Anbud för Åmåls kommunfastigheter, ÅKAB

Åmåls kommunfastigheter AB inbjuder att lämna anbud på modernisering av hissar.

Förfrågningsunderlag finns att hämta i digital form via VISMA Tendsign, www.tendsign.com

Sidan uppdaterades 2021-04-15

Synpunkter på sidan?