Nyhetslista

Publicerad 2019-11-15

Drottninggatan avstängd mellan Fryxellsgatan och Östra Åsenvägen 20-21 november

Under perioden 20-21 november kommer Drottninggatan på sträckan mellan Fryxellsgatan och Östra Åsenvägen att vara avstängd i samband med det fortsatta bygget på det förhöjda övergångsstället. Fryxellsgatan kommer vara öppen för trafik. Busshållplatsen på sträckan stängs av under perioden och vi ber er kontakta Västtrafik för information om kollektivtrafiken i samband med avstängningen. Telefon till Västtrafiks kundservice 0771-41 43 00.


Publicerad 2019-11-15

Näringslivsfrukost fredagen den 22 november

Varmt välkomna till näringslivsfrukost fredagen den 22 november kl 07:27 på Kristinebergskolan. Denna gång står Kristinebergskolan värd för vår näringslivsfrukost.

Lena Andrén Persson, rektor på Kristinebergskolan kommer tillsammans med Marielle Ödman, studie- och yrkesvägledare att ta med er på en rundtur i skolan och informera om verksamheten. Det kommer att bjudas på filmvisning om prao. Fokus för morgonen kommer att vara hur skola och näringslivet samverkat under det gångna året med dialog hur vi tillsammans kan blicka framåt. Anmälan till Marianne senast den 20 november.

Tillväxtenheten
Marianne Carlsson
Näringslivsutvecklare
0532-170 26, 0708-68 59 60
marianne.carlsson@amal.se


Publicerad 2019-11-08

Lunchevent i Dalsland 27 november för gröna näringar

Företagare och blivande företagare inom de gröna näringarna i Dalsland, Munkedal och Årjäng är välkomna till Drivhuset - Green Innovations lunchevent på Upperud 9:9 i Åsensbruk den 27 november. Du kommer få nätverka med branschkollegor, luncha och lyssna till en inspirerande föreläsning med Josefine Arenius om "Ledarskap i mindre företag".


Publicerad 2019-11-06

Kommunen avslutar Kinaprojekt

Åmåls kommun har beslutat att avsluta ett pågående välfärdsprojekt i samverkan med den kinesiska partnerstaden Dunhungan. Projektet avslutas två år tidigare än planerat i väntan på en ny internationell strategi.


Publicerad 2019-11-01

Returens julmarknad

Returen har stängt 11-13 november för att ställa i ordning inför den årliga julmarknaden som startar kl 10.00 den 14 november.

Alla hälsas varmt välkomna!


Publicerad 2019-10-30

Stort steg mot nya Rösparksskolan

Idag onsdag 30 oktober togs ett stort steg på väg mot byggnationen av nya Rösparksskolan när bygglovsansökan lämnades in på plan-och byggkontoret.


Publicerad 2019-10-22

Kommunfullmäktige 22 oktober nu tillgänglig som film

Direktsändningen av fullmäktigesammanträdet 22 oktober fick på grund av stora tekniska problem avbrytas. Beslutsmötet under eftermiddagen filmades med en reservsystem och mötet går nu att se via Youtube. Vi beklagar att kvaliteten på ljud och bild inte är den bästa.


Publicerad 2019-10-21

Möjlighet för privatpersoner att lämna farligt avfall

Lördagen den 26 oktober mellan kl 10-14 kan du som privatperson lämna farligt avfall till Urbasers personal i Ånimskog (pendelparkeringen invid E45). Sorteringsguide för farligt avfall hittar du under Avfall och återvinning här på vår hemsida.

Med vänlig hälsning

Veronica Carlsson Ulff

Renhållningschef Säffle-Åmål


Publicerad 2019-10-15

Älgjakt i Hanebolsskogen på fredag 18 oktober

Vi vill uppmärksamma er på att det kommer att pågå älgjakt i Hanebolsskogen på fredag 18 oktober.


Publicerad 2019-10-08

Vem tycker du ska få ledarstipendiet 2019?

Åmåls kommun vill uppmärksamma eldsjälar och ledare inom de ideella verksamheterna. Finns det någon i er förening som ni tycker har gjort en speciell insats och som förtjänar extra uppmärksamhet? Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål delar varje år ut ett ledarstipendium till ledare som gjort framstående frivilligt arbete inom ideell förening eller organisation.

Skicka in nomineringen senast den 8 november!

Vi vet att det finns många föreningsledare som gör ett stort ideellt arbete och bidrar till en fin verksamhet och det är nu hög tid för föreningarna att nominera sin kandidat.

Klicka här för blankett!

Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål


Publicerad 2019-10-02

Möte med grannar om nya Rösparksskolan

Tisdagen den 1 oktober fick inbjudna grannar till Rösparksskolan information av Åmåls kommunfastigheter och teknik och fritid om bland annat trafik och skolgård i samband med byggnationen av den nya skolan.


Publicerad 2019-09-30

Ritningarna till nya Rösparksskolan godkända

Idag har Åmål tagit ett stort steg närmare byggnation av Nya Rösparksskolan. Ritningarna över de nya lokalerna godkändes av de fackliga representanterna efter ett omfattande arbete med att utforma den nya skolan.


Publicerad 2019-09-27

Trafikförbudet på Kungsgatan, Norra Långgatan och Måkeberg förlängs tre månader

De lokala trafikföreskrifterna för Kungsgatan, Norra Långgatan och Måkebergsvägen upphör att gälla den 30 september. Gatuenheten förlänger besluten i tre månader i väntan på resultatet av utvärderingen om förbjudet för trafik nattetid ska bli permanent.


Publicerad 2019-09-27

HR event Åmål 2019

Den 15 november anordnar Åmåls kommun för tredje gången ledardagen "HR event Åmål". Här samlas chefer och HR-funktioner för ett professionellt nätverkande där man tar del av föreläsningar och samtal om ledarskap, kompetensförsörjning, varumärkesbyggande och andra arbetsgivarfrågor.


Publicerad 2019-09-25

Åmål klättrar mest i länet i Svenskt Näringslivs ranking

Åmåls kommun klättrar hela 45 placeringar på Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet jämfört med förra året. Åmål klättrar mest av samtliga länets 49 kommuner. Ett målmedvetet arbete och viljan till förbättring ligger bakom framgången.

-Nu börjar vi se resultatet av vårt arbete med att förbättra företagsklimatet, säger kommunens näringslivsutvecklare Marianne Carlsson.


Publicerad 2019-09-23

Drottninggatan avstängd mellan Fryxellsgatan och Östra Åsenvägen

Under perioden 24-26 september kommer Drottninggatan på sträckan mellan Fryxellsgatan och Östra Åsenvägen att vara avstängd i samband med att det byggs ett förhöjt övergångsställe. Fryxellsgatan kommer vara öppen för trafik men det kan vara begränsad framkomlighet. Busshållplatsen på sträckan stängs av under perioden och vi ber er kontakta Västtrafik för information om kollektivtrafiken i samband med avstängningen. Telefon till Västtrafiks kundservice 0771-41 43 00


Publicerad 2019-09-20

Kommunen följer alla lagar och rekommendationer vid anställningar

Med anledning av anställningen av en lärare inom barn- och utbildningsförvaltningen vill kommunen förtydliga att alla lagar och regler har följts i samband med anställningen och att personen bedöms som lämplig och kompetent.


Publicerad 2019-09-19

Jättesatsning på jobb och mot utanförskap

Nu lanserade kommunledningen i Åmål en jättesatsning på närmare 40 miljoner kronor på jobb och mot utanförskap. Utvecklingsjobb Åmål bryter också kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd.

-Utvecklingsjobb Åmål kommer att vara den enskilt största arbetsmarknadspolitiska satsningen i Sverige någonsin från en kommuns sida, säger kommunalrådet Michael Karlsson (S).


Publicerad 2019-09-19

Återvinningshelg på Östby miljöstation 21-22 september

Välkommen till återvinningshelg på Östby miljöstation den 21 och 22 september kl 09.00-15.00.


Publicerad 2019-09-16

Kommunen agerar i fastighetsärende

Michael Karlsson (S) kommunstyrelsens ordförande fattade på måndagen ett ordförandebeslut om prioriterad tillsyn på en fastighet i Åmål. Hör Michael berätta mer.


Publicerad 2019-09-13

Nytt fokus på arbetet med landsbygdsutvecklingen

Nu inleds arbetet med att revidera kommunens övergripande plan för mark- och vattenområden. Det handlar om kommunens översiktsplan som visar hur bebyggelsemiljön kan utvecklas.


Publicerad 2019-09-13

Gallring i skogen vid Hanebol

Gallring kommer att ske under cirka tre veckor i närheten av de leder och stigar som finns i närområdet vid Hanebol.

Vi ber er därför att:
• Tänka på avståndet till maskinerna, fallande träd och grenar kan utgöra en fara.
• Var observanta på backande maskiner.
• Uppmärksamma maskinföraren på er närvaro om ni behöver passera i dess närhet.


Publicerad 2019-09-10

Näringslivsfrukost 27 september 2019

Inbjudan till företagare i Åmåls kommun

Så tycker näringslivet om företagsklimatet i Åmåls kommun
Anton Oskarsson från Svenskt Näringsliv presenterar resultatet av årets enkätundersökning om det lokala företagsklimatet i Åmåls kommun.
Vi går igenom hur företagsklimatet i Åmåls kommun har utvecklats de senaste åren utifrån enkätfrågorna och för en dialog om vad som är viktigt inför framtiden. I år har även kommunfullmäktige svarat på enkäten – därmed redovisar vi skillnaderna i betygsättningen mellan företagarna och politikerna. 

Datum: Fredagen den 27 september
Plats: Åmåls Stadshotell
Tid: Kl 07.27

Vi inleder med frukost och anmälan görs till Marianne Carlsson senast dagen före.

Välkommen!

Tillväxtenheten
Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare
0532-170 26, 0708-68 59 60, marianne.carlsson@amal.se 


Publicerad 2019-09-03

Aktiviteter i simhallen hösten 2019

Efter en lång härlig sommar är det dags att komma igång med höstens aktiviteter. Simhallen i Åmål erbjuder aktiviteter för alla åldrar.


Publicerad 2019-09-03

Inbjudan till COPE föräldrautbildning

COPE tonår - är en föräldrautbildning i grupp där föräldrar möts och delar erfarenheter. Som förälder kan man ibland behöva påfyllning i sitt föräldraskap och få tips och hjälp för att hitta nya strategier att bemöta sitt barn.


Publicerad 2019-08-28

Varning för bluffsamtal

Teknik och fritid har fått kännedom om att hushåll blir uppringda av personer som uppger sig jobba på Östby miljöstation. De uppger att verksamheten har fått pengar över, och att man därför köpt påsar för att samla in smycken. Vi ber er vara uppmärksamma på dessa samtal och uppmanar till extra vaksamhet om någon ringer och uppger sig vara från kommunen. Var alltid observant om du får samtal från främmande personer som vill göra ett hembesök. Kontakta gärna kommunen vid misstanke om att ni har blivit kontaktade av oseriösa uppringare.

Kontaktuppgift
Kundtjänst teknik och fritid. Telefon 0532-173 02
E-post: kundtjanst.teknikfritid@saffle.se


Publicerad 2019-08-28

Näringslivsfrukost på Dalslands gästgiveri

På fredag 6 september kl. 8.00- ca 10.00 anordnas näringslivsfrukost på Dalsland gästgiveri i Ånimskog.
Programmet:
- Pär Näslund projektutvecklare på Leader Framtidsbygder berättar om möjligheten att söka och driva leaderprojekt i Dalsland.
-Johan Abenius VD på Dalslands Turist AB sammanfattar kortfattat turistsommaren i Dalsland.

Efter frukosten finns det möjlighet till rund-visning på närliggande Larssons gårdsbutik. Varmt välkomna med er anmälan till anna.hjelmberg@amal.se senast 4 september.


Publicerad 2019-08-27

Åmål organiserar om näringslivfrågorna

Nu ökar Åmåls kommun tempot i arbetet med näringslivsutveckling. Ett nytt näringslivsprogram ska tas fram de kommande månaderna. Den översiktliga planeringen för framtidens Åmål tar ytterligare fart. Nya och reviderade detaljplaner för bostäder och företagsverksamhet tas fram. Arbetet med centrumutveckling och destinationsutveckling får en mer strategisk inriktning. Med anledning av detta tar jag som kommunchef över ledningen av tillväxtenheten under en tid. På så sätt lyfter vi upp näringslivsfrågorna ytterligare och en rad förändringsprocesser sätts i sjön. Därefter tar en ny chef med ansvar för näringslivsfrågorna över. Det beräknas ske i början på 2020. Efter överenskommelse går den nuvarande chefen för tillväxtenheten in som bygglovsingenjör, en tjänst som han tidigare har haft och som är vakant för tillfället. Genom denna förändring åstadkoms två viktiga saker. Näringslivsutvecklingen sätts i fokus och vi förstärker plan- och bygglovskapaciteten, något som är helt nödvändigt när planarbetet nu accentueras.

Anders Sandén
Kommunchef
Åmåls kommun


Publicerad 2019-08-20

Bondegatan avstängd 26 augusti - 20 september

Nu bygger vi gång- och cykelbana längs med Bondegatan. Arbetet innebär att Bondegatan på delen mellan E45 och Forshammarsgatan kommer att vara avstängd under perioden 26 augusti-20 september.


Publicerad 2019-08-14

Internationellt ungdomsutbyte i Åmål

Just nu befinner sig 16 ungdomar plus ledare från Murten, Schweiz samt ungdomar från Åmål och Säffle i Åmål för att delta i ungdomsutbytet "SUIden".


Publicerad 2019-08-08

Fortsatt renovering av Åmålsån

Under perioden 12-24 augusti kommer vi att fortsätta arbetet med att restaurera delar av Åmålsån i centrala Åmål. Parkeringsplatser på och i anslutning till torget kommer att behövas stängas av under arbetet.


Publicerad 2019-08-05

Uppropstider skolstart

Läsåret 2019/2020 börjar måndagen den 19
augusti 2019. Upprop hålls enligt följande tider
och platser:

Karlbergsgymnasiet
Årskurs 1, aulan kl. 08.30
Årskurs 2, aulan kl. 09.30
Årskurs 3, aulan kl. 10.00
Gymnasiesärskolan, klassrum kl. 08.30
Introduktionsprogrammet, klassrum kl. 08.30
Efter uppropet samlas elever och klassföreståndare för
ytterligare information.

Kristinebergskolan
Årskurs 7, klassrum kl. 08.30
Årskurs 8, klassrum kl. 08.30
Årskurs 9, klassrum kl. 08.30
Förberedelseklasser åk 7-9, klassrum kl. 08.30
Grundsärskolan Omega, klassrum kl. 08.30
Därefter undervisning enligt schema.

Södra skolan
Årskurs 4, samling i matsalen kl. 08.15
Årskurs 5, klassrum kl. 08.15
Årskurs 6, klassrum kl. 08.15
Grundsärskolan, klassrum kl. 08.15
Därefter undervisning enligt schema.

Rösparksskolan
F-klass - årskurs 3, klassrum kl. 08.30
Förberedelseklass åk F-3, klassrum kl. 08.30
Därefter undervisning enligt schema.

Tösse skola
F-klass - årskurs 6, klassrum kl. 08.30
Därefter undervisning enligt schema.


Publicerad 2019-07-30

Verksamhet förskolas administrativa del byter lokaler

Från och med 1 augusti har verksamhet förskola sina administrativa lokaler på Karlberg, i Paviljongen.

Verksamhet förskola, administratör för placeringar och fakturor har öppet för besök måndagar kl 09.00-12.00 / 13.00-16.00. Övriga dagar efter tidsbokning på tel 0532-170 84.

I Paviljongen finns även delar av administration för verksamhet grundskolan med verksamhetschef, intendent, skolskjutshandläggare, administratör och projektledare.

Verksamhet grundskola - skolskjutshandläggare och administratör för fritidshemsplaceringar har öppet för besök måndagar kl 09.00-12.00 / 13.00-16.00. Övriga dagar efter tidsbokning på tel 0532-171 96 (skolskjutsar) och tel 0532-170 33 (fritidshemsplaceringar).

I lokalerna finns även delar av gymnasieskolans administration med verksamhetschef, intendent, ekonom och informatör, särskola med verksamhetschef, administratör och skolpsykolog.

Adress
Barn- och utbildning - verksamhet förskola/grundskola/gymnasium/särskola
Schölinsgatan 7
662 32 Åmål


Publicerad 2019-07-30

Internationellt ungdomsprojekt

Åtta ungdomar har precis kommit hem från utbytet Roads To Solidarity i Berlin. Utbytet handlade om solidaritet och kultur. Under en stekhet sommarvecka har de deltagit i workshops inom musik, dans, kultur och bildkonst tillsammans med ungdomar från andra länder. Projektet finansierades av EU genom Erasmus+ och från Åmål var det Young Innovation Hub tillsammans med Europa Direkt Fyrbodal som höll i trådarna.

Ungdomsutbyte är en bra möjlighet för unga att få internationell erfarenhet, skapa kontakter och ett tillfälle att lära sig utav andra unga från andra länder.


Publicerad 2019-07-25

Bad vid Kyrkviken

Efter en ny provtagning, 2019-07-23, av badvattnet vid Kyrkviken (viken mellan Åmåls hembygdsmuseum och Strandcaféet) visade det på tjänligt vatten, vilket betyder att det går bra att bada i viken igen.


Publicerad 2019-07-15

Trafikmätning på Östby miljöstation

Under perioden 1 augusti till 31 oktober 2019 kommer en trafik- och besöksmätning att göras vid infarten till återvinningscentralen på Östby miljöstation.


Publicerad 2019-07-09

Förändring av läsårstider 2019/2020

Med anledning av utbildning för alla pedagoger i grundskola, gymnasieskola och särskola är lovdagen den 8 januari 2020 flyttad till 30 september 2019.

Läsårstider 2019/2020 pdf (pdf 394 KB)


Publicerad 2019-06-27

Gällande antagning till Karlbergsgymnasiet

Till alla blivande elever på Karlbergsgymnasiet och vårdnadshavare.
I dagarna har många av er fått brev från antagningen Fyrbodal där det står att ni är antagna och kallade till upprop i augusti i någon annan kommun än där ni sökt i 1:a hand. Kom då ihåg att Karlbergsgymnasiet visserligen ligger i Fyrbodal, men att antagningen till Karlberg går via antagningskansliet i Karlstad.
Ni som vet att ni sökt Karlbergsgymnasiet måste logga in på https://varmland.ist-asp.com/Varmland/Default.asp… 
med det lösenord du fick via brev från antagningskansliet i Karlstad för att få besked om du kommit in på programmet du sökt.

Vi har pratat med flera elever som sökt till Karlbergsgymnasiet och som förvirrats av informationen i brevet från Fyrbodal. Vi ber er därför att logga in på http://gyansokan.se/dexter.html eller om vidare frågor uppstår kontakta studie-och yrkesvägledare Ann-Christin Hard tel.nr 0532-17249, ann-christin.hard@amal.se (t.o.m v. 28) eller via mail till verksamhetschef Mats Aronsson (mats.aronsson@amal.se) eller rektor Jonathan Lindström (jonathan.lindstrom@amal.se)


Publicerad 2019-06-26

Psalmstig på Kungsberget

Åmåls kommun håller på att utveckla Kungsberget till en levande mötesplats dit alla Åmålsbor och besökare ska känna sig välkomna och låta sig inspireras av den vackra miljön och utsikten.
Vi började med en medborgardialog 2016 där alla fick komma till tals via kommunens Facebook och hemsida, digital förslagslåda, vykort samt utställning. Detta har legat till grund för de insatser som gjorts som stadsodlingslådor, färgglada fågelholkar, hängmattor, entréskyltar, informationsskyltar, pergola med klängrosor och belysning, bokskåp, solstolar och i höst planeras renovering av stentrappan.

Vi arbetar efter ett gestaltningsförslag och i början av hösten kommer det att föras en dialog med Åmåls Missionsförsamling gällande de religiösa budskapen. Kungsberget är kommunal mark och en allmän plats öppen för alla.

När det gäller nedmonteringen av skyltarna har det tyvärr blivit en kommunikationsmiss från vår sida. Vi ber om ursäkt och på grund av missförståndet kommer skyltarna att sättas tillbaka i väntan på möte mellan Åmåls kommun och Åmåls Missionsförsamling där vi tillsammans kommer att hitta en bra lösning för båda parter.

Michael Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande
Ulrika Abrahamsson, centrumutvecklare


Publicerad 2019-06-19

Ny tobakslag 1 juli 2019

Den juli 2019 börjar en ny tobakslag att gälla. Bland annat införs tillståndsplikt i detaljhandeln vid försäljning till konsument och det är kommunen som ansvarar för hanteringen.


Publicerad 2019-06-19

Not Quite-konstnärer skapar väggmålning i De Pere

Just nu befinner sig de två konstnärerna Funny Livdotter och Emelie Rygfelt Wilander från Not Quite i kommunens vänort De Pere, USA för att delta i ett väggmålningsprojekt.


Publicerad 2019-06-14

Sommarlovsaktiviteter 2019

Åmåls kommun, barn-och utbildningsförvaltningen, bjuder in till fria sommarlovsaktiviteter på temat KULTUR-FRILUFTSLIV-RÖRELSE på vardagar under sommarlovet Aktiviteterna pågår under veckorna 25-32 och riktar sig till barn-och ungdomar i åldern 6-15 år som är folkbokförda i kommunen. Läs mer om aktiviteterna


Publicerad 2019-06-12

Sommarblommor i Åmål

Den här veckan pågår utsättning av årets sommarblommor i Åmål. Se listan över alla vackra blommor som välkomnar i alla lådor, urnor och amplar. 


Publicerad 2019-06-11

Att prata med dina barn om alkohol är viktigt

Snart är det dags för skolavslutning och sommarlov. För många ungdomar är det starten på en lång och härlig sommar, men skolavslutningstider är också en period då många unga kommer i kontakt med alkohol för första gången.


Publicerad 2019-06-10

Utpekande av landsbygdsutveckling i strandnära läge

Åmåls kommun vill bjuda in till ett informationsmöte i Tösse bygdegård den 19 juni kl. 18.00 där vi kommer att informera om strandskydd, vad LIS innebär samt vilka möjligheter och begränsningar det finns för nya LIS-områden inom kommunen.


Publicerad 2019-06-07

Gymnasieantagning hösten 2019 för elever i åk 9 skrivna i Åmåls kommun

Alla gymnasieansökningar behandlas nu av antagningskansliet i Karlstad. Vecka 26 presenteras den slutliga antagningen på Dexter och eleverna får sina antagningsbesked.

Frågor om antagningen besvaras av antagningskansliet, Jerry Bergling 054-5401303 eller Dajana Dajic 054-5401308.

PRIV-antagning sker vecka 32 och reservantagning vecka 31-37.

Frågor kring specifika utbildningar besvaras av sökt gymnasieskola.

 

Karlbergsgymnasiet har öppet enligt följande

V. 25 mån-tor kl 09.00-11.00 tel 17249

V. 26 mån-tor kl 09.00-11.00 tel 17249

V. 27 mån-tor kl 09.00-11.00 tel 17249

V. 28 mån-tor kl 09.00-11.00 tel 17249

V. 29-31 Stängt

V. 32 mån-tor kl 09.00-11.00 tel 17249

V. 33 mån-tor kl 09.00-11.00 tel 17249


Publicerad 2019-05-23

Därför arbetar kommunen internationellt

Med anledning av kritiska synpunkter, bland annat i lokaltidningen, på kommunens internationella utbyten med vänorter och partnerstäder kommer här ett svar från kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden.


Publicerad 2019-05-22

Åmål delad tvåa i Årets stadskärna 2019!


Filmen som Åmål tävlande med i finalen i tävlingen Årets stadskärna

Åmål kom tillsammans med Karlskrona tvåa i tävlingen Årets stadskärna 2019. Vinnaren Östersund och andrapristagarna korades på Svenska stadskärnors konferens i Linköping på onsdagskvällen. Finalplatsen visar att Åmål arbetar på rätt sätt med att utveckla Åmåls stadskärna.

-Alla i Åmål kan känna sig som vinnare. Utan alla eldsjälar, företagare, föreningar i Åmål hade vi inte varit där vi är nu. jag vill tacka alla som varje dag är med och bidrar till utvecklingen, säger kommunens centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson.


Publicerad 2019-05-10

Kommunen godkänd för vård- och omsorgscollege

Idag fredag 10 maj firade vi formellt att vår ansökan till vård- och omsorgscollege blivit godkänd och att vi numera är certifierade medlemmar. I ansökningsprocessen har arbetsgivare, Karlbergsgymnasiet, vuxenutbildningen och fackförbundet Kommunal deltagit.

Vård- och omsorgscollege är en förening som fungerar som en plattform för samverkan inom vård- och omsorgssektorn på lokal, regional och nationell nivå. Det är också en kvalitetsstämpel som visar att den som utbildat sig inom ett Vård- och omsorgscollege har gått en utbildning i nära samverkan med arbetslivet. Efter avslutad utbildning får den studerande ett diplom.


Publicerad 2019-05-08

Inget lagkrav på rengöring av imkanal i privatbostäder

Enligt uppgift som vi har fått ringer ett företag just nu runt till villaägare i Åmåls kommun för att sälja rengöring av im- och ventilationskanaler. Företaget anger att det är kommunen som ställer krav på rengöring. Något sådant krav finns inte för privatbostäder.


Publicerad 2019-05-07

Information om sommarlovskort 2019

Det blir inget sommarlovskort 2019 med fria resor för skolelever i årskurs sex till andra året på gymnasiet. I år finns det inget statligt bidrag till kommunerna för att anordna dessa sommarlovskort. Det erbjudande som Åmåls kommun för närvarande har till elever som går på högstadiet i årskurs 8 och 9 samt gymnasieskolan (elever under 20 år) är att man har möjlighet att ansöka om fritidskort.


Publicerad 2019-04-29

Rooth Skogsvård AB årets företagare i Åmål

I fredags arrangerades året upplaga av Näringslivsgalan, i år på Harrys. Drygt 80 gäster fick en mycket trevlig kväll med glada och rörda pristagare. Priset Årets Företag i Åmål gick till bröderna Hans och Roger Rooth, Rooth Skogsvård AB.


Publicerad 2019-04-12

Återvinningsstation flyttas

Företaget Förpacknings och tidningsinsamling, FTI, har beslutat att avveckla återvinningsstationen vid Rösparksskolan. FTI har gjort bedömningen att det finns säkerhetsrisker i samband med tömning av behållarna eftersom många barn vistas i området vid skolan. Stationen började av avvecklas idag fredag 12 april och kommer att vara helt avvecklad på måndag 15 april. Återvinningsstationen kommer att flyttas till en annan plats i norra delen av Åmål. Det är ännu oklart var det nya platsen blir. Vid frågor om detta kontakta renhållningschef Veronica Carlsson-Ulff, telefon 0533- 681780,  e-post: veronica.carlsson-ulff@saffle.se

Fakta FTI
FTI har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar och se till att de återvinns i så hög grad som möjligt. Insamlingssystemet finansieras huvudsakligen med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar. Företaget ägs av fem materialbolag; MetallKretsen, Plastkretsen, Pressretur, Returkartong och Svensk Glasåtervinning.


Publicerad 2019-04-12

Dags att söka feriepraktik

Nu är det dags för ungdomar att söka feriepraktik för sommaren 2019. Feriepraktik kommer att erbjudas till ungdomar som gått ur 8:an, 9:an samt 1:a och 2:a året på gymnasiet, är folkbokförda i Åmåls kommun och som inte har något annat sommarjobb.

Ansökan är öppen och finns här >

Det kommer att finnas möjlighet att få hjälp med ansökan och ställa frågor på Hubben (Young Innovation HUB, Kyrkogatan 11) den 16/4 mellan kl 15.30-19.

Sista ansökningsdag är 5 maj!

Frågor besvaras av:
Kajsa Ljusegren
tel. 0532-170 06
E-post: ferie.praktik@amal.se


Publicerad 2019-04-09

Information om vårdcentralen


Uppdatering 12 april kl 8.00

Idag fredag 12 april kl 8 öppnar Medpro Clinic vårdcentral på Södra Långgatan 12,1 tr. Telefon 0532-709400
Mer information finns på Medpros hemsida https://medpro.se/


Uppdatering 11 april kl 8.00

Telefonnummer till regionen för frågor om vårdcentralen i Åmål.

0702-052430Publicerad 2019-04-09

Åmål topp tre i företagsklimat

I 2018 års undersökning av Insikt – en servicemätning av kommunens myndighetsutövning – kommer Åmål på plats tre!

- Vi är otroligt glada över det fina resultatet. Det visar att vi arbetar i rätt riktning och att våra handläggare har ett bra förhållningssätt i vårt myndighetsutövande och i kontakter med våra företag, säger kommunens näringslivsutvecklare Marianne Carlsson.

Stort grattis till Höganäs för förstaplatsen och Tomelilla för andraplatsen!
Fördelar med undersökningen
  • Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka
  • Det är endast företagare och andra kunder som haft en kontakt med kommunen som deltar
  • Resultaten utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete 
  • Kommunen ser resultaten i webbportalen i nära anslutning till fattat beslut 
  • Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner.

Länk till öppna jämförelser i företagsklimat pdf (pdf 385 KB)


Publicerad 2019-04-05

Event Åmål tar över efter Evenemangsservice

I samband med att Evenemangsservice upphörde tog kommunen över verksamheten som en del av tillväxtenheten under namnet Event Åmål. Ulf-Inge Dahlgren som har lång erfarenhet från tiden med Evenemangsservice kommer att arbeta med bokning och uthyrning av material för evenemang. Det finns bland annat långbord och bänkar, bajamajor och en transportabel scen. Det nya är att den som hyr materiel får själv ordna med lastning/lossning och transport till och från evenemanget. Vi önskar Ulf-Inge varmt välkommen till tillväxtenheten och Event Åmål!

De som är intresserade av att hyra utrustning kan kontakta Event Åmål på telefon, 0532-170 60, e-post: ulf-inge.dahlgren@amal.se


Publicerad 2019-04-04

Fria sommarlovsaktiviteter 2019

Även under sommaren 2019 kommer Åmåls Kommun genom barn- och utbildningsförvaltningen att erbjuda fria sommarlovsaktiviteter under veckorna 25-32.
Planeringen pågår för fullt, mer information kommer."


Publicerad 2019-04-02

Viktig information till föräldrar och vuxna

Det har kommit till vår kännedom att barnporrfilm har spridits på Snapchat bland elever i framförallt åk 4 - 6 i Åmåls kommun och kringliggande kommuner. Det kan även finnas risk att elever har blivit kontaktade via Snapchat och där blivit uppmanade att filma sig själva när de utför sexuella handlingar. Det kan i detta sammanhang även ha förekommit hot. Elevhälsan och skolans personal är inkopplad för samtal med klasser och elever och alla föräldrar uppmanas att prata med sina barn om sociala medier och kontrollera så att det inte har något på sina konton som de upplever obehagligt. Barnpornografi och grooming ska polisanmälas och det är vårdnadshavarna som gör anmälan. Informera gärna skolan om ditt barn har varit utsatt så att stöd från elevhälsan kan ges.

Om du har frågor eller om det är något du funderar över, ta kontakt med ditt barns klassföreståndare/mentor/elevhälsopersonal.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Verksamhet Grundskola


Publicerad 2019-03-29

Jubileumsåret 2018

I samband med årets födelsedag vill vi visa upp 375-årsjubileet som firades under hela 2018.

Måndag 1 april kl 12.00 på Åmåls kulturhus öppnar kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) utställningen. Välkomna att titta på bilder, bildspel, jubileumsprodukter, mingla och ta en kopp kaffe. Kaffe serveras till kl 14.00.

Utställningen pågår 1-3 april.

Lansering av jubileumsboken
Hela jubileumsåret har dokumenterats av fotogruppen Tilt samt av Jan Andersson. Texterna är skrivna av Sten Lindström. Layout/design av Daniel Hofling.

Boken finns till försäljning från kl 12.00 på biblioteket och Åmåls Bok- och Pappershandel.


Publicerad 2019-03-28

Omval till kommunfullmäktige i Falun

Mellan den 28 mars och den 5 april kan du som är folkbokförd i Falu kommun förtidsrösta i Åmåls kommun. Förtidsröstningen hålls på Stadshuset i Åmåls kommun. Anmäl dig i receptionen på våning 2 om du vill rösta.

Öppettider Stadshuset, Kungsgatan 26 i Åmål:
Måndag-fredag: kl 08.00-12.00, 13.00-16.00


Publicerad 2019-03-27

Anders Sandén tillträder som ny kommunchef i Åmåls kommun

Anders Sandén tillträder tjänsten som kommunchef i Åmåls kommun. Kommunstyrelsen fattade beslutet vid ett extra sammanträde på onsdagen 27 mars. Anders Sandén har sin bakgrund i både offentlig och privat sektor. Nu senast som egenföretagare inom public affairs (rådgivning inom politik, kommunikation och organisation). 


Publicerad 2019-03-26

Sandupptagning startar denna veckan, v 13

Sandupptagning på kommunens gator har nyligen påbörjats lite men från och med den här veckan, v 13 pågår sandupptagning med full insats. Det är av största vikt att du som fastighetsägare utför din del av vårstädningen före vi kommer. Fastighetsägare påminns om renhållning av gångbaneutrymme (trottoar) utmed era fastigheter. I de fall kantsten eller annan markering för gångbaneutrymme saknas räknas ett 1,2 m brett utrymme som gångbaneutrymme.
 
Alla fastighetsägare uppmanas att sopa ut sand från gångbaneutrymmet för att förbipasserande sopmaskin ska kunna omhänderta sanden.

OBS.Inget häckrens eller övrigt grovt trädgårdsmaterial får sopas ut i gatan. Löv och kvistar kan skada maskinen och sandupptagning därmed ej slutföras som önskat på dessa sträckor.
 
Efter att gatan sopats uppmanas fastighetsägarna att själva omhänderta gångbanans sand och inte sopa ut det i gatan.

Arbetet förväntas pågå 5-6 veckor och utförs i följande turordning:
Gång- och cykelbanor, centrum, genomfartsleder, sydvästra Åmål, sydöstra,  nordvästra, nordöstra, Kasenberg, Tösse, Fengersfors, Fröskog, Edsleskog, Ånimskog.


Vid eventuella frågor kontakta teknik- och fritidsförvaltningens kundtjänst på telefon 0532-173 02, e-post: kundtjanst.teknikfritid@saffle.se

Se även information under www.amal.se

/Teknik- och Fritidsförvaltningen Säffle-Åmål


Publicerad 2019-03-19

Åmål kan bli nominerad till tävlingen Årets stadskärna

Den senaste tiden har vi jobbat med en ansökan för att Åmåls återigen ska utnämnas till årets stadskärna. Den 26 mars kommer juryn till Åmål för ett besök och vi hoppas förstås kunna visa upp ett rent och snyggt centrum. Inför besöket kommer teknik och fritid därför att tidigarelägga sandupptagningen på Kungsgatan. Den 29 mars utses tre nominerade platser till årets stadskärna.


Publicerad 2019-03-08

Telefonförsäljning gällande rengöring av im- och ventilationskanaler

Enligt uppgift ringer ett företag just nu runt till villaägare i Åmåls kommun för att sälja rengöring av im- och ventilationskanaler. Som fastighetsägare är du fri att köpa de tjänster du vill, men räddningstjänsten vill tydliggöra att det inte föreligger något lagkrav att rengöra och rensa imkanaler och frånluftsventilation i privata bostäder.

Rengöring av imkanaler i bostäder är inget lagstadgat krav. Det är upp till fastighetsägaren att besluta om och när rengöring ska göras.

Sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och tillhörande rökkanaler i villor och lägenheter är däremot ett krav enligt lagen om skydd mot olyckor. Sådan får endast genomföras av företag som arbetar på uppdrag av kommunen. I Åmåls kommun utförs sotning och brandskyddskontroll av Sotning och Ventilation i Säffle-Åmål AB.

De aviserar aldrig per telefon utan endast via brev.

Regelbunden rengöring av imkanaler kan vara bra och kan minska risken för brandspridning till imkanal, vid brand på spis. En stor del av rengöringen kan man utföra själv enligt instruktionerna för den egna anläggningen.

Ordförklaring

Imkanal = ventilationskanalen som går från köksfläkten


Publicerad 2019-03-06

Örnässkogen gallras för att främja bokskogen

Vi har en jättefin bokskog i Åmål? Alla som brukar ta promenader i Örnässkogen i området bakom gamla kyrkogården och bort till Furuhällsområdet vet var den ligger. Nu vill vi göra den vackra bokskogen ännu mer framträdande och inbjudande. För att gynna bokträdsbeståndet kommer en gallring att ske. Det handlar om ett 25-tal tallar som tas ner. Några av tallkronorna växter tätt ikapp med bokträdens kronor och är ett hinder för dessa. Gallringen kommer att ske under april. Vi kommer att informera närmare här och på hemsidan när vi vet vilka datum som gäller.


Publicerad 2019-02-22

Foto, ledarskapsutbildning och ekonomiredovisning på näringslivsfrukost

Idag anordnade vi en näringslivsfrukost på Åmåls stadshotellet. Inbjudna föreläsare den här gången var Svenhage Consulting, Fotograf Martin Gustavsson och Schullström ekonomitjänst. Maria, Martin och Marielle presenterade sig själva och sina företag. Stort tack till er, övriga deltagare och till Åmåls Stadshotell. Läs gärna mer om företagen på deras hemsidor: https://www.svenhageconsulting.se/
https://www.schullstromekonomi.se/
http://www.fotomartin.se/


Publicerad 2019-02-21

Prao- en första kontakt med arbetslivet

Under vecka 20 och 21 kommer årskurs 8 På Kristinebergskolan att bege sig ut på olika arbetsplatser. Är du som arbetsgivare eller chef nyfiken på möjligheten att ta emot en elev är du välkommen att kontakta vår praosamordnare.


Publicerad 2019-02-12

Varför ska jag duscha före bad?

Det här veckan genomförs en temavecka om badhushygien. Vattnet som vi har i våra bassänger innehåller klor. Klorets jobb är att ”äta upp” bakterier och smuts som hamnar i vattnet. Om du duschar utan badkläder och tvålar in dig ordentligt innan du badar så försvinner upp till 80 procent av smutsen och då har kloret mycket mindre att äta och vi kan ha mindre mängd klor i vattnet. Detta är bättre för dig som badar och för oss som jobbar i badet.


Publicerad 2019-02-08

Reshjälpskortet - ett extra stöd till dig som har färdtjänst

Du som är berättigad till färdtjänst kan ansöka om Reshjälpskortet från Västtrafik. Innehavare av kortet kan ta med en person som reshjälp utan extra kostnad på sin resa med den allmänna kollektivtrafiken.

1. Information om Reshjälpskortet https://www.vasttrafik.se/globalassets/media/dokument/infobrev-reshjalpskort.pdf

2. Ansökningsblankett https://www.vasttrafik.se/globalassets/media/dokument/blankett-reshjalpskort.pdf


Publicerad 2019-02-04

LSS söker sommarvikarier

Verksamheten för Stöd och funktion (LSS) söker medarbetare till sommaren 2019! Vi har sommarjobben som gör skillnad!


Publicerad 2019-02-01

Beslut om kostnadsramar för nya skolan i maj-juni 2019

Inför vårterminen 2022 ska den nya F-3 skolan på Rösparksskolans markområde vara inflyttningsklar. Inom kort skickas ansökan om rivningstillstånd in för den gamla skolan. På mötet den 19 juni kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om kostnadsramarna för den nya skolan.


Publicerad 2019-02-01

Besked om nya skolan F-3

Igår uttalade sig den politiska majoriteten i Åmål om planerna för den nya skolan som ska ersätta Rösparksskolan som stängdes 2014 på grund av mögelskador. Hör inslaget i P4 Radio Väst. På vår hemsida kan du läsa mer om den januariöverenskommelse i kommunfullmäktige som nämns i inslaget.


Publicerad 2019-01-30

Föreningarna i Åmål kan söka idrottsstrategiskt uppdrag

Nu finns möjligheter för idrottsföreningarna i Åmåls kommun att ansöka om ett idrottsstrategiskt uppdrag. Uppdragen kan gälla för en enskild händelse eller för en säsong. Ett uppdrag kan vara marknadsföring av kommunen i program, på matchdräkt och vid arena. Ett uppdrag kan också vara att tävlande föreningsmedlemmar marknadsför kommunen vid tävlingar utanför kommunen.

Länk till mer information om idrottsstrategiskt uppdrag


Publicerad 2019-01-28

Ett års studier i USA för Karlbergselev

Vi säger grattis och lycka till Emelie Karlsson, elev på Karlbergsgymnasiet, som i år tilldelas Åmåls kommuns internationella utbytesstipendium (helår). Hon får nu möjligheten att studera i kommunens vänort i De Pere, USA ett helt läsår.


Publicerad 2019-01-25

Näringslivsfrukost på Harrys

Idag arrangerade vi årets första näringslivsfrukost och vi säger stort tack till Ulrika Skålén, platschef på Harrys för den trevliga frukosten. Ett 40-tal personer från lokala företag och organisationer deltog.


Publicerad 2019-01-22

Över 500 personer fick ta del av kraften i Dalsland

Under två intensiva dagar fick över 500 besökare träffa kommuner, företagare och olika organisationer från Dalsland på Junibacken i Stockholm. Den gemensamma satsningen Dalsland kommer på besök visade sig mycket lyckad.
-Det var ett genuint intresse för Dalsland och Åmål. Ett stort tack till alla som kom och besökte oss, säger Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare i Åmåls kommun.


Publicerad 2019-01-17

E-handel 28 januari – för dig som startat, funderar på att starta med näthandel eller vill komplettera din fysiska butik med näthandel

Nyföretagarcentrum Väst arrangerar ett seminarium den 28 januari i Åmål. Lars Svensson går igenom grunderna för e-handel och vad man skall tänka på när man har en butik på nätet. Vad finns det för plattformar och betalningslösningar? Vad finns det för fallgropar? Efter en generell genomgång fokuserar vi på just dina frågor och funderingar. Maila gärna in dina frågor i förväg till lars.svensson@nyforetagarcentrum.se eller ta med dem så diskuterar vi kring detta under kvällen. Måndagen den 28 januari, kl 18.00-21.00, stadshuset, Åmåls kommun. Anmälan senast 23 januari till Ulrika Abrahamsson, 0532-17445, ulrika.abrahamsson@amal.se


Publicerad 2019-01-16

Inbjudan till 2019 års första näringslivsfrukost

Välkommen till Harrys i Åmål, fredagen den 25 januari kl 07.27

- Vi kör en presentationsrunda bland oss som är där.
- Ulrika Skålén, berättar om restaurang Harrys första år i Åmål.
- Hur gick det när Dalsland kom på besök till Junibacken i Stockholm den 20 januari. Marianne Carlsson, Tillväxtenheten, berättar.

Vi inleder med god frukost.

Anmälan till Marianne senast tisdagen den 22 januari.

Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare
0532-170 26, 0708-68 59 60, marianne.carlsson@amal.se


Publicerad 2019-01-09

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem.

Läs mer om de nya reglerna


Publicerad 2019-01-08

Delta i enkätundersökning om tillgängligheten i Åmåls kommun

Åmåls kommun är intresserad av att veta hur tillgängligheten upplevs i kommunen. Undersökningen fokuserar på kommunala byggnader och offentliga miljöer (ej privata aktörer).
Du är välkommen att lämna dina synpunkter för att eventuellt kunna påverka din situation i vardagen. Enkäten är öppen fram till 31 januari 2019. Om du önskar kan du få enkäten sänd till dig via post. Kontakta då 0532-170 00. Alla svar är anonyma. Klicka på länken nedan för att komma till enkäten:

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=640793X145666125X42336


Publicerad 2019-01-02

Begränsning av trafik nattetid i centrala Åmål

Under perioden 1 januari till och med 30 september 2019 införs begränsningar av trafik nattetid mellan klockan 00-05 på två vägsträckor i centrala Åmål. Den ena vägsträckan är Måkebergsvägen från Hålskogsgatan ut till reningsverket. Den andra sträckan är Kungsgatan mellan Torggatan och Norra Långgatan. Åtgärderna införs på prov och ska utvärderas efter perioden.


Publicerad 2019-01-02

Ett stort tack till er alla för att ni var med och gjorde Åmåls 375-årsjubileum till ett fantastiskt år. Vi önskar er ett riktigt Gott Nytt År!


Publicerad 2019-01-02

Vård och omsorg byter namn till välfärd och arbetsmarknad

Från och med årsskiftet genomför vi en omorganisation som innebär att vård- och omsorgsnämnden och dess förvaltning byter namn till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden respektive välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen. Den nya organisationen införs på prov och ska utvärderas 2020.


 

KONTAKTINFORMATION

Kommunikatör
Jan Andersson
Telefon 0532-173 61
E-post jan.andersson@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-01-16

Synpunkter på sidan?