Upphandlingar och anbud


När en kommun köper varor, tjänster eller byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om upphandling (LOU). Lagen talar om hur något ska köpas och kommunen är skyldig att följa den. Tanken med lagstiftningen är att alla ska kunna vara med och konkurrera när kommunen vill köpa något.

I vänstermenyn hittar du information om aktuella anbud i Åmåls kommun.

Entreprenader och upphandlingar inom Åmåls kommunfastigheter AB annonseras alltid på Visma TendSign.

Aktuella upphandlingar


Pågående upphandlingar

Planerade upphandlingar

KONTAKTINFORMATION

Upphandlare
Malin Andersson
Telefon: 0532 - 170 45
E-post: malin.1.andersson@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-01-19

Synpunkter på sidan?