Nyhetslista

Publicerad 2023-12-05

Meddelande till föreningar i Åmåls kommun

Inför vinterlovet 2023/2024 önskar vi samarbete med föreningar, förvaltningar och andra aktörer. Våra skollov är ett utmärkt tillfälle för eleverna att prova på olika aktiviteter. Det är ett bra tillfälle att väcka skolbarnens och ungdomars intresse till att prova nya aktiviteter. Alla aktiviteter mottages med tacksamhet.

Kommunala idrottsanläggningar i mån av tid och plats får nyttjas kostnadsfritt, så passa på att planera aktiviteter – alla svar beaktas. Meddela Fredrik eller Ulf före 18 december. Kontakta fredrik.eriksson@saffle.se eller ulf.johansson2@saffle.se .

Lägg in din vinterlovsaktivitet efter beviljande av idrottshall enligt ovan.
https://www.vastsverige.com/amal/evenemangsarrangor/

Publicerad 2023-11-20

Oseriösa försäljare av brandsläckare

Räddningschefen i Åmål och Bengtsfors vill uppmärksamma personer på oseriösa försäljare av brandsläckare. Brandsläckare har erbjudits äldre personer vid dörrförsäljning för 4000 kr styck plus ett avtal. En brandsläckare går att köpa betydligt billigare på den öppna marknaden. Du som har frågor kan ringa räddningschef Christian Rådén på telefon: 0532-172 96 eller 0531-52 61 16. 

Publicerad 2023-11-15

Nytt vattenverk för Åmåls framtida vattenförsörjning

Inom VA-verksamheten (Teknik och fritid Säffle-Åmål) planeras stora investeringar för att trygga Åmåls kommuns framtida vattenförsörjning. En av dessa investeringar är byggnationen av ett nytt vattenverk i Åmål. Kostnaden för ett nytt vattenverk uppskattas i nuläget till totalt 150 miljoner kronor. Investeringen kommer att innebära en höjning av VA-taxan.

Publicerad 2023-11-13

Tillsammans backar vi upp alla barn i Dalsland

Nu startar initiativet Backa barnet i fem Dalslandskommuner. En satsning för att tidigare fånga upp och ge rätt stöd till de barn som behöver så att fler klarar sin skolgång.

Publicerad 2023-10-18

Vattnet i Edsleskog åter drickbart

Dricksvattnet i Edsleskog är nu godkänt och kan därmed åter användas som normalt, det vill säga även drickas och användas i matlagning. De vattentankar som är uppställda i samhället kommer nu att tas bort. Vi tackar för er uthållighet under aktuell driftstörning. Vid frågor kontaktas vattenverket via kundtjänst på telefon 0533-68 17 50.

Med vänliga hälsningar vattenverket

Publicerad 2023-10-16

Utlysning: Artist in Residence - På väg 45, 2024

Välkommen att söka till Artist in Residence - På väg 45 i Trollhättan, Åmål och Vänersborgs kommuner! Under våren 2024 är det tredje gången konsthallarna öppnar för ett residens där professionella konstnärer och kreatörer inom olika kreativa och kulturella fält erbjuds att arbeta med ett eget formulerat projekt. Ansökan är öppen 12 oktober - 24 november. Läs mer om På väg 45 och ansök på https://konstpool.se

Publicerad 2023-09-20

Åmål klättrar igen - företagsklimatet i Sveriges kommuner

Svenskt näringsliv presenterade under onsdagen 20/9 enkätresultatet och rankingen från årets undersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner. Åmåls kommuns sammanfattande betyg 3,43 är den högsta nivån sedan 2008 och innebär en klättring med 31 platser, från 213 till 182.

Publicerad 2023-09-07

Fortfarande chans att en bli vintercyklist

Åmål och Säffle satsar på att fler ska upptäcka möjligheten att cykla året runt. Åmål medverkar i Västtrafiks projekt Bli en vintercyklist! Antagna till projektet bjuds på vinterdäck inklusive ett däckbyte. Nu söker Västtrafik nya vintercyklister för perioden 1 december till 29 februari.

Publicerad 2023-08-27

Information från Vattenverket till boende i Edsleskog

Uppdaterad 12 september kl 11:30

Arbetet med att återställa till normal drift av vattenverket i Edsleskog pågår fortsatt. Vattnet levererat från verket skall fortsatt EJ drickas eller användas till matlagning. För dessa ändamål hämtas vatten från dricksvattentankar uppställda på Gullvivevägen och Pilgrimsvägen.
Mer information lämnas löpande via sms.
Har du inte registrerat dig för utskick av sms kan du göra det genom att anmäla dig på denna sida:
https://www.amal.se/teknisk-service/information-via-sms/

VA-enheten kontaktas via kundservice teknik-fritid på tel: 0533-68 17 50.
Utanför kontorstid via SOS Alarm på tel: 054-83 06 90.


Uppdaterat 30/8 kl 07:39
Från vattenverket: Arbetet med att återställa normal drift av vattenverket i Edsleskog pågår. Vattnet skall fortsatt EJ drickas eller användas till matlagning. För dessa ändamål hämtas vatten från dricksvattentankar uppställda på Gullvivevägen och Pilgrimsvägen. Mer information lämnas löpande via aktuell informationskanal. VA-verket kontaktas via kundtjänst på tel: 0533-68 17 50. Utanför kontorstid via SOS Alarm på tel: 054-83 06 90.


Uppdaterat 27/8 kl 19:23
Från Vattenverket: Vattenleveransen från vattenverket kommer nu att återupptas. Vattnet skall EJ användas för konsumtion eller matlagning. Upplevs vattnet klart när ni spolar i kallvattenkranen kan det användas till dusch, är vattnet missfärgat används det enbart till WC-stolen. Rent dricksvatten kommer fortsatt finnas på tidigare aviserade platser. VA-verket kontaktas via SOS Alarm på tel 054-83 06 90.


Uppdaterat 27/8 kl 10:02
Från Vattenverket:
Efter gårdagens regn är dricksvattnet förorenat av regn och översvämnings vatten. Vattnet skall inte användas utan föregående kokning. Vattentankar kommer att placeras ut på Vitsippevägen och vid gångtunneln under 164. Vattnet kan tillfälligt stängas av i rengöringsprocessen av vattenverket. Kokningsrekommendationen gäller tills ny information skickas ut.

Publicerad 2023-08-17

SchoolSoft - Åmåls kommuns nya lärplattform

Från höstterminen 2023 används SchoolSoft som lärplattform i förskoleklass, fritidshemmet, grundskola och gymnasieskolan i Åmåls kommun. SchoolSoft är ett webbaserat system som gör informationsutbytet mellan lärare, elever och vårdnadshavare enkelt, överskådligt och lättillgängligt.

Publicerad 2023-08-09

Du har väl inte glömt att ansöka om skolskjuts

Nu börjar det brinna i knutarna om ditt barn behöver skolskjuts. Skicka in din ansökan snarast. Barn och elever som är folkbokförda i Åmåls kommun behöver ansöka om skolskjuts varje läsår. Från och med läsåret 2023/2024 sker alla ansökningar enkelt i den digitala skolskjutsportalen.

Läs mer om skolskjutsar.

Publicerad 2023-08-08

Familjerådgivning Dalsland har öppnat

Från och med 1 augusti finns en ny stödverksamhet för familjer. På Familjerådgivning Dalsland kan par och familjer som bor i Dalsland få professionell samtalshjälp för att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter. 

Följ länken för mer information och tidsbokning.

Publicerad 2023-07-03

Åmål bland de bästa kommunerna i att förebygga självmord

Åmåls kommun sticker ut när det gäller arbetet med suicidprevention. Fyrbodals kommunalförbund har gjort en film om arbetet och skrivit en artikel om Åmåls arbete. 

Länk till Fyrbodals kommunalförbund.

Publicerad 2023-06-30

Felaktigt rykte om Åmålsrundan

Kommunens växel har på senare tid fått in samtal från personer som är oroliga för att Västtrafiks  linje 780, även kallad Åmålsrundan, ska upphöra. Enligt ett rykte ska busslinjen upphöra den 1 augusti i år. Det stämmer inte. Åmålsrundan trafikerar Åmåls tätort som vanligt. Länk till Västtrafiks tidtabell för Åmålsrundan.

Publicerad 2023-06-19

Åmål och Säffle tar nästa steg i samverkan

Från och med måndag 19 juni utgår avfallsbilarna från både Åmål och Säffle från Östby miljöstation, en ny milstolpe i samarbetet mellan grannkommunerna. 

Publicerad 2023-05-23

Åmåls företagsklimat fortsatt uppåt

Åmåls företagsklimat fortsätter att klättra. Det visar enkätresultatet för det lokala företagsklimatet som Svenskt Näringsliv släppte idag 23 maj. 

Publicerad 2023-05-03

Ansökan om skolskjuts blir digital

Med start hösten 2023 börjar Åmåls kommun att arbeta med en digital skolskjutsportal. I portalen sker ansökan om skolskjuts och där finns bland annat information om hållplatser och information om skolskjutsen av någon anledning är inställd.

Lär mer om den nya skolskjutsportalen.

Publicerad 2023-05-03

Nya landshövdingen på besök i Åmål

Den nya landshövdingen och Åmålsbördiga Sten Tolgfors återvände till "hemstaden" i samband med den pågående rundresan till länets alla kommuner.

Publicerad 2023-02-06

Byggnation av nytt vattenverk i Åmål

Inom VA-verksamheten planeras för stora investeringar för att trygga Åmåls kommuns vattenförsörjning i framtiden, där ibland byggnation av ett nytt vattenverk. Den stora kostnaden för ett nytt vattenverk medför att VA-taxan behöver ses över. 

Publicerad 2023-01-30

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

Publicerad 2023-01-17

Gymnasieelever tillverkar 250 kaminer till Ukraina

Industritekniska programmet på Karlbergsgymnasiet i Åmål tog före jul ett initiativ för att tillverka kaminer som ska skickas till Ukraina. Hittills är drygt 50 tillverkade. Målet är att skicka 250 kaminer i ett lyckat samarbete mellan skola och näringsliv i Åmål och närområdet.

Publicerad 2022-12-16

Tre fokusområden i nya medborgarlöftet

Under onsdagsförmiddagen den 14 december träffades Polisen och Åmåls kommuns representanter för att signera Polisens och kommunens gemensamma medborgarlöfte för 2023-2024. Det nya löftet innebär bland annat ökad satsning på riktade åtgärder mot brottsaktiva.

Publicerad 2022-11-11

Miljonsatsning på kollektivtrafik, mobiltäckning och turism i Dalsland

Västra Götalandsregionen har beslutat om en paketsatsning på totalt 48 miljoner kronor på kollektivtrafik, mobiltäckning och turism i Dalsland. Satsningen innefattar olika åtgärder i syfte att stärka Dalslands attraktivitet och konkurrenskraft som samlat ska bidra till det goda livet i Dalsland.

Pressmeddelande från Västra Götalandsregionen

Publicerad 2022-10-31

Laddstolpen på Torget är tillfälligt avstängd

Åmåls kommun beklagar att man känner orättvisa inför laddstolpen på torget och har därför i väntan på betallösning valt att stänga av stolpen.
Vår förhoppning är att få en lösning på plats så snart som möjligt då nuvarande laddstolpe saknar den utrustning som krävs för att kunna förses med betallösning.

Publicerad 2022-10-26

Intresset för Åmåls unika vårdmodell sprider sig

Intresset för Åmåls unika modell för vårdsamverkan SamVux spider sig nu till andra hälso- och sjukvårdsregioner. På torsdagen var Samvux inbjudna till konferensen drogFOKUS i Jönköping

Publicerad 2022-09-28

Positiva framsteg för Åmåls företagsklimat

Åmål klättrar i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i Sverige. Åmåls kommun ligger nu på plats 213 av Sveriges 290 kommuner. Det betyder att Åmål har klättrat hela 70 placeringar på ett år. 

- Otroligt glädjande att det arbetet som startats upp tillsammans med näringslivet ger resultat. Ett gott företagsklimat är en förutsättning för att en kommun ska utvecklas och man ska kunna leva och bo i vår kommun. Vi kan dock inte kännas oss nöjda förrän vi har Sveriges bästa företagsklimat, säger Jan-Erik Samuelsson, Kommundirektör.

Publicerad 2022-09-22

Samvux i nya lokaler

Nu finns Samordnad vuxenhälsa, Samvux, i nya lokaler på Södra Långgatan 12, en trappa upp. På torsdagen 21 september var det öppet hus med festlig invigning.

Publicerad 2022-09-14

Digital verkstad för ovana

Kommunens frivilligcentral Samverket arrangerar Digital verkstad i Gamla tingshuset i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Varje torsdag kl. 10-12:15 får deltagarna bekanta sig med digitala tjänster och appar i mobilen, surfplattan eller datorn.

Publicerad 2022-09-06

Samhällsläraren Henrik Olsson prisad för transatlantiskt samarbete

Att Karlbergsgymnasiets har bra och uppskattade lärare bekräftas nu av att samhällsäraren Henrik Olsson har fått en fin nationell utmärkelse i USA efter ett samarbete med en amerikansk lärarkollega i Åmåls vänort De Pere.

Publicerad 2022-09-01

Varning för bedrägerisamtal om spolning i VA -systemet

Teknik- och fritidsförvaltningen har fått information från abonnenter att företag ringer och begär tillträde till fastigheten för spolning.

Ett bedrägeriförsök kan gå till så här: Ett blufföretag ringer upp för att erbjuda tjänster gällande spolning. Spolningen skulle enligt företag "begärts" av kommunen. Detta är ett bluffsamtal. Beställning av åtgärder på privata fastigheters VA-installationer görs aldrig av kommunens VA-enhet utan fastighetsägarens kännedom.

Om du som är privat fastighetsägare får denna typ av samtal skall du tacka nej till åtgärden samt kontakta teknik- och fritidsförvaltningens kundtjänst för kontroll av uppgifternas riktighet.

Kontaktuppgifter till kundtjänsten finns här på hemsidan. 

Publicerad 2022-08-26

Nu kör vi igång med insamling av matavfall!

Visste du att nästan en tredjedel av det vi slänger i soptunnan är matavfall som egentligen skulle kunna omvandlas till biogas till våra fordon och biogödsel till våra åkrar? Nu kör vi igång med insamling av matavfall i Säffle och Åmåls kommuner. Snart får ditt hushåll möjlighet att bidra.

Publicerad 2022-07-22

Digital promenad genom Gamla staden i Åmål

Idag fredag lanseras en digital promenad genom de vackra kvarteren i Gamla staden i Åmål. Promenaden är flerspråkig. Förutom svenska finns den på engelska och tyska. På de flesta av platserna finns en berättarröst som läser upp informationen om besökaren önskar det. Promenaden kommer att utvecklas efterhand. Trevlig promenad! 

Länk till den digitala promenaden

Publicerad 2022-06-14

Biblioteket blir mer tillgängligt

Grattis alla bokslukare och litteraturvänner! Åmåls bibliotek kommer inom kort att bli mer tillgängligt genom Meröppet.

Publicerad 2022-06-02

Förbättrat företagsklimat i Åmål

Åmåls företagare anser att kontakten med kommunen har förbättrats. Kommunen får förbättrade betyg i såväl bemötande och service i samband med myndighetsärenden som i dialogen med beslutsfattare. 

Läs mer

Publicerad 2022-05-24

Klipp häcken!

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Det finns några enkla åtgärder före och under sommaren som kan rädda liv.

Läs mer om säker trafik på bostadsgator

Publicerad 2022-05-19

Vi söker ännu fler vardagshjältar!

Ta chansen att prova på ett utvecklande arbete som Sveriges viktigaste vikarie 2022 genom att söka sommarjobb inom välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen i Åmåls kommun!
Du behövs!  Ansök och läs mer här: www.amal.se/vikvaf
Publicerad 2022-04-12

Dags för renovering av simhallen

Åmål på väg att få en ny fin simhall. Från och med 15 april kommer simhallen i Åmål att vara stängd på grund av renoveringen. Den beräknas ta cirka 14 månader. När den är färdig kommer Åmål att ha en fräsch simhall med nya aktiviteter och en ny fin bassäng.

Under renoveringsarbetet finns möjlighet att besöka simhallen i Säffle. Där kommer dina säsongs- och 10-kort att gälla. Passa på att njuta av vad Säffles simhall har att erbjuda alltifrån att testa aquabike till att även här kunna äta en god frukost. 

Publicerad 2022-04-05

Anslagstavlan byter plats

Den gamla anslagstavlan på torget i Åmål monteras ner idag. Tavlans placering gör att mycket av den fina utsikten mot stadsparken Plantaget och Gamla staden är skymd från torgen. En ny anslagstavla kommer inom kort att sättas upp på gågatan.

Publicerad 2022-03-17

HögskoleVux på Campus Dalsland

Hösten 2022 kommer HögskoleVux att ges av Högskolan Väst via Campus Dalsland och i samarbete med Dalslandskommunernas vuxenutbildningar och Folkhögskolan Dalsland.

Publicerad 2022-03-15

Överförmyndarenheten flyttar till nya lokaler 21 mars

Från och med måndag 21 mars 2022 finns överförmyndarenheten i nya lokaler på Förrådsgatan 5. 

Publicerad 2022-03-11

Samhällsbyggnadsenheten byter lokal

Samhällsbyggnadsenheten kommer att flytta från förvaltningsbyggnaden Norrtull till nya lokaler nu på måndag och tisdag nästa vecka, 14-15 mars. Därefter kommer enheten att finnas på Förrådsgatan 5. 

Publicerad 2022-03-08

Enheten för försörjning och etablering flyttar till nya lokaler

Försörjning och etablering flyttar till nya lokaler i förvaltningsbyggnaden Norrtull, Kyrkogatan 2, onsdagen den 16 mars. Reception och telefontiden är därför stängd på grund av flytt 10 till 15 mars.

För akuta ärenden ring 0532-777 236 eller vänd er till reception på Norrtull för att komma i kontakt med socialsekreterare avseende ekonomiskt bistånd.

Från och med 17 mars är verksamheten öppen med telefontider enligt tidigare:

• måndag kl. 13:00-15:00
• tisdag och torsdag kl. 08:00-10:00

Publicerad 2022-03-03

Åmål hissar ukrainaflaggan

För att visa vår solidaritet med det ukrainska folket, som just nu befinner sig i en mycket svår situation till följd av Rysslands angrepp på Ukraina, hissar vi den ukrainska flaggan. Vi sänder en varm tanke till alla ukrainare som nu kämpar för sitt land och rätten till demokrati och självständighet. 

Publicerad 2022-02-25

Om oron för omvärldsläget — frågor och svar för barn

Med anledningen av Rysslands väpnade angrepp på Ukraina kan det finnas vuxna och barn som känner oro och rädsla inför omvärldsläget i Europa. På krisinformation.se finns samlad information och länkar från svenska myndigheter om vad man vet just nu och om hur du kan hantera din och dina barns oro.       

Publicerad 2022-02-17

Kommunen har inget att göra med företag erbjuder rengöring av ventilation

Åmåls kommuns växel får samtal från boende i Åmål om att ett företag ringer upp och erbjuder rengöring av ventilationen. Åmåls kommun har inget att göra med företag som erbjuder den typen av tjänster eller företag som bedriver dörrförsäljning av produkter.  

Publicerad 2022-02-01

En hjälpande hand till vår personal

Smittspridningen och den höga sjukfrånvaron inom vård- och omsorgsverksamheterna verkar tyvärr fortsätta. Vi vill därför gärna komma i kontakt med personer som kan tänka sig att hjälpa vår personal med enklare uppgifter så att de fortsätta vård- och omsorgsarbetet med våra brukare. Den som kan tänka sig att hjälpa till kan fylla i en intresseanmälan.
Länk till intresseanmälan
 


Publicerad 2022-01-19

Kommunens diarium finns nu på hemsidan

Nu finns Åmåls kommuns diarium tillgängligt här på hemsida. I diariet hittar du de olika nämndernas och förvaltningarnas skrivelser, kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll. Här finns handlingar från och med 2022. Du kan även finna några äldre ärenden då det lagts till nya handlingar i ärendet eller om de ska behandlas politiskt. Även kallelser till kommunfullmäktiges och nämndernas sammanträden och protokoll kan du söka efter i diariet. Länk till diarium handling och protokoll.

Publicerad 2022-01-18

Kommunen begär aldrig bank-id vid kundundersökning

I samband med ett telefonsamtal på måndagen till ett särskilt boende i kommunen blev personen ombedd att gradera kvaliteten på servicen efter samtalet. Personen blev anmodad att betygsätta samtalet genom att ange sitt bank-id, men valde då att avsluta samtalet.

Kommunen begär aldrig bank-id i samband med en kundundersökning.  

Publicerad 2022-01-05

Goda råd för sänkt energiförbrukning

Den stränga kylan har medfört att elpriset är det högsta på många år. På Dalslands energikontor kan du gratis rådgivning för att sänka elförbrukningen. 

Publicerad 2022-01-05

Samverket Frivilligcentral har bytt lokal

Samverket Frivilligcentral har bytt lokal och ligger numera på Åmålsgården, Karlstadsvägen 14, 662 37 Åmål. Läs mer om Samverket.

 

KONTAKTINFORMATION

Kommunikatör
Jan Andersson
Telefon 0532-173 61
E-post jan.andersson@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-07

Synpunkter på sidan?