Åmåls Kommunfastigheter AB

Åmåls Kommunfastigheter AB bjuder in till anbudsgivning anseende upphandling:

 Ombyggnad/modernisering av hiss Illern 2/Södra Långgatan 5


Förfrågningsunderlag finns att hämta på www.tendsign.com

Anbudet skall vara lämnat senast 2022-10-31


Vid eventuella frågor kontakta:

Tobias Johansson
Förvaltare
Åmåls Kommunfastigheter AB

Tel: 0532-77 71 09
Mejl: tobias.johansson@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-09-21

Synpunkter på sidan?