Upphandling för Åmåls kommunfastigheter, ÅKAB

 

Åmåls kommunfastigheter AB, ÅKAB, bjuder in till upphandling gällande ramavtal för elarbeten på löpande räkning, med omfattning och villkor enligt förfrågningsunderlag som finns att hämta via VISMA Tendsign, www.tendsign.com

Sidan uppdaterades 2021-04-15

Synpunkter på sidan?