ÅMÅLS KOMMUNFASTIGHETER AB BJUDER IN TILL ANBUDSGIVNING AVSEENDE UPPHANDLING AV:

Åmåls Kommunfastigheter AB söker en entreprenör för konvertering av värmesystem samt byte av ventilationsaggregat.

Förfrågningsunderlag, förenklad teknisk beskrivning, ritningar rambeskrivning bygg samt allmänna föreskrifter finns att hämta på www.tendsign.com

Anbudet skall vara lämnat senast 2021-01-22.

Vid eventuella frågor kontaktas:

Patrick Johanson

Driftansvarig
Åmåls Komunfastigheter AB

Tel: 0532-77 71 10

Mail: patrick.johanson@amal.se



 

Sidan uppdaterades 2020-12-22

Synpunkter på sidan?