Upphandling - Ramavtal "Reparations- och underhållsarbeten plåt"


Åmåls Kommunfastigheter AB, ÅKAB, inbjuder till lämnande av anbud för ”Reparations- och underhållsarbeten plåt".

Förfrågningsunderlag finns att hämta i digital form via VISMA Tendsign.

Anbudstidens utgång 2019-09-11.

Kontaktperson
Mikael Hedlund, Åmåls Kommunfastigheter AB

Telefon: 0532-77 71 07
E-post: mikael.hedlund@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-08-06

Synpunkter på sidan?