Andbud för Åmåls kommunfastigheter, ÅKAB


Åmåls Kommunfastigheter AB inbjuder er att lämna anbud på:

Utvändig målning av fastigheter inom Åmåls Kommunfastigheters fastighetsbestånd.

Förfrågningsunderlag finns att hämta i digital form via VISMA Tendsign, www.tendsign.com

Sidan uppdaterades 2021-04-15

Synpunkter på sidan?