Åmåls kommunfastigheter AB söker totalentreprenörer för

”Ventilationsbyte samt takarbeten Kulturhuset, Bävern 6 ÅMÅL”

Förfrågningsunderlag finns att hämta i digital form via Meccell Tendsign.

Sidan uppdaterades 2021-04-15

Synpunkter på sidan?