Nyhetslista

Publicerad 2022-06-16

Många fina aktiviteter bland årkurs 8-elever

Elever i årskurs åtta har genomfört en rad aktiviteter runt om i Åmål som en del av deras sommarskola i ämnet socialt entreprenörskap. Vi har samlat korta rapporter få eleverna om deras genomförda aktiviteter " göra nåt för någon". 

Publicerad 2022-06-14

Asfalteringsarbeten på Patrongatan och Forsbackagatan

Asfalteringsarbeten kommer att ske på Patrongatan och Forsbackagatan och man bör inte parkera sina bilar på den gatan då. Asfalteringen kommer att ske 15-17 juni mellan kl. 07:00-16:00.

Eventuella frågor besvaras av Hans Sundberg 0533-68 17 37

Publicerad 2022-06-14

Biblioteket blir mer tillgängligt

Grattis alla bokslukare och litteraturvänner! Åmåls bibliotek kommer inom kort att bli mer tillgängligt genom Meröppet.

Publicerad 2022-06-02

Förbättrat företagsklimat i Åmål

Åmåls företagare anser att kontakten med kommunen har förbättrats. Kommunen får förbättrade betyg i såväl bemötande och service i samband med myndighetsärenden som i dialogen med beslutsfattare. 

Läs mer

Publicerad 2022-05-24

Klipp häcken!

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Det finns några enkla åtgärder före och under sommaren som kan rädda liv.

Läs mer om säker trafik på bostadsgator

Publicerad 2022-05-19

Vi söker ännu fler vardagshjältar!

Ta chansen att prova på ett utvecklande arbete som Sveriges viktigaste vikarie 2022 genom att söka sommarjobb inom välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen i Åmåls kommun!
Du behövs!  Ansök och läs mer här: www.amal.se/vikvaf
Publicerad 2022-05-16

Var med och påverka Åmåls framtid

Nu har vi startar samrådet för Åmåls kommuns nya översiktsplan Mot Åmål 2050. Hur ska kommunen använda mark-och vattenområden? Du kan vara med att utforma framtiden.

Publicerad 2022-05-04

Ansökan öppen för kommunens kulturpris och kulturstipendium för unga

Fram till 22 maj är ansökan öppen för Åmåls kommuns kulturpris och kulturstipendium för unga. Läs mer om detta genom att följa länken. 

Kulturstipendium - Åmåls kommun (amal.se)

Publicerad 2022-05-02

Det är torrt i skog och mark

Det är just nu mycket torrt i skog och mark. Det torra vädret fortsätter och skogsbrandrisken ökar för varje dag. Räddningstjänsten avråder därför från all eldning utomhus.

Publicerad 2022-04-12

Dags för renovering av simhallen

Åmål på väg att få en ny fin simhall. Från och med 15 april kommer simhallen i Åmål att vara stängd på grund av renoveringen. Den beräknas ta cirka 14 månader. När den är färdig kommer Åmål att ha en fräsch simhall med nya aktiviteter och en ny fin bassäng.

Under renoveringsarbetet finns möjlighet att besöka simhallen i Säffle. Där kommer dina säsongs- och 10-kort att gälla. Passa på att njuta av vad Säffles simhall har att erbjuda alltifrån att testa aquabike till att även här kunna äta en god frukost. 

Publicerad 2022-04-05

Anslagstavlan byter plats

Den gamla anslagstavlan på torget i Åmål monteras ner idag. Tavlans placering gör att mycket av den fina utsikten mot stadsparken Plantaget och Gamla staden är skymd från torgen. En ny anslagstavla kommer inom kort att sättas upp på gågatan.

Publicerad 2022-03-22

Stor risk för gräsbrand

Det är just nu mycket torrt i skog och mark. Risken för gräsbrand är därför mycket stor den närmaste tiden. Med anledning av det avråder räddningschefen från eldning utomhus. Du kan läsa mer om den aktuella brandsrisken på MSB:s hemsida.

Publicerad 2022-03-21

Stort stipendium till Karlbergsgymnasiet

Vård- och omsorgsprogrammet på Karlbergsgymnasiet har i dagarna vunnit ett stort stipendium på 315 000 kronor från donatorn Margareta och Ingemar Ingmarssons stiftelse.

Publicerad 2022-03-17

HögskoleVux på Campus Dalsland

Hösten 2022 kommer HögskoleVux att ges av Högskolan Väst via Campus Dalsland och i samarbete med Dalslandskommunernas vuxenutbildningar och Folkhögskolan Dalsland.

Publicerad 2022-03-15

Överförmyndarenheten flyttar till nya lokaler 21 mars

Från och med måndag 21 mars 2022 finns överförmyndarenheten i nya lokaler på Förrådsgatan 5. 

Publicerad 2022-03-11

Samhällsbyggnadsenheten byter lokal

Samhällsbyggnadsenheten kommer att flytta från förvaltningsbyggnaden Norrtull till nya lokaler nu på måndag och tisdag nästa vecka, 14-15 mars. Därefter kommer enheten att finnas på Förrådsgatan 5. 

Publicerad 2022-03-08

Enheten för försörjning och etablering flyttar till nya lokaler

Försörjning och etablering flyttar till nya lokaler i förvaltningsbyggnaden Norrtull, Kyrkogatan 2, onsdagen den 16 mars. Reception och telefontiden är därför stängd på grund av flytt 10 till 15 mars.

För akuta ärenden ring 0532-777 236 eller vänd er till reception på Norrtull för att komma i kontakt med socialsekreterare avseende ekonomiskt bistånd.

Från och med 17 mars är verksamheten öppen med telefontider enligt tidigare:

• måndag kl. 13:00-15:00
• tisdag och torsdag kl. 08:00-10:00

Publicerad 2022-03-03

Åmål hissar ukrainaflaggan

För att visa vår solidaritet med det ukrainska folket, som just nu befinner sig i en mycket svår situation till följd av Rysslands angrepp på Ukraina, hissar vi den ukrainska flaggan. Vi sänder en varm tanke till alla ukrainare som nu kämpar för sitt land och rätten till demokrati och självständighet. 

Publicerad 2022-02-25

Om oron för omvärldsläget — frågor och svar för barn

Med anledningen av Rysslands väpnade angrepp på Ukraina kan det finnas vuxna och barn som känner oro och rädsla inför omvärldsläget i Europa. På krisinformation.se finns samlad information och länkar från svenska myndigheter om vad man vet just nu och om hur du kan hantera din och dina barns oro.       

Publicerad 2022-02-22

Feriepraktik 2022

Nu har ni som förening eller kommunal verksamhet möjlighet att ta emot feriepraktikanter under sommaren 2022. Kommunen står för ersättning till praktikanterna. ni står för arbetsuppgifter och handledning. En praktikplats är 76 timmar. Period 1 är vecka 24-27, period 2 är vecka 28-31. Period och arbetstider går också att anpassa efter er arbetsplats.

Vill ni ta emot praktikanter eller veta mer, maila till ferie.praktik@amal.se eller ring till 0532-17006

Publicerad 2022-02-17

Kommunen har inget att göra med företag erbjuder rengöring av ventilation

Åmåls kommuns växel får samtal från boende i Åmål om att ett företag ringer upp och erbjuder rengöring av ventilationen. Åmåls kommun har inget att göra med företag som erbjuder den typen av tjänster eller företag som bedriver dörrförsäljning av produkter.  

Publicerad 2022-02-09

Åtgärder mot covid-19 i februari

Den 9 februari tog de flesta restriktioner bort för att kunna öppna samhället. Dock kvarstår några uppmaningar till individer och särskild rekommendation till den som inte är vaccinerade. Läs mer om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida.

 

Publicerad 2022-02-02

Ny arrendator för Örnäs camping på plats

Örnäs camping, vandrarhemmet, gästhamnen och ställplats Måkeberg ligger från och med nu under gemensam drift. Den nya arrendatorn Benjamin Löwing-Svensson tog formellt över verksamheterna på onsdagen 2 februari. Benjamin berättar att han vill skynda långsamt och förädla Åmåls pärlor, men redan flera idéer för en spännande utveckling. 

Publicerad 2022-02-01

En hjälpande hand till vår personal

Smittspridningen och den höga sjukfrånvaron inom vård- och omsorgsverksamheterna verkar tyvärr fortsätta. Vi vill därför gärna komma i kontakt med personer som kan tänka sig att hjälpa vår personal med enklare uppgifter så att de fortsätta vård- och omsorgsarbetet med våra brukare. Den som kan tänka sig att hjälpa till kan fylla i en intresseanmälan.
Länk till intresseanmälan
 


Publicerad 2022-01-31

In Åmål - stöd till självständighet

IN Åmål är ett pågående projekt som främjar tredjelandsmedborgares etablering på arbetsmarknaden och tillgången på kompetent arbetskraft i Åmåls kommun. Verksamheten drivs på Ågården i centrala Åmål.  

Publicerad 2022-01-21

Folkhälsomyndigheten ändrar rekommendationerna

För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket hög ändras nu förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Folkhälsomyndigheten uppdaterar också de nationella rekommendationerna för regionernas prioritering av testning.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida 

(Texten publicerad 21 januari 2022)

Publicerad 2022-01-20

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

I dagarna skickas en enkät ut till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende. Resultaten är viktiga för kommunens arbete med kvaliteten inom äldreomsorgen.

Publicerad 2022-01-20

Kontakta äldreboendet före besök

Vi ser gärna att ni besöker era nära och kära på våra boende enheter och vår korttidsverksamhet. Vi vill dock uppmana er att kontakta enheten innan besök och att ni är få till antalet. Viktigt att ni följer anvisningar från personalen, bland annat att ni bär munskydd och visir i de allmänna lokalerna samt begränsar besöket till lägenheten. Givetvis skall ni vara fria från förkylningssymptom när ni besöker oss. Stort tack till er alla för visad förståelse i dessa pandemitider.

Publicerad 2022-01-19

Kommunens diarium finns nu på hemsidan

Nu finns Åmåls kommuns diarium tillgängligt här på hemsida. I diariet hittar du de olika nämndernas och förvaltningarnas skrivelser, kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll. Här finns handlingar från och med 2022. Du kan även finna några äldre ärenden då det lagts till nya handlingar i ärendet eller om de ska behandlas politiskt. Även kallelser till kommunfullmäktiges och nämndernas sammanträden och protokoll kan du söka efter i diariet. Länk till diarium handling och protokoll.

Publicerad 2022-01-18

Kommunen begär aldrig bank-id vid kundundersökning

I samband med ett telefonsamtal på måndagen till ett särskilt boende i kommunen blev personen ombedd att gradera kvaliteten på servicen efter samtalet. Personen blev anmodad att betygsätta samtalet genom att ange sitt bank-id, men valde då att avsluta samtalet.

Kommunen begär aldrig bank-id i samband med en kundundersökning.  

Publicerad 2022-01-17

Uppmaningar för att minska smittspridningen i skolan och förskolan

Enligt Smittskydd skola i Västra Götaland ökar smittspridningen av covid-19 i samtliga ålderskategorier, även bland barn och ungdomar. Därför uppmanas förskolor, skolor och fritidshem att fortsätta arbetet med att minska smittspridningen.

Publicerad 2022-01-05

Myter och missförstånd om vaccination mot covid-19

Innehåller vaccinen något farligt? Varför räcker det inte med ett bra immunförsvar? Och vad gäller kring vaccination, samliv och graviditet? Västra Götalandsregionen, Västra Götalandsregionen har tagit fram en film som ger svar på vanliga frågor samt bemöter myter och missförstånd om vaccination mot covid-19. Frågorna högst upp på sidan är några exempel på ämnen som tas upp.

I filmen samtalar Kristine Rygge, läkare och vaccinationssamordnare VGR, med kulturtolk Jihad Taha Ismail om den oro som många känner. 

Klicka på länken för att komma till sidan med filmer

Publicerad 2022-01-05

Goda råd för sänkt energiförbrukning

Den stränga kylan har medfört att elpriset är det högsta på många år. På Dalslands energikontor kan du gratis rådgivning för att sänka elförbrukningen. 

Publicerad 2022-01-05

Samverket Frivilligcentral har bytt lokal

Samverket Frivilligcentral har bytt lokal och ligger numera på Åmålsgården, Karlstadsvägen 14, 662 37 Åmål. Läs mer om Samverket.

Publicerad 2022-01-05

Prova dans utan krav - start 14 februari

Ont i magen? Huvudvärk? Ofta trött? Stressad? Var med och dansa utan krav. Du behöver inte ha någon erfarenhet och det blir ingen uppvisning. Du kan var med precis som du är. Välkommen till Huset på måndagar med start 14 februari.

Dansa utan krav pdf (pdf 4,4 MB)

 

KONTAKTINFORMATION

Kommunikatör
Jan Andersson
Telefon 0532-173 61
E-post jan.andersson@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-07

Synpunkter på sidan?