring till 0532-17006

Publicerad 2023-01-17

Gymnasieelever tillverkar 250 kaminer till Ukraina

Industritekniska programmet på Karlbergsgymnasiet i Åmål tog före jul ett initiativ för att tillverka kaminer som ska skickas till Ukraina. Hittills är drygt 50 tillverkade. Målet är att skicka 250 kaminer i ett lyckat samarbete mellan skola och näringsliv i Åmål och närområdet.

Publicerad 2022-12-21

Ansök om att etablera laddplatser för elbilar i Åmål

Åmåls kommun vill att det ska bli lättare för alla som vill ladda sina el- och hybridbilar. Därför ges nu möjlighet för intresserade aktörer att sätta upp fler laddare på våra gator och offentliga platser.

Publicerad 2022-12-16

Tre fokusområden i nya medborgarlöftet

Under onsdagsförmiddagen den 14 december träffades Polisen och Åmåls kommuns representanter för att signera Polisens och kommunens gemensamma medborgarlöfte för 2023-2024. Det nya löftet innebär bland annat ökad satsning på riktade åtgärder mot brottsaktiva.

Publicerad 2022-12-14

Klart med ledarstipendiat 2022

Emma Moberg, IFK Åmål Handboll, har av Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål, utsetts till årets ledare och tilldelas därför Åmåls kommuns ledarstipendium år 2022.

 

Publicerad 2022-11-30

Erbjudande om föräldragrupp

Barn i föräldrars fokus (BiFF) är ett erbjudande om föräldragrupp till föräldrar som separerat och har svårt att komma överens i frågor som rör barnen.

Publicerad 2022-11-30

Viktigt att elda på rätt sätt

Höga elpriser under årets brandfarligaste säsong kan innebära risker. Fyra samverkande kommuner i närområdet tipsar om säker eldning och rekommendationer för ökad brandsäkerhet.  

Publicerad 2022-11-29

En dag med fokus på tidiga insatser för fullföljda studier

En inspirerande konferensdag om sammanhållna kommunala insatser för fullföljda studier hölls i Färgelanda 11 november. Dagen arrangerades av Det goda livet i Dalsland, där ett av delområdena inom satsningen är fullföljda studier.

Publicerad 2022-11-29

Tillfälligt ändrande öppettider på Östby miljöstation

Den 1 december kommer Östby miljöstation att stänga klockan 12:00. Den 13 december kommer Östby att stänga klockan 11:30.

Läs mer om Östby miljöstation.

Publicerad 2022-11-11

Miljonsatsning på kollektivtrafik, mobiltäckning och turism i Dalsland

Västra Götalandsregionen har beslutat om en paketsatsning på totalt 48 miljoner kronor på kollektivtrafik, mobiltäckning och turism i Dalsland. Satsningen innefattar olika åtgärder i syfte att stärka Dalslands attraktivitet och konkurrenskraft som samlat ska bidra till det goda livet i Dalsland.

Pressmeddelande från Västra Götalandsregionen

Publicerad 2022-10-31

Laddstolpen på Torget är tillfälligt avstängd

Åmåls kommun beklagar att man känner orättvisa inför laddstolpen på torget och har därför i väntan på betallösning valt att stänga av stolpen.
Vår förhoppning är att få en lösning på plats så snart som möjligt då nuvarande laddstolpe saknar den utrustning som krävs för att kunna förses med betallösning.

Publicerad 2022-10-26

Intresset för Åmåls unika vårdmodell sprider sig

Intresset för Åmåls unika modell för vårdsamverkan SamVux spider sig nu till andra hälso- och sjukvårdsregioner. På torsdagen var Samvux inbjudna till konferensen drogFOKUS i Jönköping

Publicerad 2022-09-30

Nytt konstgräs på Mossängens IP

Arbetet pågår med att lägga nytt konstgräs på Mossängens idrottsplats. Arbetet beräknas ta 4-6 veckor. Fotbollsklubbarna är informerade om arbetet och hänvisas till bollhallen resten av säsongen.

Publicerad 2022-09-28

Positiva framsteg för Åmåls företagsklimat

Åmål klättrar i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i Sverige. Åmåls kommun ligger nu på plats 213 av Sveriges 290 kommuner. Det betyder att Åmål har klättrat hela 70 placeringar på ett år. 

- Otroligt glädjande att det arbetet som startats upp tillsammans med näringslivet ger resultat. Ett gott företagsklimat är en förutsättning för att en kommun ska utvecklas och man ska kunna leva och bo i vår kommun. Vi kan dock inte kännas oss nöjda förrän vi har Sveriges bästa företagsklimat, säger Jan-Erik Samuelsson, Kommundirektör.

Publicerad 2022-09-22

Samvux i nya lokaler

Nu finns Samordnad vuxenhälsa, Samvux, i nya lokaler på Södra Långgatan 12, en trappa upp. På torsdagen 21 september var det öppet hus med festlig invigning.

Publicerad 2022-09-14

Digital verkstad för ovana

Kommunens frivilligcentral Samverket arrangerar Digital verkstad i Gamla tingshuset i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Varje torsdag kl. 10-12:15 får deltagarna bekanta sig med digitala tjänster och appar i mobilen, surfplattan eller datorn.

Publicerad 2022-09-06

Samhällsläraren Henrik Olsson prisad för transatlantiskt samarbete

Att Karlbergsgymnasiets har bra och uppskattade lärare bekräftas nu av att samhällsäraren Henrik Olsson har fått en fin nationell utmärkelse i USA efter ett samarbete med en amerikansk lärarkollega i Åmåls vänort De Pere.

Publicerad 2022-09-01

Varning för bedrägerisamtal om spolning i VA -systemet

Teknik- och fritidsförvaltningen har fått information från abonnenter att företag ringer och begär tillträde till fastigheten för spolning.

Ett bedrägeriförsök kan gå till så här: Ett blufföretag ringer upp för att erbjuda tjänster gällande spolning. Spolningen skulle enligt företag "begärts" av kommunen. Detta är ett bluffsamtal. Beställning av åtgärder på privata fastigheters VA-installationer görs aldrig av kommunens VA-enhet utan fastighetsägarens kännedom.

Om du som är privat fastighetsägare får denna typ av samtal skall du tacka nej till åtgärden samt kontakta teknik- och fritidsförvaltningens kundtjänst för kontroll av uppgifternas riktighet.

Kontaktuppgifter till kundtjänsten finns här på hemsidan. 

Publicerad 2022-08-26

Nu kör vi igång med insamling av matavfall!

Visste du att nästan en tredjedel av det vi slänger i soptunnan är matavfall som egentligen skulle kunna omvandlas till biogas till våra fordon och biogödsel till våra åkrar? Nu kör vi igång med insamling av matavfall i Säffle och Åmåls kommuner. Snart får ditt hushåll möjlighet att bidra.

Publicerad 2022-07-22

Digital promenad genom Gamla staden i Åmål

Idag fredag lanseras en digital promenad genom de vackra kvarteren i Gamla staden i Åmål. Promenaden är flerspråkig. Förutom svenska finns den på engelska och tyska. På de flesta av platserna finns en berättarröst som läser upp informationen om besökaren önskar det. Promenaden kommer att utvecklas efterhand. Trevlig promenad! 

Länk till den digitala promenaden

Publicerad 2022-06-14

Biblioteket blir mer tillgängligt

Grattis alla bokslukare och litteraturvänner! Åmåls bibliotek kommer inom kort att bli mer tillgängligt genom Meröppet.

Publicerad 2022-06-02

Förbättrat företagsklimat i Åmål

Åmåls företagare anser att kontakten med kommunen har förbättrats. Kommunen får förbättrade betyg i såväl bemötande och service i samband med myndighetsärenden som i dialogen med beslutsfattare. 

Läs mer

Publicerad 2022-05-24

Klipp häcken!

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Det finns några enkla åtgärder före och under sommaren som kan rädda liv.

Läs mer om säker trafik på bostadsgator

Publicerad 2022-05-19

Vi söker ännu fler vardagshjältar!

Ta chansen att prova på ett utvecklande arbete som Sveriges viktigaste vikarie 2022 genom att söka sommarjobb inom välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen i Åmåls kommun!
Du behövs!  Ansök och läs mer här: www.amal.se/vikvaf
Publicerad 2022-05-16

Var med och påverka Åmåls framtid

Nu har vi startar samrådet för Åmåls kommuns nya översiktsplan Mot Åmål 2050. Hur ska kommunen använda mark-och vattenområden? Du kan vara med att utforma framtiden.

Publicerad 2022-05-04

Ansökan öppen för kommunens kulturpris och kulturstipendium för unga

Fram till 22 maj är ansökan öppen för Åmåls kommuns kulturpris och kulturstipendium för unga. Läs mer om detta genom att följa länken. 

Kulturstipendium - Åmåls kommun (amal.se)

Publicerad 2022-05-02

Det är torrt i skog och mark

Det är just nu mycket torrt i skog och mark. Det torra vädret fortsätter och skogsbrandrisken ökar för varje dag. Räddningstjänsten avråder därför från all eldning utomhus.

Publicerad 2022-04-12

Dags för renovering av simhallen

Åmål på väg att få en ny fin simhall. Från och med 15 april kommer simhallen i Åmål att vara stängd på grund av renoveringen. Den beräknas ta cirka 14 månader. När den är färdig kommer Åmål att ha en fräsch simhall med nya aktiviteter och en ny fin bassäng.

Under renoveringsarbetet finns möjlighet att besöka simhallen i Säffle. Där kommer dina säsongs- och 10-kort att gälla. Passa på att njuta av vad Säffles simhall har att erbjuda alltifrån att testa aquabike till att även här kunna äta en god frukost. 

Publicerad 2022-04-05

Anslagstavlan byter plats

Den gamla anslagstavlan på torget i Åmål monteras ner idag. Tavlans placering gör att mycket av den fina utsikten mot stadsparken Plantaget och Gamla staden är skymd från torgen. En ny anslagstavla kommer inom kort att sättas upp på gågatan.

Publicerad 2022-03-21

Stort stipendium till Karlbergsgymnasiet

Vård- och omsorgsprogrammet på Karlbergsgymnasiet har i dagarna vunnit ett stort stipendium på 315 000 kronor från donatorn Margareta och Ingemar Ingmarssons stiftelse.

Publicerad 2022-03-17

HögskoleVux på Campus Dalsland

Hösten 2022 kommer HögskoleVux att ges av Högskolan Väst via Campus Dalsland och i samarbete med Dalslandskommunernas vuxenutbildningar och Folkhögskolan Dalsland.

Publicerad 2022-03-15

Överförmyndarenheten flyttar till nya lokaler 21 mars

Från och med måndag 21 mars 2022 finns överförmyndarenheten i nya lokaler på Förrådsgatan 5. 

Publicerad 2022-03-11

Samhällsbyggnadsenheten byter lokal

Samhällsbyggnadsenheten kommer att flytta från förvaltningsbyggnaden Norrtull till nya lokaler nu på måndag och tisdag nästa vecka, 14-15 mars. Därefter kommer enheten att finnas på Förrådsgatan 5. 

Publicerad 2022-03-08

Enheten för försörjning och etablering flyttar till nya lokaler

Försörjning och etablering flyttar till nya lokaler i förvaltningsbyggnaden Norrtull, Kyrkogatan 2, onsdagen den 16 mars. Reception och telefontiden är därför stängd på grund av flytt 10 till 15 mars.

För akuta ärenden ring 0532-777 236 eller vänd er till reception på Norrtull för att komma i kontakt med socialsekreterare avseende ekonomiskt bistånd.

Från och med 17 mars är verksamheten öppen med telefontider enligt tidigare:

• måndag kl. 13:00-15:00
• tisdag och torsdag kl. 08:00-10:00

Publicerad 2022-03-03

Åmål hissar ukrainaflaggan

För att visa vår solidaritet med det ukrainska folket, som just nu befinner sig i en mycket svår situation till följd av Rysslands angrepp på Ukraina, hissar vi den ukrainska flaggan. Vi sänder en varm tanke till alla ukrainare som nu kämpar för sitt land och rätten till demokrati och självständighet. 

Publicerad 2022-02-25

Om oron för omvärldsläget — frågor och svar för barn

Med anledningen av Rysslands väpnade angrepp på Ukraina kan det finnas vuxna och barn som känner oro och rädsla inför omvärldsläget i Europa. På krisinformation.se finns samlad information och länkar från svenska myndigheter om vad man vet just nu och om hur du kan hantera din och dina barns oro.       

Publicerad 2022-02-17

Kommunen har inget att göra med företag erbjuder rengöring av ventilation

Åmåls kommuns växel får samtal från boende i Åmål om att ett företag ringer upp och erbjuder rengöring av ventilationen. Åmåls kommun har inget att göra med företag som erbjuder den typen av tjänster eller företag som bedriver dörrförsäljning av produkter.  

Publicerad 2022-02-01

En hjälpande hand till vår personal

Smittspridningen och den höga sjukfrånvaron inom vård- och omsorgsverksamheterna verkar tyvärr fortsätta. Vi vill därför gärna komma i kontakt med personer som kan tänka sig att hjälpa vår personal med enklare uppgifter så att de fortsätta vård- och omsorgsarbetet med våra brukare. Den som kan tänka sig att hjälpa till kan fylla i en intresseanmälan.
Länk till intresseanmälan
 


Publicerad 2022-01-19

Kommunens diarium finns nu på hemsidan

Nu finns Åmåls kommuns diarium tillgängligt här på hemsida. I diariet hittar du de olika nämndernas och förvaltningarnas skrivelser, kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll. Här finns handlingar från och med 2022. Du kan även finna några äldre ärenden då det lagts till nya handlingar i ärendet eller om de ska behandlas politiskt. Även kallelser till kommunfullmäktiges och nämndernas sammanträden och protokoll kan du söka efter i diariet. Länk till diarium handling och protokoll.

Publicerad 2022-01-18

Kommunen begär aldrig bank-id vid kundundersökning

I samband med ett telefonsamtal på måndagen till ett särskilt boende i kommunen blev personen ombedd att gradera kvaliteten på servicen efter samtalet. Personen blev anmodad att betygsätta samtalet genom att ange sitt bank-id, men valde då att avsluta samtalet.

Kommunen begär aldrig bank-id i samband med en kundundersökning.  

Publicerad 2022-01-05

Goda råd för sänkt energiförbrukning

Den stränga kylan har medfört att elpriset är det högsta på många år. På Dalslands energikontor kan du gratis rådgivning för att sänka elförbrukningen. 

Publicerad 2022-01-05

Samverket Frivilligcentral har bytt lokal

Samverket Frivilligcentral har bytt lokal och ligger numera på Åmålsgården, Karlstadsvägen 14, 662 37 Åmål. Läs mer om Samverket.

 

KONTAKTINFORMATION

Kommunikatör
Jan Andersson
Telefon 0532-173 61
E-post jan.andersson@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-07

Synpunkter på sidan?